Turvallisuusalan ammattitutkinto

Vartiointi ja järjestyksenvalvonta

Turvallisuusalan ammattitutkinto - Helsinki

Jatkuva haku.
Helsinki, Lämmittäjänkatu 2 A
450€

Hae koulutukseen Lisätietoja

Turvallisuusala tarjoaa monipuolisia ja vastuullisia työtehtäviä. Tule rakentamaan uutta uraa turvallisuusalalla!

Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa sinulle perusvalmiudet työskennellä erilaisissa ja monipuolisissa turvallisuusalan tehtävissä ihmisten parissa esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, urheilu- ja kulttuuritapahtumissa, julkisen liikenteen välineissä ja asemilla, lentokentillä, sosiaali- ja terveysalan kohteissa, kauppakeskuksissa, aulapalveluissa, museoissa, hälytyskeskuksissa ja valvomoissa. Turvallisuusalan opinnoissa pääset harjoittelemaan tämän päivän teknisillä valvontajärjestelmillä ja opit asiakaspalvelutaitoja ja voimankäytön perusteet.

Koulutus sisältää järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen (40 h) ja vartijan koulutuksen (väliaikaisen vartijan koulutus 40 h ja vartijan koulutus 80 h), jotka hyväksytysti suoritettuasi voit hakea poliisilta hyväksyntää vartijaksi ja järjestyksenvalvojaksi.

Turvallisuusala kasvaa koko ajan ja alan työllisyysnäkymät ovat loistavat.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään ihmisten turvallisuuden parissa. Koulutus sopii kaiken ikäisille naisille ja miehille. Voit olla esimerkiksi aikuinen alan vaihtaja, jolla on halu oppia uutta ja toimia tulevaisuuden turvallisuusalan osaajana tai jo alalla työskentelevä, joka haluaa vahvistaa ja monipuolistaa osaamistaan.

Koulutuksessa vaadittava suomen kielen taitotaso on B1. Turvallisuusalan opinnoissa ja työtehtävissä korostuu vuorovaikutus ja asiakaspalvelu. Työtehtäviin kuuluu myös kirjallinen raportointi.

Hakijan on oltava rehellinen ja luotettava sekä terveydentilaltaan ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan alalle sopiva.  Turvallisuusalan ammattitutkinnon terveydentilavaatimukset on määritelty SORA- lainsäädännössä.

Opiskelijoidemme mielestä parasta turvallisuusalan opinnoissa on:

 • Opintojen monipuolisuus ja käytännönläheisyys
 • Hyvin suunniteltu oppimisympäristö
 • Mahdollisuus työllistyä palkkatyöhön jo opintojen aikana
 • Careerialla on laajat verkosto ja tiiviit kontaktit alan työnantajiin
 • Mahdollisuus työelämässä oppimiseen ulkomailla
 • Hyvät jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen toteutus

Opiskelu turvallisuusalan ammattitutkinnon monimuotototeutuksessa muodostuu työpaikalla järjestettävästä oppimisesta, lähiopetuksesta oppilaitoksessa sekä itsenäisestä opiskelusta verkko-oppimisympäristössä. Koulutukseen osallistuaksesi tulee sinulla olla tietokone sekä toimiva nettiyhteys. Koulutuksessa merkittävä osa oppimisesta tapahtuu alan työpaikalla joko koulutus- tai oppisopimuksella.

Opiskelija etsii itse työ- tai harjoittelupaikan, mutta tarvittaessa apua työpaikan hakemiseen saa opettajalta. Careerialla on hyvät työelämäsuhteet ja laaja työpaikkaverkosto. Osa työelämässä oppimisesta on mahdollista suorittaa ulkomailla, esimerkiksi Hollannissa.

Lähiopetusta oppilaitoksessa on keskimäärin kahtena päivänä kuukaudessa. Tutkinnon osien näyttöihin varataan 1pv/tutkinnon osa. Lähiopetus järjestetään Herttoniemessä Careerian tiloissa (Lämmittäjänkatu 2 A) klo 8-16 välisenä aikana.

Korttikoulutukset (väliaikaisen vartijan koulutus 40 h, vartijan koulutus 80 h sekä järjestyksenvalvojan peruskurssi 40h) sekä erityiset voimankäyttökoulutukset (teleskooppipatukan käyttäjäkoulutus 8h ja kaasusumuttimen käyttäjäkoulutus 8h) suoritetaan osin intensiivisenä lähiopetuksena oppilaitoksessa, osin verkkokoulutuksena. Koulutuksessa pidetään intensiivijakso, jolloin kaikki korttikoulutukset suoritetaan peräkkäin.

Korttikoulutukset ja erityiset voimankäyttökoulutukset toteutetaan 8 tunnin pituisina kurssipäivinä klo 8-16 välisenä aikana.

Koulutukseen sisältyy fyysistä harjoittelua sekä käytännön tilanteiden harjoittelua simuloidussa toimintaympäristössä. Opit myös käyttämään alalla käytettäviä työvälineitä ja henkilökohtaisia suojavarusteita oikein ja turvallisesti.

Jos sinulla on alan työpaikka, voit myös opiskella oppisopimuksella. Lue lisää oppisopimuksesta täältä.

Koulutuksen kesto

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä ja koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan. Opintojen alussa sinulle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös aikaisempi osaamisesi. Keskimäärin koulutus kestää 7 kk – 9 kk. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia). Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.

