Tutorerna deltar i marknadsföringen av Careeria

30.1.2024

Useita käsiä kannettavan tietokoneen äärellä.

Careerias tutorer spelar en viktig roll inom marknadsföringen av den svenska merkonomutbildningen. Tutorerna representerar skolan vid olika evenemang och tillställningar och har som uppgift att förevisa skolans utrymmen för besöksgrupper och presentera utbildningen tillsammans med lärarna.

Tutorerna har aktivt bidragit till marknadsföringen av merkonomexamen genom att delta i Öppet hus-dagarna som arrangerades på hösten. För de elever i regionen som går ut grundskolan utgör Öppet hus-dagarna en bra möjlighet att bekanta sig med olika branscher. Att välja studieplats efter grundskolan är inte alltid så lätt och genom att besöka olika skolor kan eleverna få en bättre bild av innehållet i olika utbildningar. I år har alla nionde klasser från Lyceiparkens skola, Strömborgska skolan och Lovisavikens skola besökt Careerias svenska merkonomutbildning. Marknadsföringstutorer visade eleverna runt på Hästskogatan och presenterade merkonomutbildningen ur studerandes synvinkel.

Förutom marknadsföringsaspekten, så är målsättningen med tutorverksamheten även att skapa en känsla av gemenskap genom att tutorerna är med och ordnar olika evenemang i skolan och de kan även hjälpa nya studerande då de inleder sina studier vid Careeria. Genom att aktivt delta i tutorverksamheten får tutorerna utveckla sin kommunikationskompetens vilket stärker självförtroendet. Förmågan att tala framför grupper är ofta även en eftertraktad kompetens i arbetslivet. Tutorerna har även möjlighet att få kompetenspoäng för sitt arbete som en del av de gemensamma ämnena.

”Tutorverksamheten har gett mig värdefull lärdom i kommunikation och samarbete, samt bidragit till en god atmosfär som gjort att utbildningen känns mera givande.”

”Tutorverksamheten är viktig i Careeria för det visar att också studerande själva vill vara med och hjälpa till att få nya studeranden till skolan och för dem som studerar på svenska är det även viktigt att visa att det finns svenska studeranden i Careeria.”