Välkommen att studera vid Careeria

Careeria utbildar unga och vuxna på finska, svenska och engelska. Vi erbjuder 20 olika utbildningsbranscher och har över 80 olika grund-, yrkes- och specialyrkesexamina. Det årliga studerandeantalet uppgår till ca 11 000 studerande.

På svenska erbjuder vi tre examina Grundexamen i affärsverksamhet, Yrkesexamen i arbete som teamledare och Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning.

Välkommen att bekanta dig med vårt utbildningsutbud!

Överföring av pedagogiska uppgifter vid övergångsskedet – instruktioner till grundskolan

Överföringen av pedagogiska uppgifter vid övergångsskedet sker med hjälp av en informationssäker blankett. Grundskolan / den avsändande enheten kan fylla i och returnera blanketten först efter att resultaten från den gemensamma ansökan är klara den 15.6.2023. Blanketten kan fyllas i under tiden 15.6-25.8.2023.
Blanketten fylls i för elever och studerande med intensifierat stöd och särskilt stöd samt för dem för vilka överföringen av tidigare studieuppgifter stöder inledandet av studierna vid Careeria.

Pedagogiska dokument och/eller övriga nödvändiga bilagor lämnas in via blanketten (inlämning av filer sker längst ner i blanketten).

Länk till blanketten

Om du inte får all pedagogisk information överförd via den elektroniska blanketten så kan du ta kontakt på onsdag 23.8.23 kl. 8-14.30 med lärare med ansvar för särskilt stöd Katarina Antman, tfn 044 737 2418.

För att underlätta studiestarten för studerande så är det möjligt att besöka Careeria redan på tisdag den 8.8.2023 innan läsåret startar. Om du upplever att ett besök skulle gynna studerande ta då kontakt med särskilt stöd per e-post erityinentuki@careeria.fi senast den 4.8.2023.

Utbildningar på svenska

Vill du bli merkonom?

Vill du göra karriär inom affärslivet?
Grundexamen i affärsverksamhet, merkonom, är en uppskattad examen som ger goda möjligheter att sysselsätta sig. Examen ger också förutsättningar för att jobba internationellt i en mångkulturell miljö eller att söka sig till fortsatt utbildning.

Du kan söka till utbildningen i den gemensamma ansökan

Sök till utbildningen

Uppdatera ditt kunnande inom ledarskap

Saknar du verktyg och metoder för att uppnå din organisations strategiska mål? Vill du förbättra dina interaktionsfärdigheter? Är välmående i arbetet viktigt för dig och din personal?

Kom och uppdatera dina färdigheter inom ledarskap och hitta nya metoder att utveckla din organisation och dess verksamhet. Både du och din organisation drar nytta av utbildningsprogrammet!

Sök till utbildningen

Fördjupa dina förmansfärdigheter

Arbetar du som förman och vill du få nya insikter i ditt eget arbete? Vill du främja välbefinnande i arbetet inom din arbetsgrupp?

Kom med och förstärk dina färdigheter och ditt kunnande som förman. Vi ger dig nya arbetssätt att planera och leda din arbetsgrupp och på så sätt uppnå bättre resultat. Programmet gagnar dig i din egen utveckling som förman såväl som din organisation.

Sök till utbildningen

Omfattande utbildningsutbud

Hos Careeria kan du välja mellan många olika yrken eller utveckla din yrkeskompetens på ett flexibelt sätt.

Bekanta dig med vårt hela utbildningsutbud på finska sidan och ansök genast. Till Careeria kan man smidigt ansöka till utbildningar kontinuerligt året runt.

Läroavtal

Careerias läroavtalstjänster ordnar läroavtalsutbildning både på finska och på svenska. Läroavtalet är en flexibel utbildningsform för både den studerande och arbetsgivaren.

Läs mera om läroavtalsutbildning.