Skolarbetet i Careeria inleds inkommande måndag den 10 januari 2022 som närundervisning

10.1.2022

En byggnad med Careeria-skylt.

Skolarbetet i Careeria inleds inkommande måndag den 10 januari 2022 som närundervisning. Studierna fortsätter enligt schema. Vi följer med noggrant hur coronaläget utvecklas och informerar genast ifall läget förändras.

Coronainstruktioner

Studies at Careeria will start with contact teaching January 10, 2022.