Utbildningar på svenska

Vill du bli merkonom?

Vill du göra karriär inom affärslivet?
Grundexamen i affärsverksamhet, merkonom, är en uppskattad examen som ger goda möjligheter att sysselsätta sig. Examen ger också förutsättningar för att jobba internationellt i en mångkulturell miljö eller att söka sig till fortsatt utbildning.

Du kan söka till utbildningen i den gemensamma ansökan

Sök till utbildningen

Uppdatera ditt kunnande inom ledarskap

Saknar du verktyg och metoder för att uppnå din organisations strategiska mål? Vill du förbättra dina interaktionsfärdigheter? Är välmående i arbetet viktigt för dig och din personal?

Kom och uppdatera dina färdigheter inom ledarskap och hitta nya metoder att utveckla din organisation och dess verksamhet. Både du och din organisation drar nytta av utbildningsprogrammet!

Sök till utbildningen

Fördjupa dina förmansfärdigheter

Arbetar du som förman och vill du få nya insikter i ditt eget arbete? Vill du främja välbefinnande i arbetet inom din arbetsgrupp?

Kom med och förstärk dina färdigheter och ditt kunnande som förman. Vi ger dig nya arbetssätt att planera och leda din arbetsgrupp och på så sätt uppnå bättre resultat. Programmet gagnar dig i din egen utveckling som förman såväl som din organisation.

Sök till utbildningen

Omfattande utbildningsutbud

Hos Careeria kan du välja mellan många olika yrken eller utveckla din yrkeskompetens på ett flexibelt sätt.

Bekanta dig med vårt hela utbildningsutbud på finska sidan och ansök genast. Till Careeria kan man smidigt ansöka till utbildningar kontinuerligt året runt.

Läroavtal

Careerias läroavtalstjänster ordnar läroavtalsutbildning både på finska och på svenska. Läroavtalet är en flexibel utbildningsform för både den studerande och arbetsgivaren.

Läs mera om läroavtalsutbildning.