Talotekniikan erikoisammattitutkinto

Kylmämestari

Kylmäasentaja töissä
Talotekniikan erikoisammattitutkinto, kylmämestari - Vantaa

Koulutus alkaa syksyllä 2024, haku aukeaa maalis-huhtikuulla.
Vantaa, Virnatie 5
Ei opiskelumaksua.

Lisätietoja

Kylmämestarin erikoisammattitutkinnolla syvennät ammattitaitoasi!

Kylmämestarin erikoisammattitutkinnossa opit ammattityöntekijältä vaaditut taidot toimimalla työyhteisön jäsenenä kylmäalan toimihenkilötehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi voit tehdä esimerkiksi asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä kylmäalan toimintaympäristöissä ja työtehtävissä. Erikoisammattitutkinnon suorittaneena hoidat kylmäalan tekniset toimihenkilötyöt itsenäisesti vaativissakin toimintaympäristöissä. Osaat myös hahmottaa työtehtävien yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin.

Tutkinnon suorittaneena työtehtäviisi voi kuulua asiakkaan jäähdytys- tai lämmitystarpeet täyttävien, oman alasi kylmä- ja lämpöpumppujärjestelmien itsenäinen suunnittelu. Suunnitteluun osaat hyödyntää laaja-alaista teoriatietoa.

Kylmämestarina tehtäviisi kuuluu laskea tarjouksia tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti ja hinnoitella myytävät projektit. Hoidat kylmäjärjestelmäprojektit ja -työmaat sekä toimit tarvittaessa asentajien esimiehenä. Teet myös asiakkaalle luovutettavan kylmäjärjestelmän teknisen dokumentaation, sekä vastaat työmaan turvallisuudesta.

Viestit ja tuotat tarvittaessa tehtäviisi liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä ja sinulla on työtehtävien hoidon kannalta tarvittava englannin kielen taito.

Kenelle?

Kylmämestarin koulutus on tarkoitettu sinulle, joka teet työksesi kylmälaitosten suunnittelua, myyntiä ja projektinhoitoa. Moni siirtyy koulutuksen myötä asentajan työstä toimihenkilöksi.

Sinulla tulee olla ennalta tietoa kylmätekniikasta, tekniikan alan koulutus sekä hyvät oppimisvalmiudet esimerkiksi matematiikan ja tietokoneen käytön osalta.

Suomen kielen kielitaitovaatimus B2. Kielitaitovaatimus johtuu mm. koulutuksessa tehtävistä vaativista suomenkielisistä teoriakokeista.

 

Käytännön toteutus

Lähiopetusta on noin 2 päivää kuukaudessa.

Opetus tapahtuu Vantaan Tikkurilassa, jonne on hyvät liikenneyhteydet myös junalla ja lentokoneella.

Lähiopetuspäiviä on noin 20 pv. Kylmämestarin koulutuksen pääpaino on kylmäjärjestelmien suunnittelussa, joiden opiskelu aloitetaan heti opintojen alussa. Lähiopetuksen määrässä huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen yksilöllisesti.

Valmistava koulutus 20 päivää käydään n. 1,5 vuoden aikana, oppisopimus tehdään 2 vuodeksi.

Kesto

Kylmämestarin koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan, keskimääräinen kesto on noin 8 kuukautta – 2 vuotta. 

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suoritettuasi sinun on mahdollista saada Työllisyysrahastosta 414 euron suuruinen ammattitutkintostipendi, jos sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä.

Tutustu saamisedellytyksiin

Tutkinto

Talotekniikan erikoisammattitutkinto, kylmämestari

Tutkinnon laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (130 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osp).

