Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Kaksi henkilöä kirjoittamassa muistilapuille
Verkkototeutus - 7.3.2023 - Verkkototeutus

7.3.2023 - 28.6.2024
Viimeinen hakupäivä:
28.2.2023
Verkkototeutus
Oppisopimuskoulutuksena maksuton, omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksu on 550 €

Hae koulutukseen

Löydä uusia näkökulmia ja työkaluja ketterään kehittämiseen sekä palvelumuotoiluun

Kehittämällä uusia palveluja ja elämyksellisyyttä varmistat paikkasi kehityksen kärjessä! Hae uutta potkua toimintaan kehittämällä osaamistasi mm. tuotteistamisessa, palvelumuotoilussa tai brändin rakentamisessa. Tule kehittämään omaa organisaatiotasi innovatiivisessa joukossa ja verkostoidu muiden kehittäjien kanssa. Hae koulutukseen nyt ja vahvista osaamistasi oman alasi innovatiivisena toimijana!

 

Kenelle?

Jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä toimintaympäristö haastaa kehittämään, monipuolistamaan ja uudistamaan tarjontaa eri asiakasryhmien tarpeet huomioon ottaen. Careerian suunnittelemassa koulutuksessa saat hyvät valmiudet erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palveluiden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu hyvin organisaation tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä toimiville henkilöille, alan esimiehille ja projektipäälliköille, tai uutta liiketoimintaa käynnistäville yrittäjille.

Opintojen sisältöjä ovat mm.

  • palvelumuotoilu
  • digitalisaatio tuotekehitystyössä
  • projektinhallinta
  • asiakaskokemuksen johtaminen
  • tuotteistaminen ja palvelupolut

Käytännön toteutus

Opinnot toteutetaan joustavasti monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat verkko-opiskelu, ja työpaikalla tapahtuva oppiminen. Tuotekehitystyön
asiantuntijoiden avulla kehität osaamistasi ja ryhmässä
tuette toisianne kehittämisponnistusten suunnittelussa ja
toteuttamisessa.
Vastuukouluttaja valmentaa ja tukee sinua koko
opintojen ajan kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa.
Opit ja hyödyt saat käyttöösi heti!

Kesto

Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, keskimääräinen kesto on noin 12 kuukautta.

Opiskelumaksu

Omaehtoisena koulutuksena opiskelumaksu on 550 €.

Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suoritettuasi sinun on mahdollista saada Työllisyysrahastosta 414 euron suuruinen ammattitutkintostipendi, jos sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä.

Tutustu saamisedellytyksiin

Tutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Koulutuskokonaisuus tarjoaa oivan mahdollisuuden tuotekehittämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen juuri sinun työssäsi. Lähtökohtana on oman organisaation toiminnan kehittäminen yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa.

Laajuus

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

 

Koulutuksen kuvituskuva

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu yhdestä kaikille pakollisesta osasta ja kahdesta valinnaisesta osasta.

 

Pakollinen tutkinnon osa:
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin  tutkinnon perusteissa

Hae mukaan

Verkkototeutus

Oppiaika 7.3.2023-28.6.2024

Viimeinen hakupäivä: 28.2.2023

Opiskelumaksu: Oppisopimuskoulutuksena maksuton ja omaehtoisena 550 €.

Opinnot toteutetaan joustavasti monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat verkko-opiskelu, ja työpaikalla tapahtuva oppiminen.

 

 

Hae koulutukseen

Kysy lisää

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Pasi Salervo
Vastuuopettaja / tutkintovastaava

 

Onko kysymyksiä mahdollisesta oppisopimuksesta?

Niihin osaa vastata Careerian oppisopimuspalveluiden Jaana Tuomisto-Rissanen

 

Pasi Salervo

Opettaja

040 662 6211

pasi.salervo@careeria.fi


Johtaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys

Lämmittäjänkatu 2, Helsinki

Jaana Tuomisto-Rissanen

Asiakasvastaava

040 620 5721

jaana.tuomisto-rissanen@careeria.fi


Johtaminen, liiketoiminta ja yrittäjyys

Perämiehentie 6, Porvoo


Careerian opiskelija menossa ovesta sisään

Miksi juuri Careeriaan?

  1. Voit rakentaa juuri omannäköisesi opiskelupolun, johon aiempi kokemuksesi ja osaamisesi vaikuttaa.
  2. Koulutuksemme on suunniteltu työelämään sopivaksi – saat juuri sellaisia taitoja, joita työpaikalla tarvitset.
  3. Meillä et jää yksin, vaan otamme huomioon juuri sinut: Careeria antaa kaikille opiskelijoille yksilöllistä ohjausta ja tukea.
  4. Meillä pääset tekemään ja valmistut tulevaisuuden tekijäksi.
  5. Toimipisteemme ovat nykyaikaisia, palvelevia oppimisympäristöjä keskeisissä sijainneissa ja hyvien joukkoliikenneväylien lähellä Uudellamaalla.