Helsingfors stads dataintrång kan gälla alla elever i läropliktsålder i Helsingfors

23.5.2024

Artefakti

Helsingfors stad har utsatts för ett grovt dataintrång som kom till stadens kännedom den 30 april 2024. Staden har informerat om detta den 2 maj och den 13 maj 2024. Allteftersom utredningen av dataintrånget framskrider har det nu visat sig att dataintrånget eventuellt gäller alla elever och studerande i läropliktsåldern i Helsingfors samt deras vårdnadshavare, dvs. även privata skolor och läroanstalter. Tillsammans med andra myndigheter rekommenderar staden att man aktivt skyddar sina personuppgifter redan i detta skede, även om dataintrångets omfattning fortfarande utreds. Aktuella anvisningar om hur man skyddar sina personuppgifter finns på webbplatsen suomi.fi.Enligt uppgifter som kommit till stadens kännedom har privata skolor och läroanstalter tidigare felaktigt informerat i Wilma om att dataintrånget inte skulle gälla privata skolor och läroanstalter.

Dataintrånget kan alltså utifrån utredningen även gälla elever och studerande vid Helsingfors avtalsskolor samt privata och statliga skolor och privata gymnasier och yrkesläroanstalter.

Helsingfors stad har uppgifter om personer i läropliktsålder i Helsingfors och om deras vårdnadshavare. Innehavet av uppgifter grundar sig på kommunens skyldighet att övervaka att läroplikten fullgörs. Dessa uppgifter fanns på den nätverksenhet vid staden som var föremål för dataintrånget. Dataskyddslagen kräver att staden informerar dem som eventuellt utsatts för dataintrång. Det är inte möjligt att identifiera de kunder som eventuellt drabbats av intrånget, så vi kontakter dem genom ett offentligt meddelande på webbsidan hel.fi/dataintrang. Vi har dessutom informerat om detta 21.5.2024: Utredningen av potentiella målgrupper för dataintrånget vid Helsingfors stad framskrider

Den som gjort dataintrånget kan ha fått tillgång till personliga uppgifter om elever och studerande födda åren 2005-2018 i alla skolor och läroanstalter i Helsingfors samt om deras vårdnadshavare. Till denna grupp hör också alla elever i hemundervisning i Helsingfors och elever som bor i Helsingfors, men studerar på annan ort. Till gruppen hör också elever som sökt till intensifierad undervisning.

På nätverksenheten fanns följande uppgifter om elever och studerande födda i Helsingfors åren 2005–2018 och deras vårdnadshavare:

  • Barnets och vårdnadshavarens personbeteckningar.
  • Barnets och vårdnadshavarens adressuppgifter (inga telefonnummer, inga e-postadresser). Personer som har en spärrmarkering: inga adressuppgifter, telefonnummer eller e-postadresser.
  • Barnets modersmål.
  • Barnets nationalitet.
  • Barnets religionssamfund (evangelisk-luthersk, ortodox, registrerat religiöst samfund eller ej medlem i ett religionssamfund).

Staden fortsätter utredningsarbetet och samarbetet med myndigheterna och informerar när utredningen framskrider. Helsingfors polisinrättning och Centralkriminalpolisen utreder fallet som ett grovt dataintrång. För närvarande är målsäganden i brottet Helsingfors stad. Staden ger polisen all behövlig information för utredningen av fallet. I det här skedet av förundersökningen behöver stadsborna inte kontakta polisen.

Anvisningar och information

Dataintrånget väcker många frågor hos kommuninvånarna och personalen. Cybersäkerhetscentret har sammanställt ett heltäckande informationsmaterial på sin webbplats om hur man skyddar sig för dataintrång. Hjälp och stöd finns också att få av kundbetjäningen som staden inrättat för dem som drabbats av dataintrånget, krisjouren och MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.

Staden informerar elever och vårdnadshavare inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet när utredningen framskrider.

Satu Järvenkallas
Sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn
Helsingfors stad