Terveysalan ammattitutkinto

Jalkojenhoitaja (AT)

Jalkojen hoitaja hoitaa asiakkaan jalkoja
Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitaja (AT) - Aloitus: 19.8.2024 - Vantaa

Koulutus alkaa: 19.8.2024 Koulutus päättyy: 19.12.2025
Jatkuva haku.
Vantaa, Virnatie 5 A
Opiskelumaksu on 400€

Hae koulutukseen Lisätietoja

Opiskele jalkojenhoitajaksi joustavasti työn ohessa!

Terveysalan ammattitutkinto antaa sinulle hyvät perusvalmiudet työskennellä jalkojenhoidon ammattilaisena moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa. Jalkojenhoitajan osaamisalan suorittaneena jalkojenhoitajana voit työskennellä esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa tai asiakkaiden kodeissa. Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.  

Jalkojenhoitajan työ perustuu sosiaali- ja terveysalan eettisiin periaatteisiin, säädöksiin ja määräyksiin ja työssä korostuu potilas- ja työturvallisuus. Osaat käyttää työssäsi turvallisesti eri hoitomenetelmissä käytettäviä materiaaleja, työvälineitä ja laitteita. Lisäksi osaat ohjata asiakasta ja asiakkaan tukiverkostoa varmistaen hoidon jatkuvuuden ja edistäen asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia. 

Kenelle?

Koulutus sopii sinulle, mikäli olet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö ja haluat syventää osaamistasi jalkaterveydestä, tai olet kiinnostunut toimimaan ammatinharjoittajana jalkojenhoitajana. Voit opiskella ammattitutkinnon oman työsi ohella omassa tahdissasi ja vaikuttaa myös koulutuksen pituuteen.

Terveysalan ammattitutkinto on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille (Valviran rekisterissä jo olevat), jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan. Koulutuksessa vaadittava suomen kielen taitotaso on B1.

Opiskelijoidemme mielestä parasta opinnoissa: 

 • opintojen monipuolisuus ja käytännönläheisyys 
 • käsillä tekeminen, luovuus, onnistumisen kokemukset 
 • asiakaspalvelutaitojen kehittyminen, tyytyväiset asiakkaat 
 • mahdollisuus työelämässä oppimiseen ulkomailla 
 • laitos- ja hoivakotikäynnit, erilaiset tapahtumat 
 • päätoiminen opiskelu mahdollistaa opintovapaan 

Käytännön toteutus

Jalkojenhoidon koulutus on päivisin ja iltaisin toteutettavaa monimuotokoulutusta. Suunnittelet yhdessä vastuukouluttajan kanssa yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja tutkintopolun. Opetusta ja hoitolaharjoittelua järjestetään sekä ilta- että päiväaikaan, jolloin sinulla on mahdollisuus työn ja opiskelun yhteensovittamiseen joustavasti.

Jalkojenhoidon opiskelu on lähiopetusta ja ohjattua asiakaspalvelua oppilaitoksen CareeriaCarejalkahoitolassa Vantaalla, sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista alan yrityksissä. Oppilaitoksen hoitolassa tehtävän jalkahoitolaharjoittelun päivät sovitaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti opiskelijan aikataulun mukaisesti. Osa työelämässä oppimisesta on mahdollista suorittaa ulkomailla, esimerkiksi Espanjassa.

Koulutukseen sisältyy runsaasti käytännön harjoittelua, jossa opit käyttämään alalla käytettäviä menetelmiä, työvälineitä ja henkilökohtaisia suojavarusteita oikein ja turvallisesti. Opintoihin kuuluu myös kirjallisia tehtäviä, itsenäistä opiskelua sekä verkko-opetusta. Koulutukseen osallistuaksesi tulee sinulla olla tietokone sekä toimiva nettiyhteys.

Somemarkkinointia opetellaan tuottamalla sisältöä, laittamalla kuvia CaraeeriaCaren instagram- tilille.

Kesto

Opinnot kestävät noin 1- 1,5 v. oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Opiskelumaksu

Jalkojenhoitajan ammattitutkinnon suorittaminen maksaa 400 . Opintojen alussa ostat omat työvälineet, joiden hinta on noin 350 euroa. Lisäksi tarvitset työvaatteet ja – jalkineet sekä oppikirjan.

