Opiskelu Careeriassa

Opintojesi lähtökohtana ovat aina sinun tilanteesi ja tarpeesi. Voit hyödyntää opinnoissasi jo olemassa olevaa osaamistasi, eli opiskelet henkilökohtaisen suunnitelman mukaan vain niitä asioita, joita et vielä hallitse. Tavoitettasi kohti etenet opettajasi tuella. Hän on Careeriassa sinua varten ja häneltä saat neuvoja, tukea ja ohjausta opiskelusi eri vaiheissa.

Uudelle opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Careeriaan!

Olemme koonneet sinua varten tietopaketin asioista, jotka sinun tulee huomioida opintojesi alussa.

Uuden opiskelijan tietopaketti

Lukuvuoden työajat

Lukuvuosi 1.8.2023–31.7.2024:

  • Aloittavat opiskelijat 10.8.2023 klo 9.00 (Askola klo 8.15)
  • Valmistujaisjuhla 13.10.2023: Vantaa klo 10.00 ja Porvoo klo 12.00
  • Syystauko 16.–20.10.2023
  • Valmistujaisjuhla 20.12.2023, Porvoo klo 12.00, Vantaa klo 14.00
  • Joulutauko 23.12.2023–7.1.2024
  • Valmistujaisjuhla 16.2.2024
  • Talvitauko 19.–23.2.2024
  • Valmistujaisjuhla 31.5.2024

Yksilöllistä opiskelua

Careeriassa opintopolkusi on yksilöllinen ja joustava. Opiskelet oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunitelman (HOKS) mukaan.

Lue lisää henkilökohtaistamisesta

Yhteiset tutkinnon osat perustutkinnoissa

Yhteiset tutkinnon osat (YTOt) sisältyvät kaikkiin perustutkintoihin. YTO-opintoja voit opiskella sekä verkossa että lähiopetuksessa. YTO-opintoihin on saatavissa myös ohjausta.

Lue lisää YTO-opinnoista

Ulkomaille opintojen aikana

Careerian laajojen yhteistyöverkostojen kautta voit suorittaa opintoja myös ulkomailla. Ulkomailla opiskelu kehittää kielitaitoasi ja kartuttaa osaamistasi monikulttuurisessa ympäristössä.

Lue lisää ulkomailla opiskelusta

Etsitkö työ- tai harjoittelupaikkaa?

Paranna mahdollisuuksiasi jatko-opintoihin

Kaksoistutkinto

Careeriassa voit suorittaa lukio-opintoja ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä. Yhdistäessäsi lukio-opinnot ammatilliseen koulutukseen parannat jatko-opiskelumahdollisuuksiasi ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

Jos haluat suorittaa ylioppilastutkinnon ammatillisen koulutuksen lisäksi, sinun on opiskeltava vähintään viisi lukion ainetta. Halutessasi voit myös suorittaa koko lukion oppimäärän.

Lukio-opinnot limittyvät ammatillisten opintojen kanssa. Voit korvata yhteisten aineiden opintoja lukion vastaavilla aineilla.

Katso video kahden tutkinnon suorittamisesta yhdistelmäopintoina.

Lisätietoja

opinto-ohjaajat@careeria.fi

Ammattikorkeakoulujen väyläopinnot

Väyläopinnot ovat ammattikorkeakoulujen toisen asteen opiskelijoille suuntaamia opintoja. Ne tarjoavat ammattiin opiskeleville mahdollisuuden suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo ammatillisen koulutuksen aikana. Väyläopinnot sujuvoittavat siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin ja nopeuttavat työelämään johtavaa opintopolkua.

Careerian opiskelijat voivat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja osana toisen asteen tutkintoa ja näin parantaa jatko-opintovalmiuksiaan. Suunnitelma ammattikorkeakouluopintojen sisällyttämisestä ammattiopintoihin laaditaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Careerian yhteistyökumppaneita väyläopinnoissa ovat HAMK, Haaga-Helia ja Laurea.

Tutustu väyläopintoihin

Jatko-opinnot ammatillisen tutkinnon jälkeen

Opiskelun ei tarvitse päättyä Careeriaan. Ammatillisen tutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun, korkeakouluun tai yliopistoon samalle tai toiselle alalle.

Korkeakoulut päättävät tarkemmista valintaperusteista koulutuksittain.

Ammattikorkeakouluissa valintaan voivat vaikuttaa todistusarvosanat, valintakoe, työkokemus ja muut ammattikorkeakoulun päättämät asiat, esimerkiksi aiemmat opinnot. Jokaisella koulutuksella on omat ammattikorkeakoulun määrittelemät valintaperusteet, joiden pohjalta opiskelijat valitaan.

Yliopistoihin valitaan yleensä todistusten ja valintakokeen perusteella. Yliopisto päättää valintaperusteista, ja ne voivat vaihdella paljonkin yliopistoittain ja koulutuksittain.

Careerian jatko-opinto-oppaasta saat tarkempia tietoja hakeutumisesta.

Lataa jatko-opinto-opas.

Katso Careerian infotallenne jatko-opinnoista.

Tukea opiskeluun ja opintojen suunnitteluun

Tukea hyvinvointiin ja arjen haasteisiin