Utbildningsprogram för arbetsplatshandledaren

Utbildningsprogram för arbetsplatshandledaren

Anmäl dig

Träning på finska

Vi ordnar gratis Ohjaan- arbetsplatshandledarutbildningar. Träningsprogrammen ordnas på finska. Du kan anmäla dig via denna länk.