Podcast

26.4.2024

Careeria producerar två olika podcasts. I podcasten “Arbete, liv och arbetsliv” reflekterar vi över kompetensutveckling ur individens, enheternas och hela organisationers perspektiv. Tillsammans med sakkunniga från Careeria och representanter från arbetslivet diskuterar vi olika lösningar för hur man kan kombinera utbildning med arbete, gå framåt i karriären eller byta bransch. Vi behandlar även dagsläget och betydelsen av kompetensutveckling. I varje avsnitt ger vi konkreta tips eller verktyg som kan förbättra arbetslivet.

Careeria producerar också podcaster som handlar om handledning och stöd. Dessa är avsedda för Careerias studerande, personal och alla som är intresserade av yrkesutbildning. I podcasterna diskuteras aktuella frågor och teman inom yrkesutbildningen, såsom studier och välbefinnande, trender inom arbetslivet och utmaningar med lärande. De som medverkar är sakkunniga inom olika utbildningsområden på Careeria, representanter från arbetslivet och studerande. Careerias första podcasts inom handledning och stöd har producerats som en del av projektet ”Ohjaus tavoittaa”, som finansierades av Utbildningsstyrelsen.

Du kan lyssna på podcasterna här. (Podcasterna är på finska).