Välkommen till det nya läsåret!

4.8.2022

Tre studerande ute.

Arbetsdagar för läsåret 2022–2023

Läsåret 1.8.2022–31.7.2023
• Nya studerande 11.8.2022 kl. 9.00 (Askola kl. 8.15)
• Höstuppehåll 17.–21.10.2022
• Juluppehåll 22.12.2022–8.1.2023
• Vinteruppehåll 20.–24.2.2023
• Avslutningsfest 2.6.2023 (preliminärt datum)

Läsåret är 1.8.2022–31.7.2023. Studerande har möjlighet att studera även under semesterveckorna enligt den personliga utvecklingsplanen för kunnandet.

Infopaket för nya studerande

För nya studerande

Kontinuerlig ansökan

Till Careeria kan man smidigt ansöka till utbildningar kontinuerligt året runt.

Mera information: 
Frågor som berör ansökan: hakutoimisto@careeria.fi, 040 358 5734
Fågor som berör studierna: opintotoimisto@careeria.fi

CareeriaStory 2021–2022

Läsåret 2021–2022: CareeriaStory

Texten Välkommen till Careeria på finska, svenska och engelska.