Hälsosäkerhetsinstruktioner

8.8.2022

Careerias instruktioner för studerande och kunder

Berörande coronaviruset följer vi stadsrådets information och THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) och Regionförvaltningsverkets instruktioner. 

Careerias instruktioner

Rekommendation om användning av munskydd har upphört. Munskydd finns fortsättningsvis till hands vid Careerias verksamhetsställen.

Man får inte delta i verksamhet som ordnas i läroanstaltens utrymmen om man är sjuk eller om man har symptom som tyder på luftvägsinfektion.

Hälsosäkerhetsinstruktioner:
Handhygien
Ansiktsmasker vid behob

Instruktionen gäller såväl studerande som personal.

Du bör vara symptomfri då du kommer till läroanstalten, tack!

Careeria vill ta hand om såväl studerandenas som personalens säkerhet och hälsa. Man får inte komma till läroanstalten om man är sjuk. Vi bekämpar corona med en god handhygien. Vi följer med coronaläget och myndigheternas instruktioner, om eventuella förändringar informeras.

Närundervisning

Närundervisningen ordnas normalt.

I arbetslivet följer man arbetsplatsens föreskrifter.

Matsalen

Vistas inte i matsalen om du har förkylningssymptom.

Kom ihåg ordentlig handtvätt före du kommer till matsalen och använd handsprit vid behov.

Resor

Institut för hälsa och välfärd

Utrikesministeriet

Om coronavirussmitta konstateras i läroanstalten

Om personen insjuknar under dagen, bör hen omedelbart avlägsna sig från läroanstalten eller förflytta sig till avskilt lugnt utrymme.

Kom till läroanstalten endast om du är frisk. Vi följer THL:s instruktioner: Aktuellt om coronaviruset

Vi rekommenderar starkt att ta coronavaccin.

Tilläggsinformation

Careeria Oy:
Verkställander direktör/rektor Pasi Kankare, tfn. 040 682 1264, pasi.kankare@careeria.fi
Säkerhetschef Kim Lindroos, tfn. 040 036 0863, kim.lindroos@careeria.fi

Nyttiga länkar

Borgå stad:
Corona, Kovid-19

Institut för hälsa och välfärd
Statsrådet
Undervisnings- och kulturministeriet
Utbildningsstyrelsen