Päivitä ja laajenna HR osaamistasi !

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, Henkilöstöhallinnon osaamisala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on uusi laaja-alainen tutkinto, jossa yhtenä valittavana osaamisalana on henkilöstöhallinto.

Koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen avulla päivität ja laajennat strategista HR/HRD -alan osaamistasi. Saat uusia välineitä HR prosessien analysointia ja kehittämistä varten. Vahvistat osaamistasi vuorovaikutustaidoissa ja esimiestyön tukemisessa. Saat osaamisestasi tunnetun ja työelämässä arvostetun virallisen tutkinnon.
Kenelle?

Henkilöstöhallintoon suunnattu Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto sopii sinulle, joka toimit HR/HRD asiantuntijana ja haluat vahvistaa osaamistasi työ- ja palvelussuhdeasioissa sekä vuorovaikutustaidoissa. Tutkinto suoritetaan näytöillä omissa työtehtävissä, joten sinulla tulee olla alan työpaikka.


Koulutuksen sisältö

Koulutuspäivissä käydään läpi henkilöstöhallinnon työtehtäviin ja muuttuviin työelämän tilanteisiin liittyviä teemoja. Tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja oman osaamisen ja työyhteisön kehittämiseksi. Koulutuspäivien teemoja ovat esimerkiksi:

 • Vastuullisuus ja työnantajamielikuvan luominen
 • Itsensä johtaminen (sis. Belbin tiimiroolianalyysi)
 • HR prosessit strategian tukena
 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • Muutosjohtaminen
 • Työlainsäädäntö
 • Työhyvinvointikortti®
 • Monimuotoinen työyhteisö
 • Kehittämisprojektin suunnittelu ja johtaminen

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon, henkilöstöhallinnon osaamisalan tutkinnon osat ovat:

Pakollinen osa

 • Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Valinnaiset osat (valitset kaksi, työtehtäviisi sopivat vaihtoehdot)

 • Henkilöstötyö
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
 • Työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittäminen
 • Toiminnan ohjaus ja mittaaminen
 • Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen

Käytännön toteutus

Tutkinnon suorittaminen räätälöidään oman osaamisesi ja tavoitteidesi mukaan. Rakennat yhdessä vastuukouluttajan kanssa yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja tutkintopolun.

Koulutuspäiviä on noin kerran kuussa ja ne toteututaan verkossa Teamsin kautta, koronasta johtuen.


Koulutukseen hakeminen

Koulutuksen hakeutumisvaiheessa kartoitetaan osaamisesi ja työnkuvasi. Tärkein valintakriteeri on nykyinen työtehtäväsi. Lisäksi sinulta odotetaan aikuisopiskelun luonteesta johtuen kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Hakemuksesi saavuttua vastuukouluttaja on sinuun yhteydessä.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisena opiskeluna. Oppisopimusrahoitteisena koulutus on opiskelijalle sekä hänen työnantajalleen maksutonta, omaehtoisen koulutuksen opiskelijamaksu on 550 €, jonka voi maksaa 1 tai 2 erässä.

Erikoisammattitutkinnon hyväksytysti suorittaneet voivat hakea myös Työllisyysrahastosta ammattitutkintostipendiä (400 euroa, pitää olla vähintään 5 vuoden työhistoria). Tästä löydät lisätietoa osoitteesta www.tyollisyysrahasto.fi.

Koulutuksen tiedot

Jatkuva haku Jatkuvassa haussa voit ilmoittautua heti ja aloittaa opiskelun, silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Helsinki/Verkkototeutus

Opiskelumaksu: Oppisopimuskoulutuksena maksuton ja omaehtoisena 550€

   Print

Hae koulutukseen