Vaatimukset turvallisuusalalla

Hakijan on oltava rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan alalle sopiva. Hakijoiden suomen kielen taito testataan tarvittaessa. Oppilaitos voi teettää koulutukseen hyväksytyistä opiskelijoista suppean turvallisuusselvityksen.

Lue lisää täältä.

Opiskelumaksu

Omaehtoisena koulutuksena opiskelumaksu on 450 €.

Oppisopimuskoulutuksena koulutus on maksuton.

Oppisopimuskoulutus

Voit osallistua koulutukseen myös oppisopimusopiskelijana, jolloin koulutus on maksuton. Oppisopimuksella opiskelun edellytys on soveltuva alan työpaikka. Ota työnantajasi kanssa yhteys asiakasvastaava Kenneth Rosenströmiin p. 040 667 9307, kenneth.rosenstrom@careeria.fi.

Jos asut muualla kuin Itä-Uudellamaalla, ole yhteydessä oman alueesi oppisopimustoimistoon: https://www.oppisopimus.fi/hae-lahin-oppisopimustoimisto/.

Turvallisuusala tarjoaa vastuuta ja monipuolisia työtehtäviä

Kiinnostaisiko sinua ura haastavissa ja vastuuta vaativissa työympäristössä? Jos vastasit kyllä, voisi turvallisuusala olla sinun juttusi! Opiskele Careeriassa turvallisuusalan tekijäksi.

Minkälaisiin tehtäviin yksityisellä turvallisuusalalla on mahdollisuus suuntautua tai sijoittua?

Podcast jaksossa perehdymme turvallisuusalan työpaikkoihin ja työskentelyyn sekä saat selkeän käsityksen siitä, millaisille henkilöille turvallisuusalan työ sopii ja millaiset taidot ja ominaisuudet ovat menestyksen avaimia alalla.

Opintojen rahoittaminen

Voit hakea opintoihin opintotukea Kelalta.

Jos olet työtön, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella.

Tutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttautua turvasektorin aloilla. Ammattitutkinnossa pääset harjoittelemaan teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttöä tämän päivän järjestelmillä ja tekniikalla. Opintojen jälkeen on mahdollista hakeutua jatko-opintoihin mm. poliisiammattikorkeakouluun, pelastusopistoon, turvallisuusalan erikoisammattitutkintoon ja turvallisuusalan ammattikorkeakouluopintoihin.

Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Turvallisuusalan perustutkinto on hyvä pohjakoulutus esimerkiksi opintoihin Poliisiammattikorkeakoulussa.

Tutkinnon laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

 

 

Koulutuksen sisältö

Turvallisuusalan ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu pakollisista tutkinnon osista (50 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä).

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Vartijan koulutus 25 osp
 • Pelastustoiminta 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, jotka ovat valittavissa Careeriassa:

 • Järjestyksenvalvonta 25 osp
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö 25 osp
 • Tilannehallinta 25 osp
 • Turvatarkastus 25 osp

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa.

Hae koulutukseen

Jatkuva haku, Helsinki

Uusia opiskelijoita otetaan mukaan joustavasti aina uuden tutkinnon osan alkaessa.

Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut, miksi juuri sinut tulisi valita koulutukseen. Liitä hakemukseen koulu- ja työtodistukset sähköisessä muodossa. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun hakemusten perusteella. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla.

Valintahaastattelu pidetään etänä Teamsissä tai Helsingin Lämmittäjänkadun toimipisteessä. Haastattelussa käydään läpi motivaatiosi, soveltuvuutesi ja esteettömyytesi työskennellä alalla. Tarvittaessa tehdään suomen kielen testi ennen haastattelua.

Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan kaikille haastatelluille sähköpostitse noin viikon sisällä haastatteluiden päättymisestä. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje. Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi.

Hae koulutukseen

Kielitesti

Suomen kielen testiin kutsutaan sähköpostitse hakijat, joilla äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaitovaatimus on B1. Kielitestien tulokset ovat voimassa 12kk suorittamispäivästä. Koulutus toteutetaan, mikäli ryhmäkoko on riittävä.

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Hakijapalvelut

040 358 5734

hakutoimisto@careeria.fi

Mia Niinikoski

Koulutuskoordinaattori

040 158 3225

Mia.Niinikoski@careeria.fi


Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

Aleksanterinkatu 20, Porvoo

Arttu Vallenius

Opettaja

040 706 9556

arttu.vallenius@careeria.fi


Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

Lämmittäjänkatu 2, Helsinki

Jatko-opinnot

Careerian tutkinto-opiskelijana voit suorittaa ammattikorkeakouluopintoja osana tutkintoa ja näin parantaa jatko-opintovalmiuksiasi. 

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Miksi juuri Careeriaan

 • Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä – saat huomisen työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.
 • Rakennamme kanssasi sinulle sopivan opintopolun.
 • Meillä et jää yksin. Saat yksilöllistä ohjausta ja tukea opintoihisi.
 • Nykyaikaiset oppimisympäristömme ja opiskelujaksot työpaikoilla tukevat ammatillista kehittymistäsi.
 • Toimipisteemme sijaitsevat Uudellamaalla hyvien liikenneyhteyksien varrella. 
 • Verkkokoulutuksiimme voit osallistua mistä tahansa – vaikka kotisohvaltasi.