Infowebinaarisarja koronan vaikutuksista toipuville Uudenmaan PK-yrityksille ja yritysten henkilökunnalle

Webinaari - 1.12.2022

1.12.2022
klo 14 -15
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
30.11.2022
Webinaari on maksuton.

Ilmoittaudu
Webinaari - 14.12.2022

14.12.2022
Klo 14-15
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
13.12.2022
Webinaari on maksuton.

Ilmoittaudu
Webinaari - 18.1.2023

18.1.2023
klo 14-15
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
17.1.2023
Webinaari on maksuton.

Ilmoittaudu

Infowebinaarisarja koronan vaikutuksista toipuville Uudenmaan Pk-yrityksille ja niiden henkilökunnalle

Infowebinaarit toteutetaan yhteistyössä kahden ESR-hankkeen kanssa ja ne ovat osallistujilleen maksuttomia.

Mukana olevat hankkeet ovat: Uudenlainen tapa työllistää ja tuottaa palveluja -hanke ja Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen -hanke. Molemmat hankkeet kohdistuvat juuri yritysten Covid-19 kriisistä selviytymisen tukemiseen.

Uudenlainen tapa työllistää ja tuottaa palveluja -hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaista liiketoimintaa koronasta kärsineille yrityksille ravintola-, matkailu- ja kulttuurialoilla. Uudenlaisen liiketoiminnan avulla yritykset tarjoavat joko omaan toimialaan liittyvää palvelua tai laajentavat palveluiden tarjontaansa toiselle alalle esimerkiksi verkostoitumisen kautta. Hankkeen toisena tavoitteena on luoda uutta yrittäjyyttä toiminimi- tai kevytyrittäjyyden kautta.

Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen -hanke tuottaa ja tarjoaa yrityksille ja niiden henkilöstölle osaamisen kehittämistä sekä muutoskyvykkyyttä, osaamisen testausta, vastuullista työhyvinvointia sekä vihreää siirtymää edistävää tukea. Hankkeessa edistetään pk-yrittäjien verkostoitumista ja kriisistä selviämistä. Toimenpiteet toteutetaan koronarajoitukset huomioon ottaen verkossa.

Toimenpiteillä edistetään elinikäisen ja jatkuvan oppimisen toimintakulttuuria ja tuetaan yritystä selviämään kriisin yli muuttuneessa tilanteessa. Hankkeen myötä yritykset osaavat tunnistaa henkilöstön osaamistarpeita sekä hyödyntää koulutusväyliä ja mahdollisuuksia päivittää osaamista.

Tältä sivulta löydät lisätietoja infowebinaareista sekä ilmoittautumislinkit kuhunkin webinaariin.

Seitsemän infowebinaarin sarja

Infowebinaari osa 1/7

Uraohjausta työpaikalla -mallien esittely työnantajille

Ennakoi muutoksia. Tunnista osaamistarpeita. Pidä osaaminen ajan tasalla.

Uraohjausta työpaikalla -hankkeessa kehitetyt uraohjauksen mallit ja koulutukset tukevat työpaikkojen uraohjausta ja antavat työkaluja sen toteuttamiseen.

Webinaarissa kerromme kuinka voit hyödyntää uraohjauksen malleja henkilöstön osaamisen kehittämisen ennakoinnissa ja kuinka työpaikan henkilöstöstä koulutettava työuraohjaaja voi tukea henkilöstön urasuunnittelua.

Milloin?

1.12.2022 klo 14-15.

Kenelle?

Webinaari on tarkoitettu työnantajille ja henkilöstöasioista vastaaville.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen ennakointi työpaikalla

Työpaikan uraohjaus vahvistaa työnantajan kykyä ennakoida henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita. Ennakoiva työskentely ottaa huomioon tulevaisuudessa nähtävissä olevia muutoksia ja trendejä.

Ennakointityöskentely auttaa yritystä tunnistamaan sellaisia tarpeita, joihin voidaan vastata kehittämällä henkilöstön osaamista.

Työpajassa luodaan perusteet yritykselle toteuttaa ennakoivaa henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Työuraohjaaja -perehdytyskoulutus

Työpaikan henkilöstöstä koulutettava työuraohjaaja kartoittaa säännöllisesti henkilöstön osaamista, tukee henkilöstön urasuunnittelua ja toimii yhteyshenkilöinä oppilaitosten ja muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Työuraohjaaja on myös arvokas resurssi yrityksen perehdytyksessä.

Koulutus tutustuttaa osallistujat työuraohjaajan työnkuvaan sekä tarjoaa valmiin mallin työuraohjaaja koulutuksen toteuttamiselle itsenäisesti.

Työpaikan työuraohjausosaaminen parantaa myös oppilaitosten ja työpaikan yhteistyön laatua ja sujuvuutta.

Infowebinaari osa 2/7

Osaamiskartoitukset osaamisen kehittämisen monipuolisena työvälineenä työntekijälle sekä työnantajalle

Tule kuulemaan henkilöstön osaamiskartoituksista sekä kuinka tuloksia hyödynnetään yrityksen strategisessa työskentelyssä ja henkilöstön osaamisen kehittämisen työvälineenä.

Webinaarissa kerrotaan erilaisista osaamiskartoituksista ja niiden käyttötarkoituksista.

Aiheesta puhumassa Eija Lenkkeri Careeriasta.

Milloin?

14.12.2022 klo 14-15.

Infowebinaari osa 3/7

Vastuullinen muutosjohtaminen ja resilienssi

  • Oikeanlaisella johtamisella haluttuihin tuloksiin
  • Resilienssin tunnistaminen ja vahvistaminen

Aiheesta puhumassa Veera Wejberg Careeriasta.

Milloin?

18.1.2023 klo 14-15.

Infowebinaari osa 4/7

Vastuullinen työhyvinvointi ja hyvinvoiva työyhteisö

Työhyvinvoinnin kokonaisuus, vuorovaikutus, työyhteisötaidot ja ryhmän toimivuus.

Milloin?

15.2.2023 klo 14 -15

Infowebinaari osa 5/7

Positiivinen johtaminen

Pelisäännöt, erilaiset työajat, perehdyttäminen, osallistaminen.

Milloin?

23.3.2023 klo 14 – 15

Infowebinaari osa 6/7

Työssäjaksaminen ja työkyvyn ylläpito

  • Omien voimavarojen tunnistaminen
  • Osaaminen, arvot ja motivaatio

Milloin?

19.4.2023 klo 14-15

Infowebinaari osa 7/7

Kestävä kasvu ja vastuulliset hankinnat

Kestävä kasvu kilpailutekijänä, vastuullisen hankinnan suunnittelu sekä kiertotalous.

Milloin?

10.05.2023 klo 14 -15

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan 1.12.2022 järjestettävään webinaariin 30.11.2022 mennessä.

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu mukaan 14.12.2022 järjestettävään webinaariin 13.12.2022 mennessä.

Ilmoittaudu

Kysy lisää

Haluatko kysyä lisää webinaarisarjasta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

 

Jaana Ekfors

Asiantuntija

040 072 2537

Jaana.Ekfors@careeria.fi


Asiakkuudet ja markkinointi

Lämmittäjänkatu 2, Helsinki