Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessinhoitaja, iltakoulutus

prosessityöntekijä kypärä päässä
Prosessinhoitaja, Iltakoulutus - 19.9.2022 - Porvoo

19.9.2022 - 29.11.2024
Viimeinen hakupäivä:
31.7.2022
Porvoo, Ammattitie 1
Ei opiskelumaksua.

Hae koulutukseen

Kiinnostaako tekniikka ja teollisuus? Kouluttaudu prosessinhoitajaksi alalle, joka työllistää tulevaisuudessakin!

Innostaako monipuoliset oppimisympäristöt nykyaikaisten opetusteknologioiden kera? Jos vastasit kyllä, on prosessinhoitajan koulutus juuri sinua varten!

Prosessiteollisuus on Suomen vientialojen ykkönen ja toiseksi suurin teollisuuden ala. Ala on monipuolinen, sillä tuotantoa on aina öljynjalostuksesta biopolttoaineisiin, lääkkeistä lannoitteisiin ja muovituotteista paperi- sekä puunjalostuskemikaalien valmistukseen.

Prosessiteollisuuden perustutkintokoulutus on suunniteltu työelämälähtöiseksi ja teemme jatkuvaa yhteistyötä mm. Porvoon Kilpilahdessa toimivien suuryritysten kanssa. Taataksemme parhaan osaamisen ja opiskelukokemuksen, teemme koulutus- ja työssäoppimisyhteistyötä kaikkien prosessiteollisuusyritysten kanssa – aina ulkomailla asti. Voit löytää jopa tulevan työpaikkasi ulkomailta tätä kautta!

Prosessinhoitajan työtehtävät vaihtelevat kevyestä ohjaamotyöskentelystä fyysistä kuntoa vaativiin kenttäoperaattorin tehtäviin. Työ on haastavaa ja edellyttää jatkuvan oppimisen asennetta sekä vuorovaikutteisia tiimityöskentelytaitoja. Alalle ominaisesti työyhteisöt ovat myös hyviä!

Kenelle?

Prosessinhoitajan koulutus sopii sinulle, joka olet jo suorittanut oppivelvollisuuden ja sovellut alalle. Sinulla tulee olla myös riittävä terveys koulutukseen osallistuaksesi.  Ylioppilastutkinnon tai ammatillisen koulutuksen suoritus on eduksi, samoin englannin kielen taito. Suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon tulee olla hyvä. Sinulla tulee olla myös matemaattista hahmotuskykyä.

Koulutus sopii myös hyvin alanvaihtajille!

Careeriassa tutkintosi suorittamista ovat ohjaamassa kokeneet alan ammattilaiset. Tule meille prosessialan koulutukseen opiskelemaan itsellesi unelmiesi ammatti.

Käytännön toteutus​

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan ajalla 19.9.2022 – 29.11.2024 ilta- / monimuotokoulutuksena.
Opinnot koostuvat lähi-illoista maanantaisin ja keskiviikkoisin
klo 17.00 – 20.00 sekä noin kerran kuussa lauantaisin klo 9.00 – 15.00. Lisäksi on etäopiskelua, joka koostuu mm. verkko-opiskelumateriaalista.

Koulutukseen kuuluu olennaisena osana myös työelämäjakso, jonka kesto on noin 3 kuukautta.

Koulutuksen aikana on vapaata lähiopetuksesta Etelä-Suomen koulujen loma-aikojen mukaisesti.

Tutkinto

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa prosessiteollisuuden perustutkinnon kemianteollisuuden osaamisala ja valmistua prosessinhoitajaksi.

Laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Koulutuksen sisältö

Koulutukseen sisältyy prosessiteollisuuden perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat:

 • Tuotantoprosessin käynnissäpito (25 osp)
 • Kemianteollisuuden yksikköprosessien hallinta (40 osp)
 • Tuotantoprosessien hallinta ja prosessin ohjaaminen (40 osp)
 • Tuotantoprosessissa toimiminen (20 osp)
 • lisäksi yksi valinnainen tutkinnon osa (20 osp)

Lisäksi suoritetaan yhteiset tutkinnon osat, ellei henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa (HOKS) muuta sovita. HOKS:ssa voidaan huomioida tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 – 15 osp) tai ammatillisia opintoja tukevia korkeakouluopintoja (5 – 15 osp).

Yhteiset tutkinnon osat:
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkinnon perusteet löytyvät tarkemmin  ePerusteista.

Oppimisympäristöt

Edistykselliset oppimisympäristöt

Olemme panostaneet oppimisympäristöjen kehittämiseen ja Careerialla prosessialan oppimisympäristöt ovat käytettävissä sekä lähi- että etäopetuksessa. Careerian ainutlaatuiset, uutta teknologiaa hyödyntävät, työelämää simuloivat ja monipuoliset oppimisympäristöt antavat kattavan ymmärryksen ammatin sisällöstä. Käytännön harjoittelun rajattomat mahdollisuudet simulaattorin ja virtuaaliympäristöjen myötä motivoivat opiskelijaa tutkimaan turvallisesti erilaisia häiriötilanteita, operointivirheitä, säätöpiirejä sekä automaatioprosessin toimintaa.

Careerialla voit opiskella ja näyttää osaamisesi aidossa koetehdasympäristössä, joka on jatkuvasti toiminnassa oleva tislausprosessilaitos Porvoossa, Ammattitiellä. Koetehtaalla on mahdollista keskittyä itse prosessiin ja sen operointiin, kun automaatiojärjestelmän toiminta, säätöpiirien tunnukset ja toiminta, trendit, hälytysrajat jne. ovat tulleet tutuiksi simulaattoriharjoituksissa. Vastikään kehitetty ja valmistunut NAPCON –simulaattori on ainoa laatuaan Suomen oppilaitoksissa ja se on räätälöity Careerian opiskelijoiden käyttöön.

Laadukkaampaa ja motivoivampaa opiskelua virtuaalissa simulaattoreissa

Simulaattori toimii pilvipalveluna, joten sitä voi käyttää täysin ajasta ja paikasta riippumattomasti etänä. Lisäksi olemme kehittäneet virtuaalisia oppimisympäristöjä, joissa simuloidaan erilaisia kemian prosessiteollisuuden operaattorin työtehtäviä aidossa työympäristössä virtuaalisesti ja niitä voi opiskella joko tietokoneella, mobiililaitteella tai VR-laseilla. Virtuaaliympäristössä opiskelija voi tutustua koetehtaaseen kotoa omalta koneeltaan tai mobiililaitteella ennen varsinaista koetehdaskoulutusta ja operoinnin harjoittelua. Näiden lisäksi etäopiskelua suoritetaan myös verkko-opetusmateriaalien avulla.

Työturvallisuus ja ymmärrys prosessista paranevat, kun opiskelija voi turvallisesti testata erilaisia häiriötilanteita ja operointivirheitä sekä harjoitella prosessin palauttamista takaisin tasapainotilaan. Tällöin oppiminen on myös syvällisempää, laadukkaampaa ja motivoivampaa.

Edistykselliset oppimisympäristöt – katso video

Hae koulutukseen

Iltakoulutus | 19.9.2022 | Porvoo

Hakuaika päättyy 31.7.2022.

Haastatteluun kutsuttavat valitaan ensisijaisesti ennakkotehtävän ja kielitestin (mikäli äidinkieli on muu kuin suomi) perusteella. Haastattelussa tehdään lopullinen valinta alalle soveltuvuuden, motivaation, ennakkotehtävän, matematiikkatestin sekä aiemmissa opinnoissa ja työtehtävissä menestymisen arvioinnin perusteella.

Ennakkotehtävän palautus 7.8.2022 mennessä.

Opiskelu prosessinhoitajaksi edellyttää riittävän hyvää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan tarvittaessa kielitestillä tai todistusten perusteella sekä haastattelussa.

Hakijoihin ollaan yhteydessä ensisijaisesti sähköpostitse.

Haastattelupäivä on 23.8.2022.

Opiskelijavalinnat tehdään 26.8.2022 mennessä ja valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille.

Varsinainen koulutus on opiskelijalle maksuton. Opiskelumateriaalina käytettävät kirjat opiskelija kustantaa itse (noin 100 €).

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Hakijapalvelut

040 358 5734

hakutoimisto@careeria.fi

Timo Ahola

Opettaja

040 036 0515

Timo.Ahola@careeria.fi


Puhtaus, kiinteistö ja prosessi

Ammattitie 1, Porvoo


Careerian opiskelija menossa ovesta sisään

Miksi juuri Careeriaan?

 1. Voit rakentaa juuri itsesi näköisen opiskelupolun, johon aiempi kokemuksesi ja osaamisesi vaikuttaa.
 2. Koulutuksemme on suunniteltu työelämään sopivaksi – saat juuri sellaisia taitoja, joita työpaikalla tarvitset.
 3. Meillä et jää yksin, vaan otamme huomioon juuri sinut: Careeria antaa kaikille opiskelijoille yksilöllistä ohjausta ja tukea.
 4. Meillä pääset tekemään ja valmistut tulevaisuuden tekijäksi.
 5. Toimipisteemme ovat nykyaikaisia, palvelevia oppimisympäristöjä keskeisissä sijainneissa ja hyvien joukkoliikenneväylien lähellä Uudellamaalla.

Toimipisteet