Tekoäly – uhka vai mahdollisuus?

13.9.2023

Robotti-ihmisen pää kuvaamassa tekoälyä.

Puhutaanko arjen ja työskentelyn helpottajasta vai itsenäisesti tulkintoja ja päätöksiä tekevästä korkean riskin teknologiasta, kuten itseohjautuvasta robotista? Näkökulmasta riippuen tekoälystä voidaan olla montaa mieltä. Oli näkökulma kuitenkin mikä tahansa, tekoälyä käytetään jo nyt monessa paikassa – ja sen käyttö tulee vain lisääntymään.

Meidän ei kannata seistä kehityksen tiellä, mutta meidän on hyvä yrittää tunnistaa sekä potentiaaliset mahdollisuudet että riskit, jotta voimme pyrkiä kontrolloimaan toimintamme kehitystä oikeaan suuntaan.

Tavoite olisi, että saamme tekoälyn hyödyt mahdollisimman pienellä riskillä. Riskienarviointi on organisaation näkökulmasta muutenkin välttämätöntä, sillä ilman sitä emme tekoälyä käyttöönotettaessa huomioi opiskelijoihin ja asiakkaisiin liittyviä tietosuojavaatimuksia.

Oikein suunniteltuna ja asianmukaisesti toteutettuna tekoäly voi kuitenkin tuoda merkittäviä etuja myös ammatilliseen koulutukseen ja opiskelijoiden oppimisprosessiin.

Tekoälyn hyödyt ja haitat

Ongelmana hyötyjen ja haittojen listaamisessa on se, että vaikka haluaisimme, meidän on ylipäätään vaikea tunnistaa kaikkia hyötyjä tai haittoja, mitä tekoäly tuo mukanaan. Miten siis voimme varautua johonkin, mitä emme tiedä? Miten saamme tekoälystä parhaan hyödyn irti ilman pahimpien uhkakuvien toteutumista? Ja mitä ne parhaat hyödyt tai pahimmat uhkakuvat edes ovat?

Muutamia yleisiä tekoälyn käytön hyötyjä ja haittoja on kuitenkin jo tunnistettu.

Hyödyt:

 • Yleisesti tehokkuuden parantuminen
  • Tekoäly voi suorittaa tehtäviä nopeammin ja tarkemmin kuin ihmiset
 • Tietojen analysointi ja ennustaminen
  • Tekoäly voi käsitellä suurta määrää tietoa, analysoida sitä nopeasti ja luoda tietoon perustuvia ennusteita
 • Asiakas- tai opiskelijakokemuksen parantuminen
  • Tekoäly voi vastata asiakkaiden kysymyksiin nopeasti ja milloin tahansa, tekoäly voi myös personoida asiakaskokemuksen auttaen tuottamaan räätälöityjä ja yksilöllisiä palveluita
 • Terveydenhuollon parantuminen
  • Tekoäly voi auttaa diagnooseissa, potilastietojen analysoinnissa ja hoitoprotokollien suosituksien antamisessa sekä uusien lääkkeiden ja hoitomenetelmien kehittämisessä
 • Erilaisten autonomisten järjestelmien tuomat hyödyt (esim. autot ja robotit)
  • Järjestelmät voivat tehdä täysin tai osittain itsenäisiä päätöksiä ja suorittaa tehtäviä, mahdollisuudet käytännössä rajattomat

Haitat:

 • Mahdollinen syrjintä, epäoikeudenmukaiset päätökset ja väärän tiedon leviäminen
  • Tekoälyn tieto voi perustua vääristyneeseen tai puutteelliseen tietoon, mikä voi johtaa syrjiviin tai epäoikeudenmukaisiin päätöksiin sekä väärän tiedon leviämiseen
  • Tekoälyä voidaan käyttää myös tahallisesti levittämään valheellista tietoa
 • Henkilötietojen leviäminen ja seuraukset yksilölle
  • Tekoäly perustuu usein suuren ja yksityiskohtaisen tietomäärän analysointiin, jos tiedot päätyvät vääriin käsiin, voi aiheuttaa merkittäviä seurauksia yksilöille
 • Vastuullisuuden puute autonomisissa järjestelmissä
  • Jos autonominen järjestelmä (esim. robotti/auto) tekee itse virheellisen päätöksen, se voi aiheuttaa vaaratilanteita, kuka on vastuussa näistä?
 • Liiallinen riippuvuus tekoälystä ja liiallinen luottamus sen toimintaan
  • Riippuvuus tekoälystä voi aiheuttaa haasteita, jos järjestelmät kaatuvat tai toimivat virheellisesti
  • Jos luotamme liikaa tekoälyyn, emme välttämättä enää osaa arvioida kriittisesti tekoälyn tekemiä päätöksiä tai ennustaa sen toimintaa. Tämä voi johtaa haitalliseen toimintaan ja vääriin päätöksiin

Yllä oli vain muutamia tällä hetkellä tunnistettuja asioita. Vain mielikuvitus on rajana miettiessä, mihin tekoälyä voidaan hyödyntää ja mitä haittoja siitä mahdollisesti voi aiheutua.

On myös hyvä muistaa, että hyötyjen ja haittojen tunnistaminen ei ole tarpeellista vain organisaatioiden näkökulmasta vaan myös yksilöiden. Kun yksilöinä tunnistamme hyödyt sekä haitat, pystymme paremmin arvioimaan, mitä tietoa meidän kannattaa luovuttaa itsestämme, mihin tarkoitukseen ja kenelle tietoja luovutamme.

Joonatan Saarinko
Asiantuntija, tieto- ja digitaaliset palvelut
Careeria