Turvallisuusalan perustutkinto

Vartiointi ja järjestyksenvalvonta

Turvallisuusalan opiskelijat
Tulossa keväällä 2024

Turvallisuusala tarjoaa monipuolisia ja vastuullisia työtehtäviä. Tule rakentamaan uutta uraa turvallisuusalalla!

Turvallisuusalan perustutkinto antaa sinulle perusvalmiudet työskennellä erilaisissa ja monipuolisissa turvallisuusalan tehtävissä ihmisten parissa esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, urheilu- ja kulttuuritapahtumissa, julkisen liikenteen välineissä ja asemilla, lentokentillä, sosiaali- ja terveysalan kohteissa, kauppakeskuksissa, aulapalveluissa, hälytyskeskuksissa ja valvomoissa. Turvallisuusalan opinnoissa pääset harjoittelemaan tämän päivän teknisillä valvontajärjestelmillä ja opit asiakaspalvelutaitoja ja voimankäytön perusteet. Turvallisuusala kasvaa koko ajan ja alan työllisyysnäkymät ovat loistavat.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään ihmisten turvallisuuden parissa. Koulutus sopii täysi-ikäisille naisille ja miehille. Aikaisemmat opinnot saattavat mahdollistaa opintojen aloittamisen jo 17-vuotiaana. Voit olla esimerkiksi aikuinen alan vaihtaja, jolla on halu oppia uutta ja toimia tulevaisuuden turvallisuusalan osaajana tai jo alalla työskentelevä, joka haluaa vahvistaa ja monipuolistaa osaamistaan. Koulutuksessa vaadittava suomen kielen taitotaso on B1. Lue lisää kielitaitovaatimuksista täältä. Turvallisuusalan opinnoissa ja työtehtävissä korostuu vuorovaikutus ja asiakaspalvelu. Työtehtäviin kuuluu myös kirjallinen raportointi.

Opiskelijoidemme mielestä parasta turvallisuusalan opinnoissa on: 

 • Opintojen monipuolisuus ja käytännönläheisyys 
 • Hyvin suunniteltu oppimisympäristö 
 • Mahdollisuus työllistyä palkkatyöhön jo opintojen aikana 
 • Careerialla on laajat verkosto ja tiiviit kontaktit alan työnantajiin 
 • Mahdollisuus työelämässä oppimiseen ulkomailla 
 • Hyvät jatko-opintomahdollisuudet 

Käytännön toteutus

Opiskelu turvallisuusalan perustutkinnon toteutuksessa muodostuu lähiopetuksesta oppilaitoksessa, työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ja oppimisesta sekä itsenäisestä opiskelusta verkko-oppimisympäristössä. Koulutukseen osallistuaksesi tulee sinulla olla tietokone sekä toimiva nettiyhteys. Lähiopetusta järjestetään maanantaista torstaisin klo 9-15 välisenä aikana.

Koulutukseen sisältyy oppimisesta alan työpaikalla joko koulutus- tai oppisopimuksella. Opiskelija etsii itse työ- tai harjoittelupaikan, mutta tarvittaessa apua työpaikan hakemiseen saa opettajalta. Careerialla on hyvät työelämäsuhteet ja laaja työpaikkaverkosto. Työelämässä oppimisen merkitys korostuu opintojen loppuvaiheessa, mikä antaa hyvät mahdollisuudet työllistymiseen.

Osa työelämässä oppimisesta on mahdollista suorittaa ulkomailla, esimerkiksi Hollannissa.

Voit osallistua koulutukseen myös oppisopimusopiskelijana, jolloin koulutus on maksuton. Oppisopimuksella opiskelun edellytys on soveltuva alan työpaikka. Ota työnantajasi kanssa yhteys asiakasvastaava Kenneth Rosenströmiin p. 040 667 9307, kenneth.rosenstrom@careeria.fi.

Kesto

Koulutuksen kesto on hakijan aikaisemmasta osaamisesta riippuen keskimäärin 1,5 -2 vuotta. 

Opiskelijat opiskelevat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, jolloin koulutuksen kesto ja opiskeltavat sisällöt voivat vaihdella yksilöllisesti. Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen sekä suunnitellaan osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet. 

Vaatimukset turvallisuusalalla

Hakijan on oltava täysi-ikäinen, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan alalle sopiva. Hakijoiden suomen kielen taito testataan tarvittaessa. Työskentely turvallisuusalan tehtävissä edellyttää nuhteetonta taustaa. Oppilaitos voi teettää koulutukseen hyväksytyistä opiskelijoista suppean turvallisuusselvityksen. Lue lisää täältä. 

Turvallisuusalan perustutkinnon terveydentilavaatimukset on määritelty SORA- lainsäädännössä. Lue lisää täältä.

Opiskelijaksi ottamisen esteet

Opintojen rahoittaminen

Voit hakea opintoihin opintotukea Kelalta.

Jos olet työtön, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella.

Kiinnostaisiko sinua ura haastavissa ja vastuuta vaativissa työympäristössä?

Jos vastasit kyllä, voisi turvallisuusala olla sinun juttusi! Opiskele Careeriassa turvallisuusalan tekijäksi.

Minkälaisiin tehtäviin yksityisellä turvallisuusalalla on mahdollisuus suuntautua tai sijoittua?

Podcast jaksossa perehdymme turvallisuusalan työpaikkoihin ja työskentelyyn sekä saat selkeän käsityksen siitä, millaisille henkilöille turvallisuusalan työ sopii ja millaiset taidot ja ominaisuudet ovat menestyksen avaimia alalla.

Tutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto antaa sinulle laajat perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttautua kaikilla turvasektorin aloilla. Turvallisuusalan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen jatko-opintokelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi korkeakouluihin ja yliopistoihin mille alalle tahansa. Turvallisuusalan perustutkinto on hyvä pohjakoulutus esimerkiksi opintoihin Poliisiammattikorkeakoulussa.

Tutkinnon laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö 

Turvallisuusalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset tutkinnon osat: 

 • Turvallisuusvalvojan palvelutehtävissä toimiminen 30 osp 
 • Riskienhallinta ja turvallisuusdokumenttien laatiminen 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, jotka ovat valittavissa Careeriassa:

 • Järjestyksenvalvonnan tehtävissä toimiminen 20 osp
 • Vartiointitehtävissä toimiminen 30 osp
 • Voimankäytön hallinta 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttäminen 15 osp
 • Uhkatilanteisiin varautuminen ja tilannehallinta 15 osp

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa

Alan työtehtäviä:

 • vartiointi- ja järjestyksenvalvontatehtävätmonipuolisissa ympäristöissä, esimerkiksi yleisötilaisuuksissa, urheilu- ja kulttuuritapahtumissa, julkisen liikenteen välineissä ja asemilla, lentokentillä, sosiaali- ja terveysalan kohteissa, kauppakeskuksissa, aulapalveluissa, hälytyskeskuksissa ja valvomoissa.
 • aulapalvelutehtävät 
 • turvatarkastustehtävät (esimerkiksi lentokentät) 
 • myymäläturvallisuustehtävät 
 • turvasuojaustehtävät (turvajärjestelmien asennus ja ylläpito) 

Työnantajia:

 • yksityiset turvallisuusalan yritykset 
 • sosiaali- ja terveysalan organisaatiot 
 • turvallisuusalan viranomaisorganisaatiot 
 • turvajärjestelmien asennusliikkeet 
 • lukkoliikkeet 

Hae koulutukseen

Jatkuva haku, Helsinki

Kirjoita hakemukseesi selkeät perustelut, miksi juuri sinut tulisi valita koulutukseen. Liitä hakemukseen koulu- ja työtodistukset sähköisessä muodossa. Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun hakemusten perusteella. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla.

Valintahaastattelu pidetään etänä Teamsissä tai Helsingin Lämmittäjänkadun toimipisteessä. Haastattelussa käydään läpi motivaatiosi, soveltuvuutesi ja esteettömyytesi työskennellä alalla. Tarvittaessa tehdään suomen kielen testi ennen haastattelua.

Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan kaikille haastatelluille sähköpostitse noin viikon sisällä haastatteluiden päättymisestä. Ei-valituille lähetetään henkilökohtainen kirje. Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi.

Hae koulutukseen

Kielitesti

Suomen kielen testiin kutsutaan sähköpostitse hakijat, joilla äidinkieli on muu kuin suomi. Kielitaitovaatimus on B1. Kielitestien tulokset ovat voimassa 12kk suorittamispäivästä. Koulutus toteutetaan, mikäli ryhmäkoko on riittävä.

Jatko-opinnot

Careerian tutkinto-opiskelijana voit suorittaa ammattikorkeakouluopintoja osana tutkintoa ja näin parantaa jatko-opintovalmiuksiasi. 

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Hakijapalvelut

040 358 5734

hakutoimisto@careeria.fi

Mia Niinikoski

Koulutuskoordinaattori

040 158 3225

Mia.Niinikoski@careeria.fi


Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

Aleksanterinkatu 20, Porvoo

Maija-Riitta Kuusitunturi

Opettaja

040 161 5552

Maija-Riitta.Kuusitunturi@careeria.fi


Tuki ja ohjaus

Aleksanterinkatu 20, Porvoo

Rami Pulkkinen

Opettaja

040 670 0049

rami.pulkkinen@careeria.fi


Terveys, turvallisuus ja hyvinvointi

Ammattitie 1, Porvoo

Vartija seisoo rakennuksen edessä aamuhämärässä.

Vartijaksi alaa vaihtamalla

Minna Hjelm on alanvaihtaja, joka opiskeli turvallisuusalan perustutkinnon ja työllistyi työvoimakoulutuksen jälkeen itselleen mieluisalle alalle. Lue lisää

Miksi juuri Careeriaan

 • Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä – saat huomisen työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.
 • Rakennamme kanssasi sinulle sopivan opintopolun.
 • Meillä et jää yksin. Saat yksilöllistä ohjausta ja tukea opintoihisi.
 • Nykyaikaiset oppimisympäristömme ja opiskelujaksot työpaikoilla tukevat ammatillista kehittymistäsi.
 • Toimipisteemme sijaitsevat Uudellamaalla hyvien liikenneyhteyksien varrella. 
 • Verkkokoulutuksiimme voit osallistua mistä tahansa – vaikka kotisohvaltasi.
Käsi pitelee pientä maapalloa

Ulkomaille opintojen aikana

Jos mieli vetää reissuun ja uusia kokemuksia hankkimaan, mikset suuntaisi opintojesi aikana ulkomaanjaksolle? Ulkomaanjakson voi suorittaa joko harjoitteluna yrityksessä tai vaihto-opintoina oppilaitoksessa. Käytettävissäsi ovat Careerian laajat yhteistyöverkostot Euroopassa ja muualla maailmassa.

Ulkomaan jaksoilla kehität oman alan osaamistasi monikulttuurisessa ympäristössä – ja bonuksena kehittyy kielitaitokin! Mikä olisikaan upeampi tapa kerryttää osaamispisteitä ja kansainvälistä kokemusta. Tartu rohkeasti tilaisuuteen ja lähde vaihtojaksolle. Tätä mahdollisuutta et halua missata!