Liiketoiminnan perustutkinto

Merkonomi

Kolme opiskelijaa tietokoneen ääressä
Monimuotokoulutus työharjoittelu- tai työpaikan omaavalle - 15.3.2022 - Verkko/Vantaa

15.3.2022
Viimeinen hakupäivä:
31.1.2022
Verkko/Vantaa, Virnatie 5A
Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen
Verkkokoulutus työharjoittelu-tai työpaikan omaavalle - 15.3.2022 - Verkkototeutus

15.3.2022
Viimeinen hakupäivä:
31.1.2022
Verkkototeutus
Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen
Monimuotokoulutus (aloitusvaiheessa työharjoittelu tai työpaikka ei pakollinen) - 1.3.2022 - Porvoo

1.3.2022
Viimeinen hakupäivä:
7.2.2022
Porvoo, Hevosenkengänkatu 2
Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen
Yhteishaku 2022 - Porvoo

Viimeinen hakupäivä:
22.2.2022
Koulutuksen aloitus 11.8.2022
Hakuaika 22.2-22.3.2022
Porvoo
Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen
Yhteishaku 2022 - Vantaa

Viimeinen hakupäivä:
22.3.2022
Koulutuksen aloitus 11.8.2022
Hakuaika 22.2-22.3.2022
Vantaa
Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen
Oppisopimuskoulutus verkossa| Yhteistyössä Stadin Ammatti- ja aikuisopisto, oppisopimuspalvelut - 5.4.2022 - Verkko/Helsinki

5.4.2022
Viimeinen hakupäivä:
1.3.2022
Verkko/Helsinki, Lämmittäjänkatu 2A
Koulutus on maksuton.

Hae koulutukseen

Ota liiketoiminnan prosessit haltuun ja opiskele merkonomiksi!

Liiketoiminnan perustutkinnossa hankit monipuolista osaamista. Opiskelet kiinnostuksesi mukaan asiakaslähtöistä liiketoimintaa, palvelumuotoilua, myyntiä, markkinointia, taloushallintoa,  
projektien hallintaa, viestintää ja vuorovaikutusta. Merkonomina olet kuin kotonasi digitaalisissa ympäristöissä ja osaat verkostoitua ammatillisesti.

Liiketoiminnan perustutkinto mahdollistaa sinulle myös perustiedot ja –taidot yrittäjyydestä.  

 

Kenelle?

Liiketoiminnan perustutkinto sopii sinulle, joka haluat työskennellä asiakaspalvelun, myynnin, markkinoinnin, talouden tai toimiston erilaisissa tehtävissä.  Koulutuksessa vaadittava suomen kielen taitotaso on B2.1.

Merkonomina voit työskennellä hyvin monipuolisissa työtehtävissä, kuten esimerkiksi:

 • asiakaspalvelun ja myynnin,
 • markkinointiviestinnän,
 • palvelumuotoilun ja
 • toimisto- tai kirjastopalveluiden tehtävissä

Käytännön toteutus

Careeriassa voit opiskella merkonomiksi Helsingissä, Porvoossa, Vantaalla sekä verkossa. Voit täydentää osaamistasi myös suorittamalla tutkinnon osia. Laaja opintotarjontamme takaa sinulle yksilöllisen polun monipuolisine opintokokonaisuuksineen, joita toteutetaan lähipäivinä, webinaareina ja verkkokursseina.   

Merkonomin opintojen aikana kasvatat osaamistasi myös työelämässä. Osoitat ammattitaitoasi näytöillä aidoissa työelämän tehtävissä.  

Sinulla on mahdollisuus valita opintojesi käytännön toteutus oman elämäntilanteesi mukaan. 

Päivätoteutus

Yhteishaun koulutuksissa opinnot painottuvat aluksi päivätoteutukseen ja myöhemmin työssäoppimisen alkaessa myös verkkototeutukseen. Päivätoteutuksessa opiskelet oppilaitoksessa keskimäärin 3-5 päivänä viikossa

 

 

Monimuotototeutus

Monimuotototeutuksessa täydennät työelämässä hankkimaasi osaamista omien tarpeidesi ja yksilöllisen aikataulusi mukaan. Laaja opintotarjottimen tarjonta antaa mahdollisuuksia opiskella lähiopetuksessa ja/tai verkossa. Teoriaopintoihin voit osallistua verkossa paikasta riippumatta.

 

Oppisopimusyhteistyö: Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Voit opiskella merkonomiksi oppisopimuksella yhteistyössä Stadin AO:n (Stadin ammatti-ja aikuisopisto, oppisopimuspalvelut) kanssa.

Oppisopimusta varten sinulla tulee olla tutkintoon sopiva työpaikka.

Opiskella  voit verkossa ja lähiopetuksena Helsingissä Herttoniemessä tai Vantaalla Tikkurilassa.

 

Oppisopimus, Helsinki, Porvoo ja Vantaa

Opiskelija hankkii itse tutkintoon sopivan työpaikan tai se voi olla nykyinen työpaikka. Työpaikka maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa, työtunteja pitää olla viikossa keskimäärin 25 h. Mikäli sinulla on koulutukseen soveltuva työpaikka, johon oppisopimus voidaan solmia sekä opiskeluun soveltuvat valmiudet, on  opiskelupaikkasi käytännössä varmistettu.

Tueksesi opintoihin saat Careerian vastuukouluttajan sekä työpaikalta työpaikkaohjaajan (usein lähin esimies). Yrittäjän työpaikkaohjaajana voi olla toinen yrittäjä tai muutoin tehtävään soveltuva henkilö.

Oppisopimuskoulutusta voit opiskella jokaisessa toimipisteessämme tai verkossa.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, keskimääräinen kesto on noin 1–3 vuotta.

Yhteishaku 2022 |

Kevään yhteishaku ammatilliseen koulutukseen on 22.2.2022 – 22.3.2022.

Yhteishaku on tarkoitettu hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa tutkintoa. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa. Kevään 2022 yhteishaussa haetaan syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen.

Jos tarvitset apua hakemisessa, ovat hakijapalvelumme apunasi.

Jatko-opinnot

Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Luonteva jatko-opintoväylä liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneelle on esimerkiksi tradenomin opinnot ammattikorkeakoulussa.  

Yliopistossa voit suorittaa esimerkiksi kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnon. 

Careerian opiskelijana voit suorittaa ammattikorkeakouluopintoja osana tutkintoa ja näin parantaa jatko-opintovalmiuksiasi. ​ 

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Jatko-opintomahdollisuudet

Opintojen rahoittaminen

Voit hakea opintoihin opintotukea Kelalta.

Jos olet työtön, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella.

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkinnon suoritettuasi sinun on mahdollista saada Työllisyysrahastosta 400 euron suuruinen ammattitutkintostipendi, mikäli sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä.

Tutustu saamisedellytyksiin

Tutkinto

Liiketoiminnan perustutkinto

Merkonomin tutkinnon suorittaneena sinulla on liiketoiminnan työtehtäviin tarvittavaa asiakaslähtöistä liiketoiminta-, viestintä- ja vuorovaikutus-, kielitaito- sekä talouden hallinnan osaamista.

 

Laajuus

Koko tutkinnon laajuus 180 osaamispistettä.

 

 

Koulutuksen kuvituskuva

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).  

 

Tutkintoon sisältyy kolme pakollista tutkinnon osaa (55 osp)
 • Asiakaspalvelu 20 osp
 • Tuloksellinen toiminta  20 osp
 • Työyhteisössä toimiminen  15 osp
Valinnaiset tutkinnon osat:
 • Asiakkuuksien hoitaminen 30 osp 
 • Finanssipalvelut 30 osp 
 • Henkilöstön tukipalvelut 15 osp 
 • Kirjanpito 30 osp 
 • Kirjaston tieto-ja opastamispalvelut 30 osp
 • Kirjastopalveluissa toimiminen 30 osp
 • Laskutus ja reskontra  15 osp 
 • Logistiikkapalvelut 15 osp
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp 
 • Myynti 30 osp 
 • Palkanlaskenta 30 osp 
 • Palvelumuotoilu 15 osp  
 • Projektissa toimiminen 15 osp  
 • Tapahtumatuotanto 15 osp 
 • Tilinpäätöskirjaukset 15 osp 
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp 
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp 
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp 
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
Careerian paikalliset tutkinnonosat:
 • Myymälälogistiikka ja esillepano
 • Sähköinen kaupankäynti

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa. 

