YKI

Allmänn språkexamen, svenska mellannivå

Svenska mellannivå - Start: 18.11.2023 - Borgå

Anmälningen är öppen 1.9 kl. 10 -- 29.9 kl. 16.
Sista anmälningsdagen:
29.9.2023
Startdatum: 18.11.2023
Borgå, Alexandersgatan 20

Anmäl dig Mer information
Svenska mellannivå - Start: 19.11.2022 - Helsingfors

Anmälningen är öppen 2.9 kl. 10 - 30.9 kl. 16.
Sista anmälningsdagen:
30.9.2022
Startdatum: 19.11.2022
Helsingfors, Eldaregatan 2 A

Anmäl dig Mer information

Skaffa dig ett officiellt intyg över dina språkkunskaper

Det allmänna språkexamenssystemet (YKI-examen) är den finska statens officiella språkexamenssystem. Utbildningsstyrelsen ansvarar för språkexamina.

Den allmänna språkexamen är en språkexamen som är avsedd för vuxna. Språkexamina bedömer kunskaperna i standardspråket i praktiska situationer där den vuxna behöver kunna prata, lyssna, skriva och läsa ett främmande språk – endera i Finland eller utomlands.

Intyget kan du använda

  • för att söka arbete
  • för att söka studieplats
  • för att visa nivån på språkkunskaper för arbetsgivare
  • för att ansöka om finskt medborgarskap (examina i finska och svenska språket, mellannivå)

Testets innehåll

Testet består av fyra delområden:

  • talförståelse
  • textförståelse
  • tal
  • skrivning

Arrangör

CareeriaPlus fungerar som arrangör för allmänna språkexamina i Borgå och Helsingfors. Hos oss kan du avlägga svenska språkexamina på mellannivå.

Pris

Språkexamen kostar 155 euro.

Anmäl dig till språkexamina

Yki-examen i Helsingfors

Anmälningar via Studieinfo.fi.

Bindande anmälan. Anmälningsavgiften returneras i regel inte, om personen annullerar sitt deltagande.

Anmäl dig här

YKI-examen i Borgå

Anmälningar via Studieinfo.fi.

Bindande anmälan. Anmälningsavgiften returneras i regel inte, om personen annullerar sitt deltagande.

Anmäl dig här

Instruktionsvideo

Bekanta dig med instruktionsvideon för information om hur du anmäler dig till språkexamina (videon på finska).

Fråga mera

Vill du veta mera om allmänna språkexamina? Någonting som du blev och fundera på?
Ta kontakt! Vi hjälper gärna.

 

Pia Nyman

Koulutuskoordinaattori

040 036 0732

Pia.Nyman@careeria.fi


Maahanmuuttajakoulutuksen palvelut

Aleksanterinkatu 20, Porvoo