Mars månadens fråga var: Berätta om en kunskap eller färdighet som du är särskilt stolt över eller som du har fått beröm för

17.4.2024

Så här svarade våra studerande och personalen.