Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen tuovat toimijoita yhteisten teemojen ääreen Porvoossa

31.3.2023

Jatkuvan oppimisen hanke kehitti Porvoon alueen työllisyys- ja koulutustoimijoiden sekä yritysten välistä yhteistyötä ja työllistymisen tukemista ammatillisen koulutuksen aikana.

Porvoon työllisyyden kuntakokeilu alkoi samaan aikaan hankkeen kanssa. Hankeyhteistyön tavoitteena oli tuoda näkyväksi ja edistää koulutuksen roolia työllistymisessä ja luoda käytänteitä, joiden avulla asiakkaan on helpompi ja sujuvampi hakeutua omia tarpeita vastaavaan koulutukseen. Hankkeen aikana kuntakokeilu ja ammatillisen koulutuksen tarjoajat, Careeria ja Prakticum, tutustuivat toisiinsa erilaisten toimintamallien kehittämisen myötä. Hankkeen aikana kuntakokeilun tiloissa toimi koulutuspiste, joka tarjosi ohjausta ja neuvontaa koulutuksiin liittyvissä asioissa, kuntakokeilun henkilöstö perehdytettiin ammatillisiin koulutuksiin ja tämän lisäksi työllisyyspalveluien työntekijät pääsivät vierailemaan oppilaitoksissa. Ohjaustyötä tukemaan hanke tuotti ammatilliseen koulutuksen oppaan.

Oppilaitoksen tasolla hanke toi tervetulleita resursseja ammatillisen koulutuksen ja alueellisen yhteistyön kehittämiseen.

– Hankkeen käynnistämä alueellinen yhteistyö on ollut pintaraapaisu yhteistyön kehittämiseen. Hankkeen toimissa nousi esiin tarpeita ja ideoita yhteistyölle ja näitä ideoita lähdettiin kehittämään työpajojen keinoin, kertoo hankkeen projektipäällikkö Veera Lahti.

Elokuussa 2022 Careeriassa kokoontui noin neljäkymmentä Porvoon alueen työllisyyden teemoista kiinnostunutta yritysten, työllisyystoimijoiden ja oppilaitosten edustajaa. Työpajoissa laitettiin liikkeelle ja kehitettiin edelleen innostavia ideoita, jotka lähestyivät näitä teemoja kukin omasta näkökulmastaan.

Yhteistyöstä puhuttiin työpajoissa monessa käänteessä ja mahdollisuuksia kohdata ja jakaa ajatuksia toivottiin alueen toimijoiden välille enemmän. Duunifoorumi-ideassa kiteytyivät ajatukset ajankohtaisfoorumista, joka on paikka ideoinnille, kohtaamisille ja verkostoitumiselle. Tällainen kohtaamisen paikka mahdollistaa tiedon kulun, uusien ideoiden kehittelyn ja yhteistyön toimijoiden välillä. Uudet toimijat ja työntekijät pääsevät mukaan valmiiseen verkostoon.

– Palaute työpajasta kertoi, että tällaisia erilaisia toimijoita yhdistävää foorumia on toivottu. Hanketyössä olemme todenneet, että nyt kokeillut yhteistyön muodot ja tavat eivät ole kuitenkaan ainoita mahdollisia. Vuoropuhelu on yhteistyön muotoja tärkeämpää, toteaa Veera Lahti.

Kaksivuotinen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen -hanke Careeriassa toi yhteen porvoolaisia toimijoita kehittämään ammatillisen koulutuksen työmuotoja ja yhteistyötä. Hanke edisti yhteistyötä koulutuksen, Porvoon työllisyyden kuntakokeilun ja yritysten välillä. Tavoitteena oli kehittää alueen kuntakokeilun työllistymistä edistävää yhteistyötä ja sen rakenteita, kehittää edelleen ammatillisen koulutuksen toimintamalleja ja kehittää yritysyhteistyön toimintamalleja työllistymisen edistämiseksi. Oppilaitoksen sisällä kehitettiin uraohjauksen menetelmiä ja työllistymisen tukemista koulutuksen aikana. Hanketta on arvioinut Liisa Wallenius Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoja hankkeesta: Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen.

Henna Kallinen
projektityöntekijä
Careeria

Liisa Wallenius
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu