Aidosti välittävä aikuinen takaa hyvinvoivan nuoren tai lapsen

4.4.2024

Nutturapäinen nuori nainen tekee käsillään sydämen, taustalla kullanvärinen auringonlasku.

Ajatukseni oli alun perin kirjoittaa ihan eri aiheesta, mutta Vantaan tapahtumat 2.4. muutti kaiken. Nosti jälleen raa’alla tavalla esille ongelmat yhteiskunnassa. Meillä kaikilla on monta kysymystä huulillamme: Miten on mahdollista, että 12-vuotias lapsi saa aseen käsiinsä? Miten on mahdollista, että 12-vuotias yleensä kykenee tuollaiseen tekoon? Nämä ja tuhat muuta kysymystä. Eikä näihin pysty kukaan antamaan vastauksia ennen kuin pitkällisen tutkinnan jälkeen, jos silloinkaan. Kuitenkin haluaisimme vastaukset heti, jotta voisimme järkeillä ja perustella omalle mielellemme, miten tällainen on mahdollista.

Minullakaan ei valitettavasti ole tässä blogissa antaa vastauksia näihin kysymyksiin. Enkä halua lähteä spekuloimaan ilman faktatietoa. On kuitenkin faktaa, että erilaiset koulu-uhkaukset ovat lisääntyneet. Tänään Porvoossa Pääskytien koulussa oli somen kautta välitetty pommiuhkaus ja muitakin vastaavia uhkauksia on ala- ja yläkouluissa koettu viimeisen vuoden aikana. Vaikka nämä uhkaukset ovatkin jälkikäteen todettu perättömiksi, niin jostakin tällainen käytös kumpuaa. Myös levottomuus ja häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt nuorissa. Tämä on saatu kokea myös Careeriassa. Onko tämä johdannainen Covid-19 pandemiasta? Varmasti tässäkin on osa syy, mutta taas spekuloisin, jos tätä väittäisin ainoaksi syyksi.

Itse olen pohtiessani näitä asioita päätynyt siihen, että eristäytyminen/eristäminen yhteiskunnasta katkeroittaa ja johtaa usein vääristyneeseen oikeellisuuden ja oikeudellisuuden kuvaan. Samoja tuloksia saamme lukea myös eri tutkimuksissa. Eristäytyminen tai eristäminen voi johtua monesta eri asiasta. Taustalta löytyy usein mm. epätavalliset perheolot, päihteet, kiusaaminen, mielenterveysongelmat yms. Nämä kehittyvät kuitenkin ajan mukana ja ovat tyypillisesti aikuisiän ongelmia. Lapseen aikuisiän ongelmat vaikuttavat välillisesti. Kun vanhemmilla tai huoltajilla on näitä ongelma, heijastuvat ne lapseen ja vaikuttavat lapsen kehittymiseen. Sama pätee toki muihinkin lapsen ympärillä oleviin aikuisiin. En suostu uskomaan, että lapsi on alusta asti ollut paha tai pahantahtoinen. Olosuhteet ovat hänestä sellaisen muokanneet.

Opetusmaailmassa olen useasti kohdannut henkilöitä, jotka sanovat, että ovat tulleet töihin opettamaan, ei kasvattamaan. Vaikka tämä lähtökohtaisesti olisikin osaksi totta, emme voi välttyä siltä, että meidänkin tapamme kohdata nuori vaikuttaa nuoren psyykkeeseen ja kehitykseen. Tämä pätee kaikilla oppiasteilla. Opettaja voi olla nuoren elämässä ainoa tai yksi ainoista turvallisista aikuisista elämässä. Opiskelija on osattava kohdata aidosti ihmisestä välittäen. Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö on tärkeä osa opettajan työtä ja sitä on kyettävä ylläpitämään. Vain tuntemalla opiskelijansa mahdollisimman hyvin, pystytään ennakoimaan mahdolliset tulevat ongelmat tai uhat. Tämä on keskeinen osa oppilaitoksen turvallisuuden ylläpitämistä. Lisäksi mahdolliset tulevat ennakoidut ongelmat ja uhat on tuotava organisaation vastuuhenkilöille tiedoksi heti kun nämä tiedostetaan.

Kohtaammehan opiskelijan joka päivä aidosti välittäen? Kohtaammehan?

Kim Lindroos
Turvallisuuspäällikkö
Careeria