Marknadsförningstutorer

26.4.2024

Fem ungdomar i ett gruppfoto.

Careerias svenska tutorer har aktivt deltagit i tutorverksamheten under läsåret i egenskap av marknadsföringstutorer.

Fem ungdomar i ett gruppfoto.

Linus Celvin, Kasper Häggblom, Selma Lindqvist, Andreas Lindberg, Benjamin Niemelä.

Genom att delta i tutorutbildningen, vara aktiv som tutor under läsåret och göra vissa skriftliga arbeten, så kan studerandena avlägga kompetenspoäng inom de gemensamma valbara ämnena.