Infowebinaarisarja koronan vaikutuksista toipuville Uudenmaan PK-yrityksille ja yritysten henkilökunnalle

Webinaari - Aloitus: 19.4.2023

klo 14-15
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
18.4.2023
Koulutus alkaa: 19.4.2023
Webinaari on maksuton.

Ilmoittaudu Lisätietoja
Webinaari - Aloitus: 10.5.2023

klo 14-15
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
9.5.2023
Koulutus alkaa: 10.5.2023
Ei osallistumismaksua.

Ilmoittaudu Lisätietoja

Infowebinaarisarja koronan vaikutuksista toipuville Uudenmaan Pk-yrityksille ja niiden henkilökunnalle

Infowebinaarit toteutetaan yhteistyössä kahden ESR-hankkeen kanssa ja ne ovat osallistujilleen maksuttomia.

Mukana olevat hankkeet ovat: Uudenlainen tapa työllistää ja tuottaa palveluja -hanke ja Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen -hanke. Molemmat hankkeet kohdistuvat juuri yritysten Covid-19 kriisistä selviytymisen tukemiseen.

Uudenlainen tapa työllistää ja tuottaa palveluja -hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaista liiketoimintaa koronasta kärsineille yrityksille ravintola-, matkailu- ja kulttuurialoilla. Uudenlaisen liiketoiminnan avulla yritykset tarjoavat joko omaan toimialaan liittyvää palvelua tai laajentavat palveluiden tarjontaansa toiselle alalle esimerkiksi verkostoitumisen kautta. Hankkeen toisena tavoitteena on luoda uutta yrittäjyyttä toiminimi- tai kevytyrittäjyyden kautta.

Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen -hanke tuottaa ja tarjoaa yrityksille ja niiden henkilöstölle osaamisen kehittämistä sekä muutoskyvykkyyttä, osaamisen testausta, vastuullista työhyvinvointia sekä vihreää siirtymää edistävää tukea. Hankkeessa edistetään pk-yrittäjien verkostoitumista ja kriisistä selviämistä. Toimenpiteet toteutetaan koronarajoitukset huomioon ottaen verkossa.

Toimenpiteillä edistetään elinikäisen ja jatkuvan oppimisen toimintakulttuuria ja tuetaan yritystä selviämään kriisin yli muuttuneessa tilanteessa. Hankkeen myötä yritykset osaavat tunnistaa henkilöstön osaamistarpeita sekä hyödyntää koulutusväyliä ja mahdollisuuksia päivittää osaamista.

Tältä sivulta löydät lisätietoja infowebinaareista sekä ilmoittautumislinkit kuhunkin webinaariin.

Seitsemän infowebinaarin sarja

Infowebinaari osa 1/7

Uraohjausta työpaikalla -mallien esittely työnantajille

Ennakoi muutoksia. Tunnista osaamistarpeita. Pidä osaaminen ajan tasalla.

Uraohjausta työpaikalla -hankkeessa kehitetyt uraohjauksen mallit ja koulutukset tukevat työpaikkojen uraohjausta ja antavat työkaluja sen toteuttamiseen.

Webinaarissa kerromme kuinka voit hyödyntää uraohjauksen malleja henkilöstön osaamisen kehittämisen ennakoinnissa ja kuinka työpaikan henkilöstöstä koulutettava työuraohjaaja voi tukea henkilöstön urasuunnittelua.

Milloin?

1.12.2022 klo 14-15.

Kenelle?

Webinaari on tarkoitettu työnantajille ja henkilöstöasioista vastaaville.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen ennakointi työpaikalla

Työpaikan uraohjaus vahvistaa työnantajan kykyä ennakoida henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita. Ennakoiva työskentely ottaa huomioon tulevaisuudessa nähtävissä olevia muutoksia ja trendejä.

Ennakointityöskentely auttaa yritystä tunnistamaan sellaisia tarpeita, joihin voidaan vastata kehittämällä henkilöstön osaamista.

