Toiminnallisen aistiohjauksen valmennuskoulutus

Toiminnallisen aistiohjauksen valmennuskoulutus - Aloitus: 27.8.2024 - Porvoo

Viimeinen hakupäivä:
28.7.2024
Koulutus alkaa: 27.8.2024 Koulutus päättyy: 20.11.2024
Porvoo, Hevosenkengänkatu 2
550€

Hae koulutukseen Lisätietoja

Tule kehittämään omia taitojasi aistiohjauksessa!

Toiminnallinen aistiohjauksen jatkokoulutus on valmennuksellinen prosessi. Kurssi tarjoaa sinulle tiedollisia, kokemuksellisia ja taidollisia valmiuksia käyttää työssä ja omassa elämässä luovia toiminnallisia tapoja pääaistikanavia (johtavat miellejärjestelmät) aktivoiden.

Kenelle?

Monimuotoinen valmennuskoulutus soveltuu esim. sosiaali- terveys- ja kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle, aistiohjaukseen suuntautuneille tai tukihenkilöille, jotka haluavat tutustua ja kokeilla visuaalisia, auditiivisia ja kinesteettisiä (VAK) täydentäviä ja sovellettavia monikanavaisia työskentelytapoja erilaisten asiakkaiden tai vertaisryhmien psykofyysisen ja sosiaalisen kuntoutumisen ja oppimisen tukemisessa tai omaksi hyödykseen.

Valmennuskoulutuksen suoritettuasi osaat toteuttaa ja kehittää aistiohjauksen osaamista työssäsi.

 

Käytännön toteutus

Eri näkökulmalle on omat painottuneet kontaktipäivät (2) noin kuukauden välein osallistujien kokemuslähtöisesti ja moniaistiset työskentely- ja kokemusvälineet ovat käytössä koko koulutuksen ajan ristikkäin ja samanaikaisesti. Jokaisesta näkökulmasta valmistetaan lyhyt teemaan painottuva aineisto ja lähdeviitteistö. Kontaktivalmennus tapahtuu Careeria oppilaitoksen tiloissa, tuettuna osallistujien omissa työyhteisöissä sekä verkko-opetusympäristön (Moodle) kautta.

 

Kesto

Koulutuksen kesto on 27.8.– 20.11.2024 sisältäen kahdeksan lähivalmennuspäivää klo 9-16  ja etäohjaustyöskentelyn, yhteensä 30 osp.  Lähipäivät ovat:

27.8. (orientaatio)

28.8. ja 24.9. (visuaalisuus ja kuvallinen ilmaisu )

25.9. ja 22.10. (äänen ja musiikin käyttö)

23.10. ja 19.11. (mieli, keho ja kinesteettiset menetelmät)

20.11. (kehittämistehtävän esittely).

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 550 €.

Koulutuksen sisältö

Valmennuskoulutuksen tarkoituksena on avata opiskelijalle kokonaisvaltaista ja terveyslähtöistä näkökulmaa sekä valmiuksia kaikkien aistien käyttämiseen erillisesti, ristikkäisesti tai samanaikaiseen omina resursseinaan. Valmennus painopisteet kahdeksan kontaktipäivän ja ohjatun välijakson käytännön harjoitusten kautta perehdyttää toiminnallisten, voimavarasuuntaisten ja monikanavaisten, luovien, ilmaisullisten, rentouttavien jne. ajatuksiin ja käyttämiseen. Tiedollisen ja käytännöllisen perehdytyksen lisäksi osallistujat saavat kokemuksellisesti harjoitella helposti omaksuttavia, konkreettisia tapoja sekä kunkin omista lähtökohdista rohkaisua niiden käyttämiseen erilaisten asiakkaiden, opiskelijoiden ja ryhmien kanssa kunkin omassa työyhteisöissä.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat koulutetut asiantuntijat: FT, Mental manager, opettaja ja tutkija Rita Ahvenniemi (mieli ja keho), TM, muusikko ja pedagogi Tapani Varis (äänen ja musiikin käyttö) sekä Kuvataideterapia- ja vuorovaikutusmenetelmien kouluttaja, NLP Master ja työnohjaaja Ari Terävä (visuaalinen ilmaisu ja valmennuksen koordinointi).

Laajuus

Toiminnallisen aistiohjauksen valmennuskoulutuksen laajuus on kahdeksan (8) lähivalmennuspäivää ja etäohjaustyöskentely. 

Hae koulutukseen

Monimuotokoulutus Porvoo

Hakuaika on 28.2.-28.7.2024.

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

 

Teija Simonsson

Opettaja

044 737 2426

Teija.Simonsson@careeria.fi


Hyvinvointi ja kasvatus

Hevosenkengänkatu 2, Porvoo