Ostopäällikön koulutus

Ostopäällikön koulutusohjelma

Ostopäällikön koulutusohjelma

Osallistu ostopäällikön valmennusohjelmaan ja kampita hankinnan haasteet. Valmennus antaa valmiudet tehokkaampaan hankintatoimen kokonaisvaltaiseen johtamiseen koti- ja ulkomaankaupassa.  

Valmentaudu ostamisen huippuosaajaksi ja osallistu ostopäälliköiden valmennukseen. Valmennuksessa saat konkreettisia valmiuksia yritysten tehokkaampaan osto- ja hankintatehtävien hoitamiseen. Hankit hankintaprosessin, logistiikan sekä henkilöstön johtamisen taidot, joilla varmistat paikkasi tulevaisuuden osaajana koti- ja ulkomaankauppaan.

Globalisaatio ja nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastavat yrityksiä jatkuvasti tehostamaan kaikkia toimintojaan, myös ostotoiminnan. Neuvottelu- ja prosessin hallintataitojasi kehittämällä varmistat yrityksesi menestymisen ja kannattavuuden alati kiristyvässä globaalissa kilpailussa. Henkilöstön työhyvinvointia unohtamatta.  

Hakeudu valmennukseen ja kehity alan huippuosaajaksi!
Kenelle?

Ostopäällikön koulutusohjelma on tarkoitettu henkilöille, joka toimivat oston/hankinnan/logistiikan päällikkö- tai esimiestehtävissä tai muissa logistiikan asiantuntijatehtävissä. Oston ja hankinnan koulutus soveltuu myös henkilöille, joka suunnittelevat siirtyvänsä näihin tehtäviin.


Koulutuksen sisältö

Ostokoulutuksen tavoitteena on antaa ajankohtaiset ja monipuoliset tiedot yrityksen osto- ja hankintatoiminnoista ja kehittää näissä tehtävissä tarvittavia valmiuksia. Tavoitteena on samalla kehittää myös yritysten hankintatoimintaa. Koulutuksen myötä yrityksen osto- ja logistiikkaprosessit tehostuvat.

1. Osto- ja hankintatoiminta

 • strateginen ja operatiivinen hankintatoiminta
 • hankintaprosessi ja sen suunnittelu
 • tilaus – toimitusketjun hallinta
 • materiaalinohjaus
 • varastonohjauksen suunnittelu ja hallinta
 • toimittajan etsintä ja toimittajayhteistyö
 • ostoneuvottelutaidot
 • hankinnan lainsäädäntö

2. Ulkomaankaupan toimitukset

 • toimitusten suunnittelu ja ohjaus
 • kuljetustavan ja muodon valinta
 • riskienhallinta
 • toimituslausekkeet
 • ulkomaankaupan maksuliikenne
 • tullausprosessit ulkomaankaupassa

3. Henkilöstöjohtaminen

 • työlainsäädäntö
 • työyhteisön kehittäminen

Koulutuksen jälkeen opiskelija tuntee:

 • strategisen ja operatiivisen hankintatoiminnan pääperiaatteet
 • ymmärtää logistiikan merkityksen yrityksen liiketoimintaan
 • hallitsee ostoprosessin eri vaiheet
 • tuntee tilaus-toimitusketjun hallintamenetelmät
 • osaa optimoida materiaaleihin sitoutuneen pääoman tarpeen
 • on perehtynyt varastonohjauksen suunnitteluun ja hallintamenetelmiin
 • hallitsee ulkomaankaupan kuljetusvaihtoehtojen, toimitusehtojen ja maksutapojen valintaperusteet
 • osaa ylläpitää ja kehittää tuotteiden ja toiminnan laatua
 • osaa johtaa henkilöstöä ja kehittää työyhteisöä

Ostopäällikön koulutusohjelman suoritettuasi saat osallistumistodistuksen ja voit halutessasi jatkaa opintojasi esimerkiksi Liiketoiminnan ammattitutkintoon tai Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon.


Käytännön toteutus

Ostopäällikön koulutusohjelma kestää noin 12 kk ja koostuu 16 koulutuspäivästä sekä etäopiskelusta. Etäopiskelussa ja opintojen ohjauksessa hyödynnetään Careerian verkkopohjaista oppimisympäristöä. Koulutuspäivät pidetään Vantaan toimipisteessä, osoitteessa Virnatie 5, Vantaa (Tikkurila). Koulutus on mahdollista suorittaa myös pelkästään etäopiskeluna.

Koulutuksen kokonaishinta 2 800 € / opiskelija, sisältäen arvonlisäveron 24 % (2 258,06 € + alv). Jos yritys maksaa koulutuksen, laskutus tapahtuu 2 erässä. Jos opiskelija maksaa itse koulutuksen, laskutus voidaan toteuttaa tarvittaessa 4 erässä. Opiskelijamaksun lasku tulee vasta sen jälkeen kun koulutus on alkanut.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen niin olemme sinuun yhteydessä pikimmiten. Hakijoilta edellytetään riittävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (esim. B 2.1), sillä opetuskielenä on suomi.

Koulutuksen tiedot

03.05.2022 - 30.04.2023

Viimeinen hakupäivä 30.04.2022

Vantaa/Verkko

Opiskelumaksu: 2800 EUR sisältäen arvonlisäveron 24 % (2258,06 € + alv)

   Print

Hae koulutukseen