Gemensam ansökan

Merkonom | Grundexamen i affärsverksamhet

Gemensam ansökan 2024 - Start: 8.8.2024 - Borgå

Sista ansökningsdagen:
19.3.2024
Startdatum: 8.8.2024
Borgå, Hästskogatan 2


Ansökningstiden är 20.2–19.3.2024.

Ansök Mer information

Öppna dörren till affärsvärlden och mångsidiga arbetsmöjligheter — studera till merkonom!

Känns en framtid inom affärsvärlden lockande med dess spännande och utmanande uppgifter? Om du svarar ja, då kan grundexamen i affärsverksamhet vara ett utmärkt val för dig!

Merkonomutbildningen ger dig en mångsidig bild av näringslivet och öppnar dörrarna till många möjligheter.

Här några anledningar till varför det lönar sig att studera till merkonom:

 • bred kompetens: Grundexamen i affärsverksamhet ger dig en stark grund inom olika områden inom affärsverksamhet.
 • praktisk erfarenhet: I studierna ingår lärande i arbetslivet. På så sätt kan du tillämpa det du har lärt dig i praktiken och får värdefull arbetserfarenhet redan under studietiden.
 • sysselsättningsmöjligheter: Som merkonom har du möjlighet att arbeta med olika uppgifter inom olika branscher.
 • möjlighet till fortsatta studier: Grundexamen i affärsverksamhet ger en bra grund för fortsatta studier till exempel till tradenom eller ekonom.
 • möjlighet till entreprenörskap: Som merkonom har du en omfattande förståelse för affärsverksamhet och dess delområden, vilket utgör en bra grund för företagande.

Inom grundexamen i affärsverksamhet får du mångsidigt kunnande. Beroende på dina egna intressen så kan du studera kundorienterad affärsverksamhet, försäljning, marknadsföring, ekonomiförvaltning, projekthantering, kommunikation och interaktion. Som merkonom känner du dig hemma i digitala miljöer och kan utnyttja de möjligheter som artificiell intelligens erbjuder. Du har även möjlighet att fördjupa dig i frågor rörande klimatansvar och cirkulär ekonomi.

Grundexamen i affärsverksamhet ger dig även möjlighet att få grundläggande kunskaper och färdigheter gällande företagande.

För vem?

Grundexamen i affärsverksamhet passar dig som vill jobba med kundbetjäning, försäljning, marknadsföring, ekonomi eller olika kontorsuppgifter.

Skriftliga och muntliga språkkunskaper i svenska bör vara goda, minst nivå B1 om du studerar till merkonom på svenska.

Merkonom i arbetslivet

Grundexamen i affärsverksamhet ger dig en bra grund för olika arbetsuppgifter inom affärsverksamhet och administration. Dina egna intressen, specialiseringar och styrkor påverkar vilken typ av arbeten du kan sysselsätta dig med.

Som merkonom kan du arbeta med mångsidiga arbetsuppgifter inom till exempel

 • kundservice och försäljning inom olika branscher, så som detaljhandeln eller servicebranschen
 • marknadsföringskommunikation
 •  ekonomiförvaltning
 •  kontors- eller administrativa uppgifter, som t.ex. kontorsassistent eller HR-assistent
 •  egenföretagare.

Fortsatta studier och arbetserfarenhet öppnar även nya möjligheter att avancera i karriären.

Fortsatta studier efter grundexamen i affärsverksamhet

Efter att du avlagt grundexamen i affärsverksamhet är du behörig att söka vidare till fortsatta studier vid både yrkeshögskola och universitet.

En naturlig studiestig mot fortsatta studier för personer som avlagt grundexamen i affärsverksamhet är till exempel tradenom studier vid en yrkeshögskola.

Vid universitet kan du till exempel avlägga kandidat- eller magisterexamen i ekonomi.

Som studerande vid Careeria kan du avlägga yrkeshögskolestudier som en del av din examen och på så sätt förbättra dina färdigheter för fortsatta studier.

Bekanta dig med yrkeshögskoleleden Smidiga övergångar till Arcada

Bekanta dig med yrkeshögskolornas ledstudier. (på finska)

Studier i praktiken

Praktiskt genomförande

Studierna inom grundexamen i affärsverksamhet består av både närstudier, distansstudier och lärande i arbetet.

Utbildningens varaktighet

Utbildningens längd kan variera beroende på den personliga utvecklingsplanen för kunnande, den genomsnittliga längden är cirka 2 ½ år.

Kombiexamen — kombinera yrkesutbildning med gymnasiestudier

Vid Careeria kan du i samband med den yrkesinriktade grundutbildningen också avlägga gymnasiestudier och studentexamen. Genom att kombinera gymnasiestudier med yrkesutbildningen förbättrar du dina möjligheter till fortsatta studier vid yrkeshögskola och universitet.

Kombiexamen på svenska kan avläggas som distansstudier vid Vasa Svenska Aftonverk, Aftis i Vasa.
Studietiden för kombiexamen är tre år.