Työpajassa luodaan perusteet yritykselle toteuttaa ennakoivaa henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Työuraohjaaja -perehdytyskoulutus

Työpaikan henkilöstöstä koulutettava työuraohjaaja kartoittaa säännöllisesti henkilöstön osaamista, tukee henkilöstön urasuunnittelua ja toimii yhteyshenkilöinä oppilaitosten ja muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Työuraohjaaja on myös arvokas resurssi yrityksen perehdytyksessä.

Koulutus tutustuttaa osallistujat työuraohjaajan työnkuvaan sekä tarjoaa valmiin mallin työuraohjaaja koulutuksen toteuttamiselle itsenäisesti.

Työpaikan työuraohjausosaaminen parantaa myös oppilaitosten ja työpaikan yhteistyön laatua ja sujuvuutta.

Infowebinaari osa 2/7

Osaamiskartoitukset osaamisen kehittämisen monipuolisena työvälineenä työntekijälle sekä työnantajalle

Tule kuulemaan henkilöstön osaamiskartoituksista sekä kuinka tuloksia hyödynnetään yrityksen strategisessa työskentelyssä ja henkilöstön osaamisen kehittämisen työvälineenä.

Webinaarissa kerrotaan erilaisista osaamiskartoituksista ja niiden käyttötarkoituksista.

Aiheesta puhumassa Eija Lenkkeri Careeriasta.

Milloin?

14.12.2022 klo 14-15.

Infowebinaari osa 3/7

Vastuullinen muutosjohtaminen ja resilienssi

  • Oikeanlaisella johtamisella haluttuihin tuloksiin
  • Resilienssin tunnistaminen ja vahvistaminen

Aiheesta puhumassa Veera Wejberg Careeriasta.

Milloin?

18.1.2023 klo 14-15.

Infowebinaari osa 4/7

Vastuullinen työhyvinvointi ja hyvinvoiva työyhteisö

Työhyvinvoinnin kokonaisuus, vuorovaikutus, työyhteisötaidot ja ryhmän toimivuus.

Aiheesta puhumassa Lotta Allemand, kouluttaja, Johtaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys, Careeria.

Milloin?

15.2.2023 klo 14 -15

Infowebinaari osa 5/7

Positiivinen johtaminen

Webinaarissa käydään läpi positiivisen johtamisen periaatteita, ja pohditaan mitä positiivinen johtaminen tarkoittaa tiimin pelisääntöjen rakentamisen, perehdyttämisen ja osallistamisen näkökulmasta.

Webinaarissa käydään myös läpi mitä erilaiset työajat ja työsuhteet tarkoittavat positiivisen johtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen kannalta.

Aiheesta puhumassa Lotta Allemand, kouluttaja, Johtaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys, Careeria.

Milloin?

23.3.2023 klo 14 – 15

Infowebinaari osa 6/7

Työssäjaksaminen ja työkyvyn ylläpito

Webinaarissa käydään läpi työkyvyn osatekijäitä, ja pohditaan työssä jaksamisen tukemisen teemaa sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. Miten työnantaja voi tukea yksilöiden työssä jaksamista? Entä mitä itse voimme tehdä oman työhyvinvointimme eteen.

Aiheesta puhumassa Lotta Allemand, kouluttaja, Johtaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys, Careeria.

Milloin?

19.4.2023 klo 14-15

Infowebinaari osa 7/7

Kestävä kasvu ja vastuulliset hankinnat

Kestävä kasvu kilpailutekijänä, vastuullisen hankinnan suunnittelu sekä kiertotalous.

Aiheesta puhumassa Lotta Oljemark, kouluttaja, Johtaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys, Careeria.

Milloin?

10.5.2023 klo 14 -15

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan 19.4.2023 järjestettävään webinaariin 18.4.2023 mennessä.

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu mukaan 10.5.2023 järjestettävään webinaariin 9.5.2023 mennessä.

Ilmoittaudu

Kysy lisää

Haluatko kysyä lisää webinaarisarjasta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

 

Jaana Ekfors

Asiantuntija

040 072 2537

Jaana.Ekfors@careeria.fi


Laatu, kehittäminen ja vastuullisuus

Lämmittäjänkatu 2, Helsinki