Trevlig sommar! Careerias dejourering under sommaren

12.6.2024

Trevlig sommar!

Careeria har huvudsakligen sommarstängt i juli, med några undantag:

– Ansökningsbyrån dejourerar även i juli i frågor som berör ansökningsskedet: hakutoimisto@careeria.fi, tfn 040 358 5734
– Studiebyrån betjänar i juli per e-post: opintotoimisto@careeria.fi
– Careerias växel: tfn 020 51 311
– Frågor som berör studerandearbeten besvarar vi fr o m 1.8.2024.
– Efter sommarlovet betjänar vi på full effekt igen fr o m 1.8.2024.

CareeriaStory 2023–2024

CareeriaStory 2023–2024, årsberättelse
CareeriaStory, video

Arbetsdagar för läsåret 2024–2025

Läsåret 1.8.2024–31.7.2025

  • Nya studerande 8.8.2024 kl. 9.00
  • Höstuppehåll 14.–18.10.2024
  • Avslutningsfest 19.12.2024
  • Juluppehåll 23.12.2024–3.1.2025
  • Vinteruppehåll 17.–21.2.2025
  • Avslutningsfest 28.5.2025

Vi önskar alla en avkopplande och solig sommar!