Yrkesexamen i arbete som teamledare

Kontinuerlig ansökan - Distansstudier

Kontinuerlig ansökan.
Distansstudier
Läroavtalsstudier är avgiftsfria men annars är studieavgiften 395€

Ansök Mer information

Fördjupa dina förmansfärdigheter!

Arbetar du som förman och vill du få nya insikter i ditt eget arbete? Vill du främja välbefinnande i arbetet inom din arbetsgrupp?

Kom med och förstärk dina färdigheter och ditt kunnande som förman. Vi ger dig nya arbetssätt att planera och leda din arbetsgrupp och på så sätt uppnå bättre resultat. Programmet gagnar dig i din egen utveckling som förman såväl som din organisation. Studera flexibelt på distans vid sidan av ditt eget arbete.

Målgrupp

Yrkesexamen i arbete som teamledare passar dig som arbetar som förman, arbetsledare eller teamledare. Examen passar även för nyblivna förmän eller personer som skall bli befordrade till förmän inom kort. Du vill utvecklas som förman och utveckla ditt eget ansvarsområde.

Om du har en gedigen erfarenhet av ledarskapsuppgifter kan även kanske Specialyrkesexamen i ledarskap och företagsledning passa dig.

Exempel på webbinarernas teman:
  • Att leda målinriktat
  • Arbetsrätt
  • Att leda förändring
  • Skötsel av kundrelationer
  • Personlig utveckling och Belbin-analys
  • Välbefinnande på arbetet- kortet®
  • Att leda personal

Utbildningen i praktiken

Studierna genomförs som distansstudier med hjälp av Teams och Moodle. Utbildningen tar ca 1 år.

Den ansvarige utbildaren stöder den studerande under hela utbildningsprogrammet och handledning sker både individuellt och i grupp.

I början av studierna skapar den studerande en individuell inlärningsplan åt sig själv i samråd med den ansvarige utbildaren.

Utbildningsprogrammet innehåller ca 10 webbinarer (ungefär 1/månad). Webbinarernas föreläsare är experter inom sitt eget tema.

Studieavgiften

Utbildningen genomförs som läroavtalsutbildning vilket innebär att den är kostnadsfri för både den studerande och studerandes organisation. Utan läroavtal är studieavgiften 395€.

 

 

Examen

Yrkesexamen i arbete som teamledare omfattar 150 kompetenspoäng och består av en obligatorisk examensdel och två valbara examensdelar.

Obligatorisk examensdel:

Arbete som teamledare, 70 kompetenspoäng

  • leda ett team och dess arbete
  • handleda och introducera i arbetsuppgifter
  • bedöma sin egen och teamets verksamhet

Valbara examensdelar (välj två):

Skötsel av kundrelationer, 40 kompetenspoäng
Verksamhetens lönsamhet, 40 kompetenspoäng
Personalarbete, 40 kompetenspoäng
Utvecklingsplan, 40 kompetenspoäng

Uppbyggnaden av examen

Ansök till utbildningen här

I ansökningsskedet kartläggs ditt kunnande samt dina arbetsuppgifter i relation till examensgrunderna. Det viktigaste kriteriet är att dina arbetsuppgifter lämpar sig för examen.

Start: enligt överenskommelse.

Distansstudier

Studieavgift: Läroavtalsstudier är avgiftsfria men annars är studieavgiften 395€

Ansök här

För mer information

Carla Alapeteri

Opettaja/Lärare
Johtaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys/Ledarskap, affärsverksamhet och företagande

CAREERIA

Virnatie 5- Vickervägen 5

FI-VANTAA 01300 VANDA

+358 40 193 2357

carla.alapeteri@careeria.fi

 

Varför Careeria?

1. Vår utbildning är praktisk – du påvisar din yrkesskicklighet genom verkliga arbetsuppgifter.
2. Vi skapar en individuell studieplan för dig på basis av din erfarenhet och dina arbetsuppgifter.
3. Våra utbildare är experter inom sina egna områden.
4. Du får individuell handledning under studiernas gång.
5. Hos oss kan du antingen avlägga hela examen eller en delexamen.