Careeria ja Koiviston Auto vastaavat yhteistyössä tarpeeseen linja-autonkuljettajista

19.6.2024

Kaksi Koiviston Auton linja-autoa sivuaa toisiaan maantiellä.

Careeria ja Koiviston Auto syventävät yhteistyötään kouluttamalla oppisopimuksella linja-autonkuljettajia. Opiskelijoita on tällä hetkellä 19 ja keväällä on valmistunut jo kolme opiskelijaa. Linja-auton ajokorttiin tähtäävät teoriatunnit suoritettiin keväällä ja ajotunnit kesällä, jonka jälkeen aloitettiin oppisopimusten solmiminen. Opiskelu jatkuu nyt Koiviston Autolla oppisopimuskoulutuksena. Tulevat linja-autonkuljettajat suorittavat joko logistiikan perustutkinnon tai kuljetusalan ammattitutkinnon kokonaisuudessaan tai osia siitä ja valmistuvat oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa mukaisesti 1,5 vuoden sisällä. Sekä Careeriassa että Koiviston Autossa ollaan tyytyväisiä hyvin alkaneeseen ketterään ja joustavaan oppisopimusyhteistyöhön, jolla vastataan tarpeeseen saada lisää osaavia linja-autonkuljettajia.

Punainen linja-auto pysäkillää. Linja-autossa lukee kyltissä lentoasema.

Ketterää ja joustavaa yhteistyötä

Linja-autonkuljettajia tarvitaan jatkuvasti lisää. Careeria ja Koiviston Auto tekevät oppisopimusyhteistyötä, jolla työelämän palvelukseen saadaan joustavasti ja ketterästi tarvittavia osaajia. Koulutus suunnitellaan Careerian ja Koiviston Auton yhteistyönä ja Koiviston Auto rekrytoi koulutettavat opiskelijat. Careeria kehittää oppisopimusmallia jatkuvasti niin, että sillä pystytään parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan yritysten tarpeisiin: opiskelijan henkilökohtaiset teoria- ja ajotuntien rytmitykset ja suunnitelmat oppisopimusopiskelusta.
– Yhteistyö Koiviston Auton kanssa on lähtenyt mukavasti liikkeelle. Kommunikointi työnjohdon ja koulutusvastaavien kesken on toiminut todella hyvin. Olemme päässeet myös jo suunnittelemaan yhdessä Koiviston Auton kanssa tulevia koulutuksia. Koiviston Auto vuokraa meille omaa linja-autoaan, jolla voimme kouluttaa opiskelijoita, opettaja Hannu Haarala Careerian Metalli ja logistiikka -yksiköstä kertoo.
– Tullessaan suorittamaan linja-autonkuljettajan ammattiin vaadittavaa ajokorttia, opiskelijan aiempi opiskelu- ja työhistoria kartoitetaan HOKS-keskustelussa (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma). Tämän jälkeen linja-auton ajokorttiin tähtäävässä koulutuksessa suoritetaan opiskelijan taustasta riippuen tarvittava määrä ajo- ja teoriatunteja, jonka jälkeen opiskelija voi mennä ajotutkintoon. Kun ajotutkinto on hyväksytty, opiskelijoille tehdään työnantajan kanssa työsopimus ja oppilaitoksen puolesta oppisopimus, jonka jälkeen he jatkavat Koiviston Autolla linja-autonkuljettajan ammatin opiskelua ja työelämässä toimimista. Careerian lähiopetusta on n. kerran kuukaudessa, Hannu Haarala jatkaa.

Myös Koiviston Auton liikennepäällikkö Jari Syväoja on tyytyväinen oppisopimusyhteistyöhön.
– Vastaan meillä rekrytoinnista ja koulutuksesta. Olemme oikein tyytyväisiä yhteistyöhön Careerian kanssa. Tieto meidän ja Careerian välillä kulkee hyvin, ja Careeria pystyy tarjoamaan nopeasti ja joustavasti alan vaihtajille koulutusta. Meidän on helppo keskustella rekrytoitavien opiskelijoiden kanssa, kun asiat Careerian kanssa tapahtuvat ripeästi ja ketterästi, Koiviston Auton liikennepäällikkö Jari Syväoja kiittelee.
– Olemme kouluttaneet esimerkiksi taksiyrittäjistä ja rakennusalalta henkilöitä linja-autonkuljettajiksi. Careerian valtteja ovat joustavuus ja nopeus. Eikä meille ole koskaan sanottu, että asioita olisi vaikea toteuttaa, Jari Syväoja jatkaa.

Sinisävyinen linja-auto ajossa. Linja-autossa lukee Dickersby.

Linja-autoalalla on hyvät tulevaisuudennäkymät

Jari Syväoja on itse seurannut alaa jo 1980-luvun loppupuolelta lähtien. Hän pitää tärkeänä kykyä katsoa pitkäjänteisesti aina muutaman vuoden päähän ja ennakoida tulossa oleva tilanne. Tässä auttaa Careerian kaltainen joustava yhteistyökumppani, jonka kanssa tarvittavat koulutukset voi suunnitella ennakoivasti.

Työllisyysnäkökulmasta linja-autonkuljettajien tulevaisuus näyttää hyvältä ja alalle kannattaa kouluttautua ja kehittää itseään.
– Linja-autonkuljettajan työ pysyy Suomessa, sitä ei voi siirtää muualle. Alalla riittää töitä niille, jotka haluavat tehdä tämän työn hyvin. Kuljettajilla on hyvät työehdot ja palkka, mikä helpottaa elämän suunnittelua myös pitemmälle, kun on itsenäinen ja hyvin palkattu työ, Jari Syväoja listaa syitä hakeutua alalle.
– Linja-autonkuljettaja tekee kaksivuorotyötä. Osa päivistä on pitkiä ja osa lyhyitä. Työssä täytyy pystyä noudattamaan aikatauluja ja herätä tarvittaessa töihin jo vaikka klo 02.30. Työ on ihmisten kanssa toimimista, joten kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa on tärkeä. Lisäksi täytyy sietää liikenneruuhkia ja olla halua tehdä töitä säässä kuin säässä, kesällä ja talvella. Nämä ovat asioita, joihin kuljettajan työssä täytyy pystyä sopeutumaan. Lisäksi tarvitaan suomen kielen taito. Koiviston Auto edellyttää kuljettajiltaan hyvää asiakaspalvelua sekä turvallista ja taloudellista ajotapaa, Jari Syväoja jatkaa.
– Tämä ala on hyvin tasa-arvoinen. Kaikille maksetaan samaa palkkaa yhdenmukaisin ehdoin. Olisi hyvä, jos myös enemmän naisia innostuisi hakeutumaan alalle. Tällä alalla asenne ratkaisee. Mikäli asenne on kunnossa, kaikki on mahdollista, Jari Syväoja kannustaa lopuksi.

Sininen linja-auto, jossa lukee Koiviston Auto pysähtyneenä pysäkillä.