Merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto

Hei sinä nuori vasta peruskoulusta valmistunut! Oletko kiinnostunut liiketoiminnan alasta ja sinulta puuttuu alan ammatillinen tutkinto? Liiketoiminnan perustutkinto antaa sinulle hyvät eväät tulevaisuuteen!

Koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuasi sinulla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Pystyt toimimaan digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoitumaan ammatillisesti. Saat perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen.
Kenelle?

Koulutus soveltuu nuorillle opiskelijoille, joilla on liiketalouden alasta kiinnostusta ja jotka haluavat työskennellä markkinoinnin, myynnin, talouden tai toimiston eri tehtävissä ja joilla on halu oppia uutta.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on Liiketoiminnan perustutkinnon, merkonomin suorittaminen. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Opetus- ja tutkintokieli on suomi.

Pakolliset tutkinnon osat: • Asiakaspalvelu • Tuloksellinen toiminta • Työyhteisössä toimiminen

Tutkintoon sisältyy 90 osaamispistettä valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia, joiden valinnassa voit huomioida omat uratavoitteet.

Valinnaiset tutkinnon osat yhteensä 90 osp • Asiakkuuksien hoitaminen, 30 osp • Finanssipalvelut 30 osp • Henkilöstön tukipalvelut 15 osp • Kirjanpito 30 osp • Laskutus ja reskontra, 15 osp • Logistiikkapalvelut 15 osp • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp • Myynti 30 osp • Palkanlaskenta 30 osp • Palvelumuotoilu 15 osp • Projektissa toimiminen 15 osp • Tapahtumatuotanto 15 osp • Tilinpäätöskirjaukset 15 osp • Yrityksessä toimiminen 15 osp • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp • Huippuosaajana toimiminen 15 osp • Osa aikaisemmin suoritetusta tutkinnosta tai * opintoja tukevia opintoja ( esim. Ammattikorkeakoulu)

Ytot yhteiset tutkinnon osat 25 osp • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp

Linkki tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855077/reformi/tiedot


Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan opiskelijan tarpeiden ja toiveiden mukaan lähiopetuksena, verkko-opintoina ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena (koulutussopimuksella tai oppisopimuksella).

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen. Näytöt suoritetaan koulutuksen edetessä, jolloin osaamisesi osoitat aidoissa työelämän tilanteissa omalla työharjoittelu-/työpaikallasi.

Voit opiskella myös oppisopimuksella, jos saat koulutuksen aikana esim. työharjoittelupaikastasi työpaikan. Työpaikalle tehdään oppisopimus. Oppisopimuksen edellytys on, että sinulla on vähintään 25 viikkotyötuntia ja työtehtäväsi soveltuvat tutkinnon tavoitteisiin. Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta. Oppisopimuskoulutuksessa saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa työnantajaltasi. Oppisopimuskoulutus sopii hyvin myös yrittäjälle.

Tutkinnon suoritettuasi saat tutkintotodistuksen. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on jatko-opintokelpoisuus sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun.


Koulutukseen hakeminen

• Peruskoulun päättötodistus tai vastaavat tiedot ja taidot. • Riittävä suomen kielen taito (B1.1)

Täytä hakemus hakulinkin kautta ja liitä hakemukseen opiskelu- ja työtodistukset. Olemme yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä.

Koulutuksen tiedot

15.08.2019 - 31.05.2022

Viimeinen hakupäivä 16.06.2019

Vantaa Virnatie 5 A

omaehtoinen koulutus

Koulutus on maksuton.

   Print

Hae koulutukseen