Careeria erbjuder våren 2023 i den gemensamma ansökan 16 olika grundexamina samt Hux-utbildning

15.2.2023

Kaksi nuorta tietokoneruudun äärellä.

I vårens gemensamma ansökan till studier efter grundskolan 21.2–21.3.2023 kan man till Careeria söka till 16 olika grundexamina samt till utbildning som handleder för examensutbildning, Hux. Den gemensamma ansökan riktar sig till personer som efter den grundläggande utbildningen inte har avlagt examen på andra stadiet. Ansökan sker via Studieinfo.fi. Förutom via den gemensamma ansökan kan man året om ansöka om studieplats vid Careeria via kontinuerlig ansökan. För dem som redan är i arbetslivet spelar läroavtalsutbildningen en viktig roll.

I Careeria kan studierna inom grundexamina betonas med hjälp av personliga studiestigar enligt egna intressen och styrkor. Grundexamens studerande har även möjlighet att avlägga dubbelexamen och ett brett nätverkssamarbete med yrkeshögskolorna möjliggör studier via YH-leden inom ramen för yrkesstudierna. Möjligheten att avlägga studieperioder utomlands utvecklar studerandenas internationella kompetens.

Många vägar till examen

Av de examina som Careeria erbjuder i den gemensamma ansökan kan man studera grundexamen i affärsverksamhet både i Borgå och i Vanda. De övriga grundexamina erbjuds endera i Borgå eller Askola och Hux-utbildningen i Borgå. På svenska erbjuds grundexamen i affärsverksamhet i Borgå. Vid Careeria är det också möjligt att studera grundexamen i affärsverksamhet på engelska i Helsingfors. Till den ansöker man i separat ansökan (Vocational Qualification in Business, QB) 14.4.2023–14.5.2023.

Studierna kan betonas enligt studerandes intresse och styrkor genom att man från det valbara utbudet kan välja det innehåll som bäst lämpar sig för var och en. Till en examen kan man t.ex. ta in delar från en annan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller till och med en specialyrkesexamen, och på så sätt få en egen personlig examen som passar en själv och bygger på ens egna styrkor. I utbudet finns många olika stigar att välja:

Digistigen – bemästra arbetslivets digitala färdigheter på ett mångsidigt sätt,
Green Careeria stigen – mångsidigt miljökunnande och -ansvar kombinerat med studierna,
Fortsatta studier stigen – yrkeshögskolestudier som en del av en yrkesinriktad grundexamen,
Internationella stigen – internationella samarbetsprojekt och lärande i arbete utomlands,
Mästare stigen- från yrkesskicklig till proffs inom den egna branschen,
Idrottarens stig – kombination av studier och idrott vid Idrottsakademin i Östra Nyland,
Företagarens stig – planering av företagsverksamhet redan under studietiden,
eller studerandes egen stig.

Arbetslivsorienteringen har stor tyngd inom de yrkesinriktade examina och studerande har ett nära samarbete med arbetslivet redan under studietiden. De branscher som Careeria erbjuder utbildning inom har en bra sysselsättningsgrad och entreprenörskap ingår i alla examina. Grundexamina och yrkes- och specialyrkesexamina ger utmärkta möjligheter till att förvärva nytt kunnande och få tilläggsutbildning, gå framåt i karriären eller byta bransch helt och hållet. Läroavtalsutbildning utgör ett bra alternativ om man vill göra största delen av inlärningen på arbetsplatsen.

Yrkeshögskoleleden gör övergången till fortsatta studier smidigare

En yrkesinriktad grundexamen ger allmän högskolebehörighet, det vill säga att studerande kan efter avlagd examen söka till exempel till yrkeshögskola eller universitet. Vid Careeria kan man redan då man studerar för grundexamen avlägga yrkeshögskolestudier och på så sätt få en smidigare övergång till högre utbildning. Inom yrkeshögskoleleden är det möjligt att avlägga YH-studier som sedan räknas studerande till godo när hen fortsätter till högre utbildning. Förutom studiehelheterna inom YH-leden finns det möjlighet att delta i mindre utsträckning i enskilda kurser för att pröva på yrkeshögskolestudier. Careeria samarbetar inom YH-leden med Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Haaga-Helia, Laurea och Metropolia och utbildningsutbudet utvecklas hela tiden.

Dubbelexamen är fortsättningsvis popular

Dubbelexamen dvs. gymnasiestudier i samband med yrkesinriktade grundexamensstudier är fortsättningsvis en populär väg mot fortsatta studier. Varje år inleder ungefär 60 grundexamensstuderande vid Careeria studier för avläggandet av dubbelexamen. Careeria samarbetar med Linnankosken lukio i Borgå, Sotungin etälukio i Vanda, Askolan lukio och Tölö gymnasium. De gymnasiestudier som studerandena avlägger ersätter gemensamma examensdelar (GEM) inom yrkesutbildningen dvs. man studerar inte utöver examen.

Välkommen att studera till Careeria!

Gemensam ansökan

Ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen 21.2–21.3.2023 på adressen www.studieinfo.fi till och med 21.3.2023 kl. 15.00. Antagningsresultaten fås tidigast 15.6.2023.

Careeria i ett nötskal

 • ett tjugotal olika utbildningsområden
 • över 80 yrkesutbildningar för arbetslivet: grund-, yrkes och specialyrkesexamina
 • tvåspråkigt tillstånd att ordna utbildning: finska och svenska
 • utbildning också på engelska
 • möjlighet att avlägga examen också i arbetslivet, till exempel genom läroavtal
 • antal studerande per år: cirka 11 000
 • hela koncernens omsättning: cirka 38 miljoner euro
 • till koncernen hör även dotterbolaget CareeriaPlus Ab som erbjuder integrationsutbildning för vuxna invandrare
 • över 400 anställda
 • verksamhetsställen i Borgå, Askola, Vanda, Helsingfors och Kervo
 • ägarkommuner: Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola och Lappträsk
 • verksamhetsområde: hela östra Nyland och huvudstadsregionen
 • ett nationellt utbud av virtuella skolningar oberoende av tid och plats