I januari hörde månadens fråga ihop med en av våra värderingar : Jag litar på vårtgemensamma kunnande och jag lyckastillsammans med andra

13.2.2024

Så här svarade våra studerande och personalen