Förberedelse för elavbrott och verksamhet under eventuella elavbrott vid Careeria

14.12.2022

Careeria är förberedd för situationer då eldistributionen kan vara tvungen att begränsas. Möjliga elavbrott sker vanligen vid tidpunkter då elanvändningen är som störst: på morgonen, tidigt på kvällen och under de kallaste vinterdagarna. Information om begränsning av eldistributionen ges vanligen ut på förhand, men vi är även förberedda på plötsliga elavbrott.

Verksamhet vid planerade elavbrott

Vi informerar om planerade elavbrott på förhand till studerande och personalen. För kortare, 1–2 timmars elavbrott, planeras verksamheten så att den består av uppgifter och arbeten som inte kräver ström.

I situationer då vi inte känner till hur länge elavbrottet kommer att pågå, så väntar vi 1 timme och därefter kan studerandena skickas hem.

Verksamhet vid plötsliga elavbrott

Vid plötsliga elavbrott väntar vi 1 timme, därefter kan studerande skickas hem.

Vad gäller lärande i arbete, så följs instruktionerna på respektive arbetsplats.

Information vid ett eventuellt elavbrott

Instruktioner för hur man ska agera vid ett elavbrott finns på hemsidan och på Wilma.

Utöver informationen i Wilma, så anvisar även lärarna studerandena vid plötsliga elavbrott.

Ellås

Ytterdörrarnas ellås fungerar vid ett elavbrott i ca. 1 timme. Vid elavbrott bör endast enheternas huvuddörr användas. De aula-ansvariga öppnar dörren åt personer som kommer utifrån.

Hissar

Hissarna är inte i användning under ett elavbrott.

Matdistribution

Om vi får information om ett planerat elavbrott senast föregående dag, så kan lunchdistributionen till studerande genomföras normalt.

Vid plötsliga, kortare elavbrott strävar man till att genomföra lunchen normalt om det är möjligt, eller med alternativa arrangemang.

Vid längre elavbrott är det inte möjligt att genomföra lunchdistributionen.

Vid elavbrott kan maten som serveras avvika från vad som står på lunchlistan.

WC-utrymmen och vattenanvändning

Användning av WC-utrymmena bör undvikas vid elavbrott. OBS! Kranvattnet kan värmas upp vid ett elavbrott så att det är brännande hett.

Värme och ventilation

Värme och ventilation fungerar inte vid elavbrott.

Belysning

Belysningen fungerar inte vid elavbrott. Alla instrueras att använda sig av mobiltelefonernas ficklampor i de utrymmen som det inte finns säkerhetsbelysning.

Utebelysningen fungerar inte vid elavbrott.

Förberedande energisparande åtgärder

Careeria har förberedd sig även genom att ta i bruk åtgärder som sparar energi: https://careeria.fi/uutiset/careeria-mukana-energiansaastotalkoissa/