Opiskele jalkojenhoitajaksi Careeriassa!

Tutkinto

Terveysalan ammattitutkinto, jalkojenhoitaja (AT)

Terveysalan ammattitutkinto antaa sinulle hyvät perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tajatkokouluttautua terveysalalla. Jalkojenhoitotyön osaamisalan opinnoissa painottuvat eri-ikäisten asiakkaiden yksilöllinen jalkojen hoito, jalkaongelmien ennaltaehkäisy ja asiakkaan omahoidon ohjaaminen. Jalkojenhoitaja hallitsee jalkojen iho- ja kynsisairauksien hoitotyön ja ottaa työssään huomioon asiakkaan perussairaudet. Hän osaa ohjata ja neuvoa asiakasta jalkojen terveyden edistämisessä ja omahoidossa sekä ennaltaehkäistä asiakkaan jalkaongelmien syntymistä hyödyntäen uusinta tietoa jalkojenhoitotyöstä. Hän osaa tehdä asiakkaille suojaavia ja keventäviä ortooseja ja ohjata asiakasta niiden käytössä.

Tutkinnon laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

 

 

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (135 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (15 osp).

 

Pakolliset tutkinnon osat
 • Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla, 45 osp
 • Jalkojenhoitotyössä toimiminen, 90 osp
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi
 • Haavojen hoitaminen, 15 osp
 • Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjänä toimiminen, 15 osp
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa

Hae koulutukseen

Jatkuva haku – Vantaa elokuu

Koulutukseen hakeminen

Täytä sähköinen hakulomake ja perustele huolellisesti miksi haluat koulutukseen.  Liitä hakemukseen koulu- ja työtodistukset sähköisessä muodossa. Haastatteluihin kutsutaan hakemusten perusteella ja siihen kutsutaan hakijat sähköpostitse.

Hakijan on oltava terveydentilaltaan ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan alalle sopiva. Terveysalan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset on määritelty SORA- lainsäädännössä.

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sora-ratkaisuja-soveltumattomuuteen#anchor-sora-tutkintojen-opiskelijavalinta

Hakijoiden suomen kielen taito testataan tarvittaessa. Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi.

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Hakijapalvelut

040 358 5734

hakutoimisto@careeria.fi

Laura Sulin

Assistentti

040 523 9600

Laura.Sulin@careeria.fi


Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

Aleksanterinkatu 20, Porvoo

Piia Salmivaara

Ammatillinen ohjaaja

040 660 3012

piia.salmivaara@careeria.fi


Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

Virnatie 5, Vantaa

Miksi juuri Careeriaan

 • Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä – saat huomisen työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.
 • Rakennamme kanssasi sinulle sopivan opintopolun.
 • Meillä et jää yksin. Saat yksilöllistä ohjausta ja tukea opintoihisi.
 • Nykyaikaiset oppimisympäristömme ja opiskelujaksot työpaikoilla tukevat ammatillista kehittymistäsi.
 • Toimipisteemme sijaitsevat Uudellamaalla hyvien liikenneyhteyksien varrella. 
 • Verkkokoulutuksiimme voit osallistua mistä tahansa – vaikka kotisohvaltasi.

Tutustu Careeria Care -hoitoloihin!

Careeria Care -hoitoloissa myös jalkojenhoitajaopiskelijamme pääsevät harjoittelemaan ja harjaantumaan kädentaidollisissa töissä aidoissa asiakaspalvelutilanteissa.

Käsi pitelee pientä maapalloa

Ulkomaille opintojen aikana

Jos mieli vetää reissuun ja uusia kokemuksia hankkimaan, mikset suuntaisi opintojesi aikana ulkomaanjaksolle? Ulkomaanjakson voi suorittaa joko harjoitteluna yrityksessä tai vaihto-opintoina oppilaitoksessa. Käytettävissäsi ovat Careerian laajat yhteistyöverkostot Euroopassa ja muualla maailmassa. 

 

Ulkomaan jaksoilla kehität oman alan osaamistasi monikulttuurisessa ympäristössä – ja bonuksena kehittyy kielitaitokin! Mikä olisikaan upeampi tapa kerryttää osaamispisteitä ja kansainvälistä kokemusta. Tartu rohkeasti tilaisuuteen ja lähde vaihtojaksolle. Tätä mahdollisuutta et halua missata!