NLP Practitioner-koulutus

NLP Practitioner-koulutus - Aloitus: 27.8.2024 - Porvoo

Viimeinen hakupäivä:
16.8.2024
Koulutus alkaa: 27.8.2024 Koulutus päättyy: 27.5.2025
Porvoo, Hevosenkengänkatu 2
960€

Hae koulutukseen Lisätietoja

Tule kehittämään omia taitojasi NLP-koulutuksessa!

Työelämäpainotteinen NLP Practitioner-koulutus (Neuro Linquistic Programming) antaa käytännönläheisiä työskentelytapoja ja -välineitä erilaisten ihmisten kohtaamiseen, rakentaviin vuorovaikutustilanteisiin sekä virheellisten mielikuvien tiedostamiseen ja muuttamiseen työelämässä. Koulutuksen avulla harjaannut käyttämään, soveltamaan ja yhdistämään monipuolisesti voimavarakeskeisiä menetelmiä, jotka lisäävät omaa ja työyhteisösi työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Näitä ovat mm. erilaiset palautumisen, stressinhallinnan ja voimaantumisen keinot ja välineet.

Koulutuksen avulla voit tutkia, reflektoida ja muuttaa omia ajattelu-, tunne-, ja reagointitapojasi. Kun itsetuntemuksesi lisääntyy, opit ymmärtämään myös työyhteisössäsi vallitsevia käyttäytymis- ja ajattelumalleja. Se vahvistaa dialogisuutta ja joustavuutta vaativissa ja kuormittavissakin asiakas- ja yhteistyötilanteissa.

NLP Practitioner-koulutuksesta saatavia ammatillisia apuvälineitä voidaan hyödyntää aloilla, joilla työskennellään moniammatillisissa työryhmissä erilaisten asiakkaiden ja vertaisryhmien kanssa.

Koulutuksessa saat mukavan monialaisen vertaisryhmän ja mahtavan ilmapiirin, missä on kiva oppia uutta ja jakaa omaa osaamista yhdessä muiden kanssa.

Kenelle?

NLP Practitioner-koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan, kasvatus- ja opetusalan sekä myynnin ja liike-elämän henkilöstölle.

Koulutuksen avulla harjaannut käyttämään, soveltamaan ja yhdistämään monipuolisesti voimavarakeskeisiä menetelmiä, jotka lisäävät omaa ja työyhteisösi työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

 

Käytännön toteutus

Koulutus on monimuoto-opiskelua, johon kuuluu lähiopetusta, pieniä välitehtäviä ja etäohjausta. Lähiopetuksessa käydään läpi teoriaopetuksen lisäksi erilaisia NLP-harjoituksia ja -tekniikoita turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä Careerian -oppilaitoksen tiloissa sekä osallistujien omissa työyhteisöissä ja Moodle verkko-oppimisympäristössä.

 

Kesto

Kesto

Koulutus sisältää 16 lähivalmennuspäivää (klo 9–16), joiden kesto on yhteensä 132 tuntia.

Lähipäivät

27.-28.8.2024 Koulutuksen aloitus, NLP:n perusteet ja perusolettamukset, Miellepiirteet – ja järjestelmät, Perusmetaforat

16.9.2024 Oppiminen, työn ilo ja joustava mieli

2.10.2024 Ihmisten erilaisuus, kohtaaminen ja yhteistyökontaktin luominen

30.10.2024 Puhumisen ja kuuntelemisen taitojen vahvistaminen sekä dialogi ja dialogisuus

19.11.2024 Työtapoja parempaan kommunikointiin ja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin

17.-18.12.2024 Tavoitetyöskentely sekä aika kokemuksena, ajan hallinta ja hyödyntäminen sekä tulevaisuuden muistelu

7.–8.1.2025 Ajatusmallien, mielikuvien, tunteiden ja uskomuksien muuttaminen, Nopea fobian poisto, swish, ankkurointi sekä keinoja jaksamiseen, rentoutumiseen, palautumiseen ja stressinhallintaan

12.2.2025 Omien ja toisten rajojen huomioiminen sekä uudelleenmäärittely ja näkökulman vaihtamisen taito

3.3.2025 Metamallit ja kielen taikaa

26.3.2025 Käyttäytymisen loogisten tasojen hyödyntäminen työelämässä

15.4.2025 Motivoimisen ja motivoitumisen keinot sekä voimaantuminen ja muutosvoima

26.-27.5.2025 Mallintaminen, hiljainen tieto, intuitio ja sisäinen viisaus. Koulutuksen päätös

 

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 960 €.

Koulutuksen sisältö

NLP Practitioner -koulutuksen tarkoituksena on tarjota opiskelijalle käytännönläheisiä ja konkreettisia työkaluja työelämää varten. Opiskelijat harjoittelevat toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla lisätään ymmärrystä kommunikointi-, käyttäytymis- ja muutosprosesseista ja niiden vaikutuksista ihmisten välisiin vuorovaikutus- ja yhteistyökontakteihin. Jokainen opiskelija tekee pienimuotoisen, reflektoivan kehittämishankkeen käytännön harjoituksista ja omasta ammatillisesta kasvustaan.

 

Kouluttajat:

Opettaja Teija Simonsson

KM, NLP-trainer, työnohjaaja, systeeminen perhepsykoterapeutti, mental manager, sertifioitu business coach ja dialogisuuskouluttaja Jukka Pyhäjoki

FT, NLP-trainer,  mental manager, opettaja ja tutkija Rita Ahvenniemi

 

Laajuus

NLP Practitioner-koulutuksen laajuus on 132 tuntia.

Hae koulutukseen

Monimuotokoulutus Porvoo

Hakuaika on 6.2.-16.8.2024.

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

 

Teija Simonsson

Opettaja

044 737 2426

Teija.Simonsson@careeria.fi


Hyvinvointi ja kasvatus

Hevosenkengänkatu 2, Porvoo