Läs mera om kombiexamen

Examen

Grundexamen i affärsverksamhet

Efter avlagd grundexamen i affärsverksamhet har du färdigheter som behövs i branschen, så som kunnande i kundorienterad affärsverksamhet, kommunikation och interaktion, språkkunskaper och ekonomiskt kunnande.

Omfattning

Hela examen omfattar 180 kompetenspoäng (kp).

Koulutuksen kuvituskuva

Utbildningens innehåll

Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp).

Examen består av två obligatoriska examensdelar (40 kp)

 • Kundservice, 15 kp
 • Arbete i en arbetsgemenskap, 25 kp

Valbara examensdelar (105 kp)

 • Att sköta kundrelationer, 15 kp
 • Att utveckla en kundupplevelse, 15 kp
 • Arbete inom digital handel, 15 kp
 • Finansiella tjänster, 30 kp
 • Periodisering, 15 kp
 • Kassatjänster, 15 kp
 • Arbete inom cirkulär ekonomi, 15 kp
 • Bokföring, 30 kp
 • Bibliotekstjänster, 15 kp
 • Informations- och vägledningstjänster i bibliotek, 30 kp
 • Faktuering och försäljningsreskontra, 15 kp
 • Lagerarbete i affärsverksamheten, 15 kp
 • Marknadsföringskommunikation, 30 kp
 • Arbete i butik, 15 kp
 • Försäljningsarbete, 30 kp
 • Inköpsreskontra, 15 kp
 • Löneräkning, 30 kp
 • Projektarbete, 15 kp
 • Intern service och informationshantering, 15 kp
 • Att arrangera evenemang, 15 kp
 • Inkomstbeskattning och bokslutshandlingar, 15 kp
 • Rådgivning om produkter och tjänster, 15 kp
 • Plockning av produkter, 15 kp
 • Visuellt försäljningsarbete, 15 kp
 • Arbete som kräver spetskompetens, 15 kp
 • Verksamhet med ansvar för klimatet, 15 kp
 • Att fungera i en internationell arbetsmiljö, 15 kp
 • Förberedelse för arbetsplatshandledaruppgifter, 5 kp
 • Planering av företagsverksamhet, 15 kp
 • Arbeta i ett företag, 15 kp

Gemensamma examensdelar

 • Kunnande i kommunikation och interaktion, 11 kp
 • Kunnande i matematik och naturvetenskaper, 6 kp
 • Kunnande om samhälle och arbetsliv, 9 kp
 • Valbara mål för kunnandet inom de gemensamma examensdelarna, 9 kp

Uppbyggnaden av examen och examensdelarna beskrivs närmare i eGrunder-tjänsten.

Sök till utbildningen

Gemensam ansökan våren 2024

I den gemensamma ansökan våren 2024 söker man till utbildningar som börjar på hösten 2024. Tiden för gemensam ansökan är 20.2–19.3.2024. Ansökan bör lämnas in senast 19.3.2024 kl. 15.00.

Antagningsresultaten meddelas tidigast 13.6.2024. Om du har uppgett din e-post adress i ansökan får du information om antagningen direkt till din e-post.

Antagning från reservplats upphör 16.8.2024.

Sök till utbildningen

För mera information om utbildningen och ansökan

Careerias ansökningstjänster hjälper dig om du har frågor om utbildningen och ansökningsförfarandet.

Ta modigt kontakt med oss!

Hakijapalvelut

040 358 5734

hakutoimisto@careeria.fi

Sanna Laulumaa

Opettaja

044 737 2436

Sanna.Laulumaa@careeria.fi


Tuki ja ohjaus

Hevosenkengänkatu 2, Porvoo

Företag erbjuder många utmaningar och möjligheter!

Studerande berättar

”Du har så mycket att välja bland när du blir klar med merkonomexamen”

Sara Uddström studerade till merkonom i Careeria. Hon valde Careeria i gemensamma ansökan därför att ”det finns så många vägar man kan gå efter merkonomutbildningen”. Vi intervjuade Sara om hennes studier och frågade hurdana planer hon har när hon blir

Läs mer

Merkonomstuderande Caspian planerar att bli företagare – först tävlar han i Mästare

Caspian Kuosmanen studerar till merkonom vid Careeria. Han planerar att bli företagare. Vid sidan av sina studier ska han delta i Mästare-tävlingen. Vi intervjuade Caspian om hans studier och hur han förbereder sig för Mästare-tävlingen. Vad har du för bakgrund?

Läs mer

Varför Careeria?

 1. Vår utbildning är praktisk – du får kunskaper och färdigheter som behövs i det framtida arbetslivet.
 2. Vi upprättar en individuell studieplan för dig på basis av din erfarenhet och arbetsplats.
 3. Vi erbjuder dig egna lokala examensdelar.
 4. Hos oss arbetar sakkunniga merkonomutbildare som känner till arbetslivet.
 5. Vår utbildning har planerats i samarbete med företag.
 6. Hos oss kan du antingen avlägga hela merkonomexamen eller delexamen.