Liiketoiminnan ammattitutkinto

Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala

Mies tietokoneella videopalaverissa
Verkko- ja monimuotokoulutus - Verkko/Vantaa

Jatkuva haku.
Verkko/Vantaa, Virnatie 5 A
Opiskelumaksu 450 euroa. Oppisopimuskoulutuksena maksuton.

Hae koulutukseen

Syvennä taitojasi ja osaamistasi kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan alalla!

Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan ammattilaisena toimit esimerkiksi osana osto- ja myyntihenkilöstöä, ulkomaankaupan assistenttina, logistiikkakoordinaattorina, huolitsijana, huolinta- assistenttina, liikkeenhoitajana tai tuonti- ja vientilaskuttajana.

Liiketoiminnan ammattitutkinnossa pääset hankkimaan lisää työkaluja alan työtehtävissä toimimiseen. Tutkinnon suorittaminen antaa laaja-alaiset taidot kansainvälisellä alalla työskentelyyn sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoa. Tutkinnon suorittaminen onnistuu erinomaisesti myös perehdytyksenä uusiin huolinnan tai ulkomaankaupan assistentin työtehtäviin.

Kenelle?

Koulutus soveltuu kansainvälistä kauppaa – tuontia tai vientiä – käyvien yritysten sekä huolinta- ja kuljetusalan yritysten eri tehtävissä toimiville.

Tutkinto soveltuu esimerkiksi osto- ja myyntihenkilöstölle, ulkomaankaupan assistenteille, logistiikkakoordinaattoreille, huolitsijoille, huolinta- assistenteille, liikkeenhoitajille, tuonti- ja vientilaskuttajille.

Koulutuksen aikana käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi:

 • Kansainvälisessä ympäristössä toimiminen
 • Kansainvälinen hankinta- ja vientitoiminta
 • Perehdytys tullitoimintaan
 • Tavaran luokittelu ja maahantuontivero
 • Itsensä johtaminen

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen sekä opetusta, oppimistehtäviä, ohjattua etäopiskelua ja työssäoppimista. Koulutuspäiviä on 7-10, jotka toteutetaan pääsääntöisesti verkon välityksellä. Sen lisäksi koulutukseen sisältyy monimuotoista opiskelua verkossa ja itsenäisesti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa tai työharjoittelupaikkaa.

Kesto

Koulutus kestää 8–12 kk yksilöllisesti laaditun henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan

Opiskelumaksu

Liiketoiminnan ammattitutkinnon voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisena opiskeluna. Oppisopimusrahoitteisena koulutus on opiskelijalle sekä hänen työnantajalleen maksutonta, omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksu on 450 €.

Opintojen rahoittaminen

Voit hakea opintoihin opintotukea Kelalta.

Jos olet työtön, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella.

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkinnon suoritettuasi sinun on mahdollista saada Työllisyysrahastosta 400 euron suuruinen ammattitutkintostipendi, mikäli sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä.

Tutustu saamisedellytyksiin

Tutkinto

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Koulutuksen aikana perehdyt laajasti erilaisiin ulkomaankaupan ja huolinnan työtehtäviin. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi:

 • Kansainvälisessä ympäristössä toimiminen
 • Kansainvälinen hankinta- ja vientitoiminta
 • Perehdytys tullitoimintaan
 • Tavaran luokittelu, maahantuontivero
 • Itsensä johtaminen

Laajuus

Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

 

Koulutuksen kuvituskuva

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp) sekä osaamisalakohtaisista tutkinnon osista (120 osp).

Tutkinnon osat – valitse näistä kaksi, jotka ovat sinulle soveltuvimmat:

 • Hankintasopimuksen toteuttaminen, 60 osp
 • Huolintatoimeksiantojen hoitaminen, 60 osp
 • Kansainvälisen kaupan assistentin tehtävissä toimiminen, 60 osp
 • Tullaustoimenpiteet EU:n ulkokaupassa ja toimenpiteet EU:n sisäkaupassa, 60 osp
 • Vientikauppasopimuksen toteuttaminen, 60 osp
 • Projektinhallinta, 60 osp

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa. 

Hae koulutukseen

Vantaa, jatkuva haku, verkko- ja monimuotokoulutus

Koulutuksen kesto, opintojaksojen sisältö ja määrä räätälöidään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti aikaisempi työ- tai opiskelukokemus huomioiden.

Koulutus on joustavaa monimuoto-opiskelua, jossa vuorottelevat lähiopetus, verkko-opetus ja opitun soveltaminen. Koulutuksen ja tutkinnon suorittaminen vaatii alan työpaikan tai työharjoittelupaikan.

Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton ja omaehtoisena 450 €.

 

Hae koulutukseen


Kysy lisää

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

 

Salervo Pasi

pasi.salervo@careeria.fi

puh. 040 662 6211

Nainen istumassa pöydän ääressä

Miksi juuri Careeriaan?

 1. Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä – saat huomisen työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. 
 2. Teemme sinulle yksilöllisen opiskeluohjelman kokemuksesi ja työpaikkasi mukaan.  
 3. Meillä kouluttajia ovat alan parhaat asiantuntijat.
 4. Koulutuksemme on suunniteltu yhteistyössä alan yritysten kanssa.