Räätälöidyt koulutuspalvelut täsmätarpeeseen

Kolme seinään kiinnitettyä valvontakameraa.

Asiakkaan tarpeeseen suunniteltu turvallisuuskoulutus täydentää HUSin ja Careerian pitkää ja laajaa koulutusyhteistyötä

HUS Runkopalvelut (entinen HUS Asvia) ja Careeria ovat tehneet jo pitkään koulutusyhteistyötä mm. laitoshuollon, ruokapalvelujen ja osastosihteerien tutkintokoulutuksessa sekä räätälöityjen, ei-tutkintoon johtavien koulutusten parissa. Syksyllä 2022 aloitettiin uutena koulutuksena edellä mainittujen ammattiryhmien tarpeisiin räätälöity turvallisuuskoulutus, joka on saanut erinomaista palautetta. Lue lisää