Talven taittuessa

8.4.2022

Käsi asettelee rannalla kiviä pinoon.

Lukuvuosi on kirinyt jo viimeiseen neljännekseen! Careerian n. 5000 opiskelijasta 1700 on valmistumassa kesäkuun 2022 loppuun mennessä joko osa- tai koko tutkintoonsa. Heistä perustutkinnossa opiskelee n. 650, ammattitutkinnossa 420 ja erikoisammattitutkinnossa 160. Työskentely viimeisten näyttö aikataulujen, ohjeistusten, arviointidokumenttien loppuviilauksessa alkaa olla akuuteimmillaan. Paitsi valmistuvat, niin yhtä lailla jatkavatkin opiskelijat osoittavat osaamistaan tutkinnon osiin henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaansa suunnitellun aikataulun mukaan. Samanaikaisesti jatkavilla on oman urasuunnittelunsa kannalta ”tekijän paikka” yhteistyössä opettajan ja ohjauksen kanssa. Esimerkiksi kesäajan, mahdollisen ja toivottavan, kesätyön hyödyntämiseksi opinnoissa tai muutoin opintojensa suunnitteleminen tulevaan lukuvuoteen.

Tekijöitä tarvitaan!

Työ- ja elinkeinotoimistojen laatima näkemys keskeisten ammattien työntekijätarpeista, ammattibarometri, laaditaan kaksi kertaa vuodessa. Vuodelle 2022 on laadittu barometri huhtikuun alussa ja seuraava julkaistaan elo-syyskuussa. Alueellisia ja alakohtaisia eroja tarpeissa luonnollisesti on. Viimeisimpään voi tutustua oheisesta linkistä: https://www.ammattibarometri.fi/info.asp.

Teknologiateollisuuteen tarvitaan vuosittain n. 13 300 uutta osaajaa, joista 40 % ammatilliselta toiselta asteelta. Teknologiateollisuuden yritysten osaamistapeista kertoo Osaamispulssi: https://osaamispulssi.fi/

Tekijöitä löytyy tulevaisuuteen!

Koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi markkinoinnissa ja hakeutumisen ohjauksessa on käytetty monipuolisesti digitaalisia menetelmiä esimerkiksi OHTA-hankkeessa, Ohjaus tavoittaa, järjestettiin avoimet ovet virtuaalisesti sekä campus- ja alakohtaisia videoita. On osallistuttu eri tahojen ja eri hakijakohderyhmille järjestettyihin verkkotapahtumiin (mm. Uutta kohti-koulutusinfot) ja virtuaalimessutapahtumiin. Tekijöiden työ on ollut tuloksellista! 1.3.2022 jälkeen Careeriassa on aloittanut lähes 400 tutkinto-opiskelijaa, n.100 ei- tutkintotavoitteista opiskelijaa ja lisäksi n. 200 opiskelijaa on aloittamassa loppukevään kuluessa opintonsa.

Yhteishaussa tarjolla olleisiin, elokuussa alkaviin, perustutkintoihin ensisijaisia hakijoita oli 453.
Ammatillinen koulutus on peruskoulunsa päättäville edelleen vahva vaihtoehto.
Alla AMKE:n (Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys) kokoamaa tietoa yhteishausta.

Tilasto perusasteen päättävien ensisijaisista hakijoista yhteishaussa.

Jo työelämässä olevat haluavat vahvistaa ammatillista osaamistaan vahvistaakseen työssä toimimistaan, edistääkseen urakehitystään tai alaa vaihtaakseen.
Koulutuksenjärjestäjiä tulevat haastamaan opiskelijoiden moninaisemmat, yksilölliset opintopolut. Niiden mahdollistamiseksi on käytettävä joustavampia ja ”eri kanavilla” toteutuvia opetusmenetelmiä – ja järjestelyjä sekä soviteltava toimintoja toteutettavaksi eri yhteistyötahojen kanssa toisen asteen koulutuksessa.

Perinteisesti blogissani olen lopuksi poiminut kansanperinteestä ajankohtaan osuvan tulevaan säähän viittaavaa. Näin tässäkin! Joten tulevalla viikolla ns. suviöinä 12.–14.4. voi kansanperinteen mukaan ennustaa kesän satoja: Ensimmäisen kylmyys ennustaa kehnoa marjasatoa, toisen kehnoa heinäsatoa ja kolmannen kehnoa viljastoa. Jos kaikkina kolmena yönä on kylmää, kylmiä öitä riittää vielä yhdeksäksi viikoksi. Toivokaamme tuolle ajanjaksolle lämpimiä öitä!

Seurata kannatta myös tulevaa Markun päivää 25.4.; lämmin päivä ennustaa paitsi lämmintä kesää niin myös hyvää marjasatoa. Kylmä puolestaan tietää viileämpää kesää ja kuten suviöidenkin kylmyys, yhdeksää kylmää yötä.

Merja Jämsén
Koulutuspäällikkö, Rakentaminen ja talotekniikka