Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

online kurs - 5.10.2022 - Distansstudier

5.10.2022 - 30.10.2023
Sista ansökningsdag:
5.10.2022
Distansstudier
Läroavtalsstudier är avgiftsfria men annars är studieavgiften 750€

Ansök

Vill du uppdatera ditt kunnande inom ledarskap?

Saknar du verktyg och metoder för att uppnå din organisations strategiska mål? Vill du förbättra dina interaktionsfärdigheter? Är välmående i arbetet viktigt för dig och din personal?

Kom och uppdatera dina färdigheter inom ledarskap och hitta nya metoder att utveckla din organisation och dess verksamhet. Både du och din organisation drar nytta av utbildningsprogrammet!

Målgrupp

Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning passar dig som planerar, leder och utvecklar ditt eget ansvarsområde eller ditt eget företag. Du vill utveckla ditt ledarskap samt din organisation och dess verksamhet.

Exempel på webbinarernas teman:
  • Strategisk ledning
  • Arbetsrätt
  • Att leda förändring
  • Personlig utveckling
  • Välbefinnande på arbetet- kortet®
  • Att leda personal

Utbildningen i praktiken

Studierna genomförs som distansstudier med hjälp av Teams och Moodle. Utbildningen tar ca 1 år.

Den ansvarige utbildaren stöder den studerande under hela utbildningsprogrammet och handledning sker både individuellt och i grupp.

I början av studierna skapar den studerande en individuell inlärningsplan åt sig själv i samråd med den ansvarige utbildaren.

Utbildningsprogrammet innehåller ca 10 webbinarer (ungefär 1/månad). Webbinarernas föreläsare är experter inom sitt eget tema.

Studieavgiften

Utbildningen genomförs som läroavtalsutbildning vilket innebär att den är kostnadsfri för både den studerande och studerandes organisation. Utan läroavtal är studieavgiften 750€.

 

 

Examen

Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning har en omfattning av 180 kompetenspoäng.

Valbara examensdelar (välj två):

Ledning av strategiarbete, 50 kompetenspoäng
Ledning av ett projekt, 50 kompetenspoäng
Ledning av utveckling av arbetsgemenskapen, 50 kompetenspoäng
Ledning av personal och kompetens, 50 kompetenspoäng
Ledning av kundrelationer, 50 kompetenspoäng
Ledning av ekonomi, 50 kompetenspoäng
Ledning av produktions- eller serviceprocesser, 50 kompetenspoäng

 

Uppbyggnaden av examen

Ansök till utbildningen här

I ansökningsskedet kartläggs ditt kunnande samt dina arbetsuppgifter i relation till examensgrunderna. Det viktigaste kriteriet är att dina arbetsuppgifter lämpar sig för examen.

Online kurs, Distansstudier

Studieavgift: Läroavtalsstudier är avgiftsfria men annars är studieavgiften 750€

Ansök här

För mer information

Carla Alapeteri

Opettaja

040 193 2357

Carla.Alapeteri@careeria.fi


Johtaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys

Virnatie 5, Vantaa

Varför Careeria?

1. Vår utbildning är praktisk – du påvisar din yrkesskicklighet genom verkliga arbetsuppgifter.
2. Vi skapar en individuell studieplan för dig på basis av din erfarenhet och dina arbetsuppgifter.
3. Våra utbildare är experter inom sina egna områden.
4. Du får individuell handledning under studiernas gång.
5. Hos oss kan du antingen avlägga hela examen eller en delexamen.