Välkommen att studera vid Careeria

Careeria utbildar unga och vuxna på finska, svenska och engelska. Vi erbjuder 20 olika utbildningsbranscher och har över 80 olika grund-, yrkes- och specialyrkesexamina. Det årliga studerandeantalet uppgår till ca 11 000 studerande.

På svenska erbjuder vi två examina Grundexamen i affärsverksamhet och Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning.

Välkommen att bekanta dig med vårt utbildningsutbud.

 

Överföring av pedagogiska uppgifter – anvisningar för grundskolan

Överföring av pedagogiska uppgifter görs på ett informationssäkert sätt via en skyddad blankett.

Blanketten är tillgänglig under tiden 16.6.-31.8.2022.

Uppgifterna fylls i av elevhandledaren eller specialläraren för alla studeranden som fått studieplats vid Careeria.

Länk till blanketten

Välkommen att studera till Careeria

Hos Careeria kan du välja mellan många olika yrken eller utveckla din yrkeskompetens på ett flexibelt sätt.

Bekanta dig med vårt utbildningsutbud och ansök genast. Till Careeria kan man smidigt ansöka till utbildningar kontinuerligt året runt.

 

Vill du bli merkonom?

Vill du göra karriär inom affärslivet?
Grundexamen i affärsverksamhet, merkonom, är en uppskattad examen som ger goda möjligheter att sysselsätta sig. Examen ger också förutsättningar för att jobba internationellt i en mångkulturell miljö eller att söka sig till fortsatt utbildning.

Du kan söka till utbildningen i den gemensamma ansökan

Sök till utbildningen

Vill du uppdatera ditt kunnande inom ledarskap?

Saknar du verktyg och metoder för att uppnå din organisations strategiska mål? Vill du förbättra dina interaktionsfärdigheter? Är välmående i arbetet viktigt för dig och din personal?

Kom och uppdatera dina färdigheter inom ledarskap och hitta nya metoder att utveckla din organisation och dess verksamhet. Både du och din organisation drar nytta av utbildningsprogrammet!

Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

Läroavtal

Careerias läroavtalstjänster ordnar läroavtalsutbildning både på finska och på svenska. Läroavtalet är en flexibel utbildningsform för både den studerande och arbetsgivaren.

Läs mera om läroavtalsutbildning.

Sök efter utbildningar