Museo palveluksessanne – entistä elämyksellisempiä museokäyntejä tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnolla

27.1.2022

Mies katselee maalausta, jonka edessä on rekvisiittana meriaiheisia tavaroita.

Riihimäellä sijaitsevan Suomen Metsästysmuseon amanuenssi Vesa Anttila oli jo pitempään pyöritellyt ajatusta opiskella jotain uutta, kun Museoliiton taholta tuli vinkki Careerian kanssa yhteistyössä toteutettavan tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.


– Minulla on perusmuseoihmisen tausta yliopistosta. Olen työskennellyt alalla jo parikymmentä vuotta, ja osallistunut erilaisiin seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin, mutta nyt hain pitkäjänteisempää koulutusta palvelumuotoiluun. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto antoi hyvää tietoa palvelumuotoilusta ja uutta oppia brändistä ja markkinoinnista, ja oivallista lisävalaistusta ismien ja teorioiden taakse tällaiselle yliopistotaustaiselle kulttuurisektorin työntekijälle. Museotyö on muuttunut vuosien saatossa paljon omasta graduajastani Lahden Kaupunginmuseossa. Silloin puhuttiin kävijöistä, nyt asiakkaista – tässä on muutos kirjaimellisesti, Vesa Anttila kuvaa museoalan nykypäivää.

Mies katselee meriaiheista maalausta, jonka edessä on rekvisiittana meriaiheisia tavaroita.
Kuva: Katja Jaakkola

Palvelumuotoilua juuri museotoiminnan tarpeisiin

Vesa Anttilan mukaan museot ovat ylpeitä tiedostaan ja haluavat auliisti jakaa sitä. Hän ajatteli, että juuri palvelumuotoilu olisi museoalan “tiedon kaatajalle” hyvä vaihtoehto uudistua ja uudistaa.
– Museoliitto on viimeisten vuosien aikana hakenut hyvin uusia koulutusmahdollisuuksia jäsenistönsä museoiden työntekijöille. Tässä palvelumuotoilussa Museoliiton koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila on löytänyt hyvän ratkaisun. Careerian kanssa toteutettava tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto on räätälöity juuri museon tarpeisiin mielenkiintoiseksi paketiksi. Koulutuksen taustatyö oli tehty hyvin ja luennoijat briiffattu perusteellisesti kohderyhmän tarpeista. Lähiopetuspäivillä oli tarjolla hyvää, kysymyksiä herättävää materiaalia, uutta asiaa palvelumuotoilusta, hyviä keskusteluja ja opetuksessa käytetyt esimerkit oli haettu juuri meidän kohderyhmämme lähtökohdista. Uusi tieto rakentui hyvin jo olemassa olevan päälle, Vesa Anttila kiittelee koulutuksen toteutusta.

Koulutuksessa käsitellyt asiat suoraan omaan työhön museon kehittämisessä

Näyttötutkintona suoritettu tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto aiheutti monelle yliopistotaustaiselle ensin vähän totuttelua. Näytöistä ja niiden suunnittelusta puhuminen ryhmän kesken oli tähän kuitenkin hyvä apu. 
– Oma tapani suorittaa tutkintoa oli lukea asioista, kirjoittaa esseitä ja kehittää omia ajatuksiani sitä kautta. Aloitin näyttöjen suorittamisen osasuoritteina hyvissä ajoin. Opinnot tulivat itselleni erittäin hyvään aikaan, perusnäyttelyn uudistusvaiheessa, jolloin sain käytännön projektin sisällytettyä tutkinnon suorittamiseen. Tein tutkimusta, yli kymmenen syvähaastattelua ja havainnointia kuinka asiakkaat liikkuvat museossa, mitä lukevat vai lukevatko. Analysoin vanhaa ja mietin, mikä oli tehty hyvin ja mikä voisi asiakkaan näkökulmasta olla paremmin, luettavampaa tai visuaalisempaa – sellaista, josta tulee ahaa-elämyksiä. Tutkin missä olisi hyvä paikka ottaa valokuva itsestään ja tehdä päivityksiä sosiaaliseen mediaan. Tämän kehitystyön myötä kuvia on jaettu sosiaalisen median lisäksi myös TripAdvisor-palvelussa. Sosiaalisen median hyödyntäminen oli itselleni yksi hyvistä oivalluksista, josta on tullut myös hyvää palautetta. On ollut mukava haaste saada ihmiset kiinnostumaan tällaisesta kulttuurihistoriallisesta museosta, ja koulutuksen opit ovat edelleen koko ajan mukana arjessa, Vesa Anttila kuvaa opiskeluaan ja sen myötä tulleita uusia asioita ja kiinnostusta museokentän murrosta kohtaan.

Kuva museon tilasta, jossa esillä useampi teos.
Kuva: Rosa-Maria Saarinen

Kiitos työnantajalle mahdollisuudesta kehittyä ja kehittää

Työnantaja saa Vesa Anttilalta kiitosta mahdollisuudesta uudistua ja uudistaa.
– Sain töissä aikaa opintojen tekemiseen. Kiitos, että sain suunnitella, tehdä ja kehittää uutta. Kiire ajaa usein syväpohdinnan ohi, ja sitten vaan tehdään kuten ennenkin. Nyt sain kehittää rauhassa, ja tämä puolitoista vuotta kestänyt opintokokonaisuus vei eteenpäin. Museoliiton Leena Tokilan vinkistä minulle tarjoutui vielä vuonna 2019 mahdollisuus isännöidä Museoliiton vuotuista näyttelyrakentajien ja suunnittelijoiden kaksipäiväistä Näyttelycafé-tilaisuutta Riihimäellä. Näyttelycafé oli myös oiva tilaisuus saada kollegoilta uudistetulle näyttelylle ja museon palvelulle palautetta, joka sitten olikin hyvin positiivista, Vesa Anttila kiittää lopuksi.