Osaamista tulevaisuuden työelämään YTO-opintojen avulla

17.8.2022

Kirjapino, jonka päällimmäisenä fysiikan kirja.

Uuden lukuvuoden alkaessa ilmassa on iloa ja innostusta. Kesän jälkeen koulun käytävät täyttyvät puheensorinasta ja luokissa on täysi opiskelutohina päällä. Tulevaisuuden ammattitaitajat ovat valmiita kehittämään itseään ja oppimaan uutta.

Ammatillisten perustutkintojen rakenteeseen kuuluu yhteisten tutkinnon osien (YTO) kokonaisuus. Ytoja opiskelemalla hankitaan ja vahvistetaan sellaisia taitoja, joista on hyötyä kaikissa ammateissa ja arkielämässäkin. Kokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi kieliä, matemaattisia aineita sekä yhteiskunta- ja työelämäopintoja.

Lisää tietoa: Yhteiset tutkinnon osat

Erilaisten tietojen ja taitojen vahvistaminen voidaan nähdä hyödyllisenä monella tapaa. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan laajaa, oppiainerajat ylittävää osaamista. Luova ajattelu ja taidot, joita koneet eivät osaa, tulevat tärkeiksi. Jokaisen meistä on hyvä opiskella ainakin vähän esimerkiksi digitaitoja, taidetta ja kestävää kehitystä. Hyödyllistä on myös kehittää kommunikointi- ja laskutaitojaan. Ytojen avulla kaikki tämä onnistuu osana ammatillisia opintoja.

Careerian YTO-tiimissä on monipuolista osaamista. Tätä osaamista hyödynnetään yhteistyöllä hyvässä hengessä. Ytojen tiimissä halutaan kehittyä ja kehittää, ideoida ja yrittää. Hyväksi havaittuja käytäntöjä jaetaan muille. Paitsi tiimin sisällä, yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi ammatillisten opettajien kanssa. Juuri nyt on tekeillä kaikki YTO-aineet kattava pakopeli, josta kestävän kehityksen osio on jo valmiina vahvistamaan opiskelijoiden tietoja ja taitoja hauskalla tavalla.

Koska yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta on tämän tekstin kirjoittajan lempiytoaine, on kirjoituksen viimeinen kappale pieni oodi sille: Yrittäjän asenteessa on kyse itsensä johtamisesta ja vastuun kantamisesta. Oma-aloitteisuus ja tiimityö ovat siinä keskiössä. Yrittäjähenkisyys on näin hyödyllistä niin yrittäjänä kuin työntekijänäkin toimiessa. Yrittäjyyttä on tärkeää opiskella myös, koska tulevaisuus pirstaloi työelämää. Urapolku työelämässä on itsestä kiinni eikä pitkä työura yhden työnantajan palveluksessa ole yhtä yleistä kuin aikaisemmin. Yrittäjänä toimiessa saa toteuttaa intohimojaan ja kehittää omaa osaamistaan itseä inspiroivissa asioissa. On kyse vahvuuksista, unelmia kohti menemisestä ja kovasta työstä. Monipuolinen osaaminen on silloin voimavara. Yrittäjyyttä ja muita YTO-aineita kannattaakin tulla opiskelemaan ilolla ja motivoitunein mielin.

Pia Haanperä
Opettaja
Yhteiset tutkinnon osat
Careeria