Karriärcoach är en samtalspartner för att bolla tankar

11.2.2022

En kvinna framför datorn.

Den som förlorar jobbet påverkas på många sätt. Det är lätt hänt att den arbetslösa blir ensam, trots att denna erfarenhet är ett vanligt inslag i arbetskarriären. MoveOn! -projektet har under det gångna året tacklat pandemins sysselsättningseffekter genom att erbjuda ett bollplank för arbetssökande som vill klargöra sina mål, artikulera sin egen kompetens och ta följande steg tillsammans med en karriärcoach.

När jobbet går upp i rök är den personliga ekonomin inte det enda bekymret; förändringen kan bli en psykisk belastning. Hurtiga hejarop om hur du snabbt kommer att hitta ett nytt jobb ekar tomt och inte ens där hemma får din egen upplevelse nödvändigtvis förståelse. Posintra och Careeria har inom sitt gemensamma sysselsättningsprojekt MoveOn! under det gångna året erbjudit en form av karriärcoachning där man tillsammans med en utomstående coach bollar sina mål, får konkreta tips och granskar sin egen kompetens. Vad det innebär att förlora jobbet har tydligt framkommit i samband med coachingen.
– Att mista jobbet, eller hot om att mista jobbet, slår hål på bastryggheten och ger oss en känsla av att det är andra som bestämmer om vi duger. Detta inverkar på hur man söker jobb, något som man sist och slutligen kämpar med helt allena. Därför är en av grundpelarna i den karriärcoachningen vi erbjödit att påminna om den kompetens som ändå finns och att stödja hoppet, säger projektchefen Minna Kajaste.

Det offentliga samtalet är också i många fall stämplande. Arbetslösheten benämns med siffror, piskor och morötter, trots att perioder av arbetslöshet är vanliga för de flesta av oss och i de flesta branscher. Pandemins sysselsättningseffekter har gjort erfarenheten verklig för allt fler. Men förlusten av jobbet ger också många en möjlighet att stanna upp för att fundera på var man härnäst skulle vilja utnyttja sin kompetens eller kanske förverkliga en eventuell drömm om att helt byta bransch. Därför fokuserar karriärcoachningen i MoveOn! på att klarlägga och stödja individuella mål och planer, med så långtidsverkande effekt som möjligt.
– Projektet har kompletterat andra karriärtjänster under den tid då den coronarelaterade arbetslösheten har vuxit. Tack vare projektfinansieringen har coachningens varaktighet och innehåll i stor utsträckning kunnat bestämmas av klienternas egna önskemål. Många har under pågående coachning hittat jobb eller studieplats eller följt sina drömmar om att starta eget. Många har också tackat för att de har kommit till klarhet om nästa steg, säger Anne Mattila från Careeria, projektets andra coach.

En kvinna framför datoren.

Avstånd inget hinder

Ett av tyngdpunktsområdena i detta projekt för att motverka coronans sysselsättningseffekter har varit att utveckla digitala coachningsmetoder. I pandemisituationen har detta delvis varit påtvingat och klienterna har välkomnat distanstjänsten.
– När vi efter ett fysiskt möte av en eller annan orsak har mötts på distans har detta ofta lett till att också resten av träffarna på klientens begäran har ordnats på distans. Har man bara kommit över tröskeln är det sist och slutligen lättare att koppla upp sig hemifrån. Själva mötet blir inte lidande, säger Mattila.

Största delen av de klienter som svarade på återkopplingsenkäten skulle i fortsättningen helst se en kombination av fysiska och digitala möten. Inom ramen för projektet, som avslutas vid utgången av januari, har också ordnats en virtuell rekryteringsserie och karriärcoachningstips finns samlade i en digital guide.
– Samtidigt måste man komma ihåg att uppkoppling på distans inte ens är en realitet för alla. Fysiska möten bör alltså fortsatt finnas med i en coachningstjänst av den här typen. På distans har tjänsten nått färre ungdomar än normalt.

Intresserad av karriärfrågor?

För den som söker en arbets- eller studieplats, funderar på den rätta branschen eller vill annars ha tips kring arbetssökandet och karriärfrågor, finns det massor med information på nätet. Vi har samlat ihop en guide av länkar (på finska) som leder dig vidare till informationskällor.

Ladda ner länkguiden för karriärcoaching (på finska)

MoveOn! har varit ett projekt som Posintra och Careeria Oy gemensamt genomfört för att svara på coronans sysselsättningseffekter i Borgå. Karriärcoachning gavs inom ramen för projektet åt 59 arbetslösa eller arbetssökande som hotades av arbetslöshet i Borgå. I samband med kommunförsöket för sysselsättning i Borgå ordnade projektet dessutom ett program för jobbcoach. Programmets målsättning och syfte vara att stärka coachningsmetoder för jobbcoacher och att ge verktyg för att utveckla de kundorienterade tjänsterna. Projektet har pågått 1.10.2020–31.1.2022 och finansierades av Europeiska socialfonden.

Mera information:
projektchef Minna Kajaste
tfn 050 5280 119
minna.kajaste@posintra.fi