Kiinteistönhoitaja tai Tekninen kiinteistönhoitaja / oppisopimuskoulutus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto sopii sinulle, jos sinulla on aiempaa koulutusta ja/tai työkokemusta alalta. Ammattitutkinnolla syvennät kiinteistönhoidon osaamistasi. Saat hyvät valmiudet toimia monipuolisissa kiinteistönhoidon tehtävissä kiinteistönhoitajana (AT) tai teknisenä kiinteistönhoitajana.

Koulutus antaa sinulle monipuolisen ja vankan osaamisen alan vaativampiin työtehtäviin kuten LVI-järjestelmien käyttöön ja ylläpitoon tai kiinteistön toimintakunnon ylläpitoon.

Voit rakentaa tutkinnosta sinulle ja työhösi sopivan kokonaisuuden ja perehtyä niihin osa-alueisiin, jotka palvelevat ammatillista kehittymistäsi parhaiten.

Kiinteistöpalveluala on kasvava ala, jolla on monipuolisia töitä tulevaisuudessakin.  
Kenelle?

Kiinteistöalan ammattitutkinto sopii henkilöille, joilla on alan aiempaa koulutusta tai / ja työkokemusta. Ammattitutkinnolla syvennät osaamistasi kiinteistönhoitoalasta. Ammattitutkinto antaa hyvät valmiudet toimia monipuolisissa kiinteistöalan tehtävissä.

Hakijoilta edellytetään sitoutumista suorittaa näyttötutkinto työn ohessa. Koulutukseen osallistuvalta edellytetään työpaikkaa. Oppisopimuksella opiskelu on maksutonta. Teoriakoulutuksen voit aloittaa heti oppisopimuksen solmimisen jälkeen.


Koulutuksen sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon sisältyy kolme osaamisalaa, joista kiinteistönhoidon osaamisala on yksi. Kiinteistönhoidon osaamisalalta voit valmistua kiinteistönhoitajaksi (AT) tai tekniseksi kiinteistönhoitajaksi.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp). Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta (15 osp), yhdestä tai kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta (45 osp tai 90 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (45 osp tai 90 osp). Jos suoritat molemmat osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat, voit käyttää molempia tutkintonimikkeitä. Molemmat tutkintonimikkeet tulevat myös todistukseesi.

Pakollinen tutkinnon osa

  • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen   

Kiinteistönhoidon osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 45 osp tai 90 osp)

  • LVI-järjestelmien käyttö ja ylläpito (tekninen kiinteistönhoitaja valitsee)
  • Kiinteistön toimintakunnon ylläpito (kiinteistönhoitaja (AT) valitsee)  

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 45 osp tai 90 osp)

Valinnaisten tutkinnon osien avulla voit suunnata ammatillista osaamistasi ja perehtyä työsi kannalta olennaisiin aihealueisiin. Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 30. Katso valinnaiset tutkinnon osat ePerusteista https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/2257060


Käytännön toteutus

Koulutukseen on jatkuva haku ja sen voi aloittaa yksilöllisesti sovittuna ajankohtana.

Koulutus toteutetaan työn ohessa. Se koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta sekä työssäoppimisesta omalla työpaikalla. Lähiopintoja on pääsääntöisesti 2 kertaa kuukaudessa klo 12 - 16 (kesä- ja joululoman aikana ei opetusta).  Koulutuksen kesto on 1 - 1,5 vuotta.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen, koulutus ja työkokemus. 

Näytöt suoritetaan koulutuksen edetessä eli osaamisesi osoitat aidoissa työelämän tilanteissa omalla työpaikallasi.


Koulutukseen hakeminen

Jätä hakemus koulutukseen heti. Käsittelemme hakemuksia jatkuvasti ja olemme yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä hakemuksen jättämisestä, tai hakuajan umpeuduttua. Koulutuksen aloittaminen suunnitellaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Hakijan on oltava työsuhteessa. Työtunteja tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. Työnantaja maksaa opiskelujen ajan opiskelijalle vähintään työehtosopimuksen mukaisen palkan

Koulutuksen tiedot

Jatkuva haku Jatkuvassa haussa voit ilmoittautua heti ja aloittaa opiskelun, silloin kun se sinulle parhaiten sopii.

Porvoo Ammattitie 1

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen