Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Dieettikokki

Ravintolakokki tekee ruokaa
Monimuotokoulutus - Helsinki

Jatkuva haku.
Helsinki, Lämmittäjänkatu 2
Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Hio asiantuntemuksesi ruoasta huippuunsa dieettikokin erityisammattitutkinnossa!

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittaneena osaat suunnitella ja valmistaa aterioita erityisruokavaliota noudattaville erilaisissa keittiöissä ja ravintoloissa. Dieettikokkina voit toimia myös erityisruokavalioiden asiantuntijana tai alan yrittäjänä.

Koulutuksen jälkeen sinulla on kattavasti ravitsemus- ja erityisruokavaliotietoa, sekä osaat soveltaa sitä erilaisissa työympäristöissä erilaisille asiakkaille. Kannat vastuuta asiakkaidesi terveydestä ja hyvinvoinnista. Siksi työssäsi korostuu asiakaslähtöinen suunnittelu, huolellisuus sekä oikean tiedon välittäminen.

Tutkinnon suoritettuasi olet erityisruokavalioiden asiantuntija ja osaat suunnitella reseptiikkaohjelmalla ravitsemuksellisesti oikein koostettuja aterioita ja ruokalistoja.

Careeriassa tutkinnon suorittamistasi ovat ohjaamassa alan ammattilaiset apunaan asiantuntijoita eri osa-alueilta.

Kenelle?

Dieettikokkikoulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet dieettiruokien parissa ja haluat suorittaa erikoisammattitutkinnon ja kehittää ammatillista osaamistasi uudelle tasolle. Koulutukseen osallistuaksesi sinulla tulee olla työpaikka, jonne voidaan tehdä oppisopimus. 

Dieettikokkina työskentelet esimerkiksi toimipaikan dieettikokkina tai erityisruokavalioista vastaavana kokkina.

Käytännön toteutus

Dieettikokin erikoisammattitutkinto koostuu lähiopetuksesta, ohjatusta itseopiskelusta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta omalla työpaikalla. Lähiopetusta on 1 – 2 kertaa kuukaudessa klo 15.30 – 19.30 Helsingissä. Käytännön opiskelu tapahtuu työpaikalla aidoissa arjen työtilanteissa. Oppikirjoja ei käytetä, sillä pääosa oppimateriaalista koostuu verkkomateriaalista ja kouluttajan jakamasta materiaalista. 

Näytöt suoritetaan koulutuksen edetessä. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona eli osoitat osaamisesi aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi, jolloin kirjallisia kokeita ja tenttejä ei ole. 

Kesto

Koulutuksen kesto on 1 – 1,5 vuotta. Mikäli sinulla on jo työkokemusta ja pääset työssäsi tekemään laajasti eri tehtäviä, opintoaikasi on lyhyempi.

Opintojen rahoittaminen

Voit hakea opintoihin opintotukea Kelalta.

Jos olet työtön, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella.

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkinnon suoritettuasi sinun on mahdollista saada Työllisyysrahastosta 400 euron suuruinen ammattitutkintostipendi, mikäli sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä.

Tutustu saamisedellytyksiin

Paranna mahdollisuuksiasi jatko-opintoihin

Kaksoistutkinto

Careeriassa voit suorittaa lukio-opintoja ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä. Yhdistäessäsi lukio-opinnot ammatilliseen koulutukseen parannat jatko-opiskelumahdollisuuksiasi ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

Jos haluat suorittaa ylioppilastutkinnon ammatillisen koulutuksen lisäksi, sinun on opiskeltava vähintään neljä lukion ainetta. Halutessasi voit myös suorittaa koko lukion oppimäärän.

Lukio-opinnot limittyvät ammatillisten opintojen kanssa. Voit korvata yhteisten aineiden opintoja lukion vastaavilla aineilla.

Miten koulutukseen haetaan?

Hae yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon. Merkitse ruksilla hakulomakkeelle, että haluat suorittaa lukio-opintoja/ylioppilastutkinnon perustutkinnon ohella.

Lukio-opinnoista voidaan sopia myös opintojen aikana.

Lisätietoja

opinto-ohjaajat@careeria.fi

Ammattikorkeakoulujen väyläopinnot

Väyläopinnot ovat ammattikorkeakoulujen toisen asteen opiskelijoille suuntaamia opintoja. Ne tarjoavat ammattiin opiskeleville mahdollisuuden suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo ammatillisen koulutuksen aikana. Väyläopinnot sujuvoittavat siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin ja nopeuttavat työelämään johtavaa opintopolkua.

Careerian opiskelijat voivat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja osana toisen asteen tutkintoa ja näin parantaa jatko-opintovalmiuksiaan. Suunnitelma ammattikorkeakouluopintojen sisällyttämisestä ammattiopintoihin laaditaan yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Careerian yhteistyökumppaneita väyläopinnoissa ovat HAMK, Haaga-Helia ja Laurea.

Tutustu väyläopintoihin

Jatko-opinnot ammatillisen tutkinnon jälkeen

Opiskelun ei tarvitse päättyä Careeriaan. Ammatillisen tutkinnon suoritettuasi sinulla on yleinen jatko-opintokelpoisuus. Voit siis hakea opiskelemaan ammattikorkeakouluun, korkeakouluun tai yliopistoon samalle tai toiselle alalle.

Korkeakoulut päättävät tarkemmista valintaperusteista koulutuksittain.

Ammattikorkeakouluissa valintaan voivat vaikuttaa todistusarvosanat, valintakoe, työkokemus ja muut ammattikorkeakoulun päättämät asiat, esimerkiksi aiemmat opinnot. Jokaisella koulutuksella on omat ammattikorkeakoulun määrittelemät valintaperusteet, joiden pohjalta opiskelijat valitaan.

Yliopistoihin valitaan yleensä todistusten ja valintakokeen perusteella. Yliopisto päättää valintaperusteista, ja ne voivat vaihdella paljonkin yliopistoittain ja koulutuksittain.

Careerian jatko-opinto-oppaasta saat tarkempia tietoja hakeutumisesta.

Lataa jatko-opinto-opas

Tutkinto

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintonimike on dieettikokki.

Laajuus

Tutkinnon laajuus on 160 osaamispistettä.

 

 

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta, Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä (50 osaamispistettä) sekä valinnaisista tutkinnon osista (110 osaamispistettä).

 

Pakollinen tutkinnon osa:
 • Erityisruokavalioiden toteuttaminen ammattikeittiössä, 50 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 1:
 • Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen, 60 osp
 • Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen, 60 osp
 • Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen, 60 osp
 • Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä, 60 osp

 

 

Valinnaiset tutkinnon osat 2:
 • Ikääntyvien erityisruokavalioiden toteuttaminen, 60 osp
 • Nuorten tai työikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen, 60 osp
 • Päiväkoti- tai kouluikäisten erityisruokavalioiden toteuttaminen, 60 osp
 • Ravitsemushoidon toteuttaminen hoitoympäristössä, 60 osp
 • Erityisruokavaliotuotteiden ja -palvelujen kehittäminen, 50 osp

 

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa.

Hakeminen

Monimuotokoulutus, jatkuva haku – Helsinki

Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti.

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, kuten hyvää terveyttä ja toimintakykyä, sekä hyvää suomen kielen osaamista. 

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Anna-Maija Paananen

0400996503

Anna-Maija.Paananen@careeria.fi

Hakijapalvelut

hakutoimisto@careeria.fi


Careerian opiskelija menossa ovesta sisään

Miksi juuri Careeriaan?

 1. Voit rakentaa juuri omannäköisesi opiskelupolun, johon aiempi kokemuksesi ja osaamisesi vaikuttaa.
 2. Koulutuksemme on suunniteltu työelämään sopivaksi – saat juuri sellaisia taitoja, joita työpaikalla tarvitset.
 3. Meillä et jää yksin, vaan otamme huomioon juuri sinut: Careeria antaa kaikille opiskelijoille yksilöllistä ohjausta ja tukea.
 4. Meillä pääset tekemään ja valmistut tulevaisuuden tekijäksi.
 5. Toimipisteemme ovat nykyaikaisia, palvelevia oppimisympäristöjä keskeisissä sijainneissa ja hyvien joukkoliikenneväylien lähellä Uudellamaalla.