Hae koulutukseen

Monimuoto- ja verkkokoulutus työharjoittelu- tai työpaikan omaavalle 15.3.2022 (mahdollisuus myös suorittaa osa lähipäivinä)

Careeria, Virnatie 5A, Vantaa 

Hae koulutukseen hakulinkin avulla. Olemme yhteydessä sinuun hakuajan päätyttyä.

Hae koulutukseen hakulinkin avulla 31.1.2022 mennessä. Käsittelemme hakemuksia koko ajan.

Haastattelupäivät ovat 15. ja 16.2.2022

Opettaja: Anu Saari

Hae koulutukseen

Monimuotokoulutus työharjoittelu- tai työpaikan omaavalle 1.3.2022 (mahdollisuus lähipäivä- ja verkkototeutukseen)

Careeria, Hevosenkengänkatu 2, Porvoo

Hae koulutukseen hakulinkin avulla 7.2.2022 mennessä. Käsittelemme hakemuksia koko ajan.

Haastattelupäivä on 8.2.2022

Opettaja: Catharina Aarnio Wiksten

Hae koulutukseen

Verkkokoulutus työharjoittelu- tai työpaikan omaavalle 15.3.2022

Hae koulutukseen hakulinkin avulla 31.1.2022 mennessä. Käsittelemme hakemuksia koko ajan.

Haastattelupäivät ovat 15. ja 16.2.2022

Opettaja: Nani Antvuori

Hae koulutukseen

Yhteishaku Porvoo ja Vantaa 2022

Haku alkaa: 22.2.2022 klo 08:00

Haku päättyy: 22.3.2022 klo 15:00

Yhteishaku on tarkoitettu hakijoille, joilla ei ole aikaisempaa tutkintoa. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Hae koulutukseen

Oppisopimus koulutus yhteistyössä Stadin AO:n oppisopimuspalveluiden kanssa

Hae koulutukseen hakulinkin avulla 1.3.2022 mennessä. Käsittelemme hakemuksia koko ajan.

Opettaja:

Tuula Nygren-Vainikainen

Stadin AO ja oppisopimuspalvelut:

Margit-Kristi Gasbarra
Helsingin kaupunki
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Oppisopimuspalvelut
Puh. 09 310 83227, +358 50 322 6860
margit.gasbarra@hel.fi

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Catharina Aarnio Wiksten

0447372415

Catharina.AarnioWiksten@careeria.fi

Anu Saari

0401583559

Anu.Saari@careeria.fi

Tuula Nygrén-Vainikainen

0405471375

Tuula.Nygren-Vainikainen@careeria.fi

Mia Salonen

0407026300

Mia.Salonen@careeria.fi

Nani Antvuori

0400361238

Nani.Antvuori@careeria.fi

Liiketoiminnan alat tarjoavat lukuisia haasteita ja mahdollisuuksia!

Aloita ura tai kasvata osaamistasi meillä tähdäten kaupan alan monipuolisiin tehtäviin.

Careerian opiskelija menossa ovesta sisään

Miksi juuri Careeriaan?

 1. Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä – saat tulevaisuuden työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. 
 2. Teemme sinulle yksilöllisen opiskeluohjelman kokemuksesi ja työpaikkasi mukaan. 
 3. Tarjoamme sinulle monia paikallisia tutkinnonosia. 
 4. Meillä on asiantuntevat ja työelämän tuntevat kouluttajat. 
 5. Koulutuksemme on suunniteltu yhteistyössä yritysten kanssa. 
 6. Meillä voit opiskella merkonomin koko tutkinnon tai osatutkintoja.