Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning

Kontinuerlig ansökan - Distansstudier

Distansstudier
Läroavtalsstudier är avgiftsfria men annars är studieavgiften 750€

Ansök Mer information

Fördjupa ditt kunnande inom ledarskap!

Saknar du idéer och metoder för att uppnå de strategiska målen inom din organisation? Vill du främja välbefinnande i arbetet i samarbete med din personal?

Kom med och komplettera dina färdigheter och ditt kunnande genom ledarskapsfortbildning! Vi ger dig nya arbetssätt att utveckla verksamheten inom din organisation. Programmet gagnar dig i din egen utveckling som ledare såväl som din organisation. Studera flexibelt på distans vid sidan av ditt eget arbete.

Målgrupp

Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning passar dig som planerar, leder och utvecklar ditt eget ansvarsområde eller ditt eget företag. Du vill utveckla ditt ledarskap samt din organisation och dess verksamhet.

Exempel på webbinarernas teman:
  • Strategisk ledning
  • Arbetsrätt
  • Att leda förändring
  • Personlig utveckling och Belbin-analys
  • Välbefinnande på arbetet- kortet®
  • Att leda personal

Utbildningen i praktiken

Studierna genomförs som distansstudier med hjälp av Teams och Moodle. Utbildningen tar ca 1 år.

Den ansvarige utbildaren stöder den studerande under hela utbildningsprogrammet och handledning sker både individuellt och i grupp.

I början av studierna skapar den studerande en individuell inlärningsplan åt sig själv i samråd med den ansvarige utbildaren.

Utbildningsprogrammet innehåller ca 10 webbinarer (ungefär 1/månad). Webbinarernas föreläsare är experter inom sitt eget tema.

Studieavgiften

Utbildningen genomförs som läroavtalsutbildning vilket innebär att den är kostnadsfri för både den studerande och studerandes organisation. Utan läroavtal är studieavgiften 750€.

 

 

Examen

Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning har en omfattning av 180 kompetenspoäng.

Obligatorisk examensdel:

Att arbeta som ledare, 80 kompetenspoäng

Valbara examensdelar (välj två):

Ledning av strategiarbete, 50 kompetenspoäng
Ledning av ett projekt, 50 kompetenspoäng
Ledning av utveckling av arbetsgemenskapen, 50 kompetenspoäng
Ledning av personal och kompetens, 50 kompetenspoäng
Ledning av kundrelationer, 50 kompetenspoäng
Ledning av ekonomi, 50 kompetenspoäng
Ledning av produktions- eller serviceprocesser, 50 kompetenspoäng

 

Uppbyggnaden av examen

Ansök till utbildningen här

I ansökningsskedet kartläggs ditt kunnande samt dina arbetsuppgifter i relation till examensgrunderna. Det viktigaste kriteriet är att dina arbetsuppgifter lämpar sig för examen.

Start: enligt överenskommelse.

Distansstudier

Studieavgift: Läroavtalsstudier är avgiftsfria men annars är studieavgiften 750€

Ansök här

För mer information

Carla Alapeteri

Opettaja/Lärare
Johtaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys/Ledarskap, affärsverksamhet och företagande

CAREERIA

Virnatie 5- Vickervägen 5

FI-VANTAA 01300 VANDA

+358 40 193 2357

carla.alapeteri@careeria.fi

Varför Careeria?

1. Vår utbildning är praktisk – du påvisar din yrkesskicklighet genom verkliga arbetsuppgifter.
2. Vi skapar en individuell studieplan för dig på basis av din erfarenhet och dina arbetsuppgifter.
3. Våra utbildare är experter inom sina egna områden.
4. Du får individuell handledning under studiernas gång.
5. Hos oss kan du antingen avlägga hela examen eller en delexamen.