Utbildningsprogram för arbetsplatshandledaren

Webbutbildningen Handledning i lärande i arbetslivet ordnas nu på svenska!

De flesta utbildningar är på finska, men hösten 2022 ordnas också  utbildningar på svenska.
Läs mer om utbildningen och anmäl dig via länken nedan.

För genomförandet svarar Yrkesakademin i Österbotten och Careeria i samarbete.

Anmäl dig
Kaksi myyjää keskustelemassa kaupan kassalla työn lomassa.

Träning på finska

Vi ordnar gratis Ohjaan- arbetsplatshandledarutbildningar. Träningsprogrammen ordnas på finska. Du kan anmäla dig via denna länk.