Toiminnallisen aistiohjauksen valmennuskoulutus 30 osp

Toiminnallisen aistiohjauksen valmennuskoulutus - 23.8.2023 - Porvoo

23.8.2023 - 21.11.2023
Viimeinen hakupäivä:
31.7.2023
Porvoo, Hevosenkengänkatu 2
480€

Hae koulutukseen Lisätietoja

Tule kehittämään omia taitojasi aistiohjauksessa!

Toiminnallinen aistiohjauksen valmennuskoulutus sisältää tiedollisia valmiuksia, käytännöllisiä ja taidollisia välineitä sekä harjaantumista erilaisten toiminnallisten mielle- ja aistijärjestelmien käyttämisestä, soveltamisesta ja yhdistelemisestä. Sellaisia ovat mm. kehotietoisuus, mielen hallinta, rentoutuminen, ääni ja musiikki sekä kuvailmaisu. Ne ovat luontevia ja helppoja apuvälineitä voimaannuttavassa, kuntouttavassa tai oppimista tukevassa työssä erilaisten asiakkaiden, potilaiden, oppijoiden ja vertaisryhmien kanssa.

Kenelle?

Monimuotoinen valmennuskoulutus on kohdennettu sosiaali- terveys- sekä kasvatus- ja opetusalan henkilöstölle tai tukihenkilöille, jotka tuntevat aistiohjauksen perusteet tai ovat kiinnostuneita monikanavaisista visuaalisista, auditiivisista ja kinesteettisistä (VAK) työskentelytavoista asiakkaiden, opiskelijoiden tai tuettavien kanssa.

Valmennuskoulutuksen suoritettuasi osaat toteuttaa ja kehittää aistiohjauksen osaamista työssäsi.

 

Käytännön toteutus

Kullekin aisti- ja miellejärjestelmään painottuvalle näkökulmalle on omat kontaktipäivät (2). Moniaistiset työskentely- ja kokemusvälineet ovat käytössä koko valmennuksen ajan ristikkäisesti ja samanaikaisesti. Jokaisesta näkökulmasta tuotetaan teemaan perehdyttävä teoria-aineisto ennen kontaktiopetuspäivää. Valmennus tapahtuu kokemuksellisena elämysopetuksena Careeria-oppilaitoksen tiloissa ja ympäristössä sekä osallistujien omissa työyhteisöissä ja Moodle verkko-oppimisympäristössä.

 

Kesto

Koulutuksen kesto on ja sisältäen kahdeksan (8) lähivalmennuspäivää (klo 9-16) ja etäohjaustyöskentelyn, yhteensä 30 osp.

Lähipäivät ovat:

ke 23.8.2023 koulutuksen aloitus

ti-ke 5.-6.9. (musiikki ja ääni työvälineinä)

ma-ti 25.-26.9. (keho ja mieli, mentaalivalmennus)

ti-ke 24.-25.10. (kuvailmaisu ja visuaalisuus)

ke 21.11.2023 (kehittämistehtävien esittely)

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 480 €.

Koulutuksen sisältö

Valmennuskoulutuksen tarkoituksena on avata opiskelijalle kokonaisvaltaista terveys- ja luovuuslähtöistä näkökulmaa sekä valmiuksia kaikkien aistien käyttämiseen erillisesti, ristikkäisesti tai samanaikaisesti oman työnsä apuvälineinä. Valmennuksen painopisteet kontaktipäivien aikana ovat toiminnallisten ja ilmaisullisten työskentelyvälineiden tiedollisen perehdytyksen lisäksi myös niiden harjoittelu helposti omaksuttavilla, konkreettisilla tavoilla sekä rohkaistuminen uusien työvälineiden soveltamiseen ja käyttämiseen asiakkaiden, oppijoiden ja ryhmien kanssa kunkin omassa työyhteisössä. Kukin opiskelija valmistaa käytännön harjoittelusta ja kokemuksista pienimuotoisen kehittämishankkeen.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat eri aiheiden asiantuntijat: FT, Mental manager, opettaja ja tutkija Rita Ahvenniemi, TM, muusikko ja pedagogi Tapani Varis sekä Kuvataideterapia- ja vuorovaikutusmenetelmien kouluttaja, NLP Master ja työnohjaaja Ari Terävä (lisäksi valmennuksen koordinointi).

Laajuus

Toiminnallisen aistiohjauksen valmennuskoulutuksen laajuus on 30 osaamispistettä. 

Hae koulutukseen

Monimuotokoulutus Porvoo

Hakuaika on 22.3.-31.7.2023.

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

 

Teija Simonsson

Opettaja

044 737 2426

Teija.Simonsson@careeria.fi


Hyvinvointi ja kasvatus

Hevosenkengänkatu 2, Porvoo