 

Pakolliset tutkinnon osat:
 • Kylmäteknisenä asiantuntijana toimiminen, 50 osp
  • Hyvä perustietämys kaupankylmästä, ilmastoinnin jäähdytyksestä ja teollisesta kylmästä. Lisäksi tietämystä kuiva-­ ja märkähöyrysteisistä sekä ali-­ ja ylikriittisistä sovelluksista
  • Turvaryhmä A1, A2L, A2 ja A3 kylmäaineet ja ammoniakki
  • Kylmäainelainsäädäntö ja SFS EN 378
 • Kylmälaitteiden tarjousten laadinta 30 osp
  • Tarjouksen laadinta ja hinnoittelu
 • Kylmälaitteiden suunnittelu 50 osp
  • Jäähdytysteho
  • Lämpöpumpun, vedenjäähdyttimen, vakiokoneikon ja rinnankytketyn koneikon valinta
  • Kompressorien, lamellilämmönsiirtimien ja putkistovarusteiden valinta
  • Putkimitoitus
  • Putkikaaviot
Valinnaiset tutkinnon osat:
 • Kylmäjärjestelmän projektinhoito
  • Projektisuunnitelma
  • Projektin toteutus
  • Esimiestyöskentely
  • Painelaitelainsäädäntö ja käytönvalvonta
  • Käyttöohjeet
  • Luovutusasiakirjat

Valinnaiseksi tutkinnon osaksi voi myös valita syvällisemmin suunnitteluun suuntautuneen tutkinnon osan. Nämä taidot opetellaan työpaikalla, eikä niihin liity lähiopetusta.

 • Kaupankylmän kylmäsuunnittelu (CO2-boosterikoneikot)
 • Ilmastoinnin jäähdytyksen kylmäsuunnittelu (vedenjäähdyttimet)
 • Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu (ammoniakkilaitokset)
 • Kylmäjärjestelmän sähkötyöt ja sähkösuunnittelu

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa. 

Koulutukseen hakeminen

 

Pääsykokeet Careeria, Virnatie 5 Vantaa

Kylmämestarin pääsykokeessa mitataan laskutaitoa ja kylmätekniikan perusteiden tuntemusta.

Alussa on kolme lämpöopin laskua tehon kaavoilla. Kaavat annetaan tehtävissä. Kaavoja pitäisi pystyä myös pyörittämään; yhdessä tehtävässä annetaan jäähdytysteho ja siitä pitää laskea massavirta. Kaavat ja muutama laskuesimerkki löytyvät Kylmätekniikan perusteet kirjasta.

Kahdessa tehtävässä annetaan kylmälaitoksen höyrystymis- ja lauhtumislämpötila ja kysytään toimiiko laite oikein vai onko siinä joku vika. Kylmäprosessin hyvää hallintaa testataan muutenkin. Sitten on vielä yhdet kysymykset kompressoreista ja työmailla tarvittavasta painelaitelainsäädännöstä.

Lämpöopin laskuilla lähinnä testataan, miten paljon varsinaisessa koulutuksessa pitää satsata laskemiseen. Kokeessa ei ole mitään minimihyväksymispistemäärää. Kylmätekniikan perusteiden osaamista pitää kuitenkin olla. Jos katsotaan, ettei osaaminen riitä kylmämestarikoulutuksen aloittamiseen ja työtehtävät ovat soveltuvia kylmämestarin työhön, on mahdollista osallistua ”Matkalla kylmämestariksi” koulutukseen ja aloittaa itse kylmämestarikoulutus vuoden päästä.

Henkilöä, joka ei osallistu pääsykokeisiin ei valita.

Aiempia pääsykokeita ei voi saada nähtäväksi.

 

Pääsykokeiden jälkeen pidetään kaikkien hakijoiden ja heidän työnantajiensa edustajien kanssa Teams palaverit, minkä jälkeen tapahtuu opiskelijoiden valinta ja oppisopimusten solmiminen. Koulutukseen valitaan noin 20 henkilöä, joilla on edellytykset tutkinnon suorittamiseen.

Kerro hakemuksessasi “perustelut” -kohdassa, miksi haluat koulutukseen. Kerro myös työnkuvastasi, työpaikastasi sekä työpaikkasi yhteyshenkilö ja hänen puhelinnumeronsa. Soitamme työpaikoille ennen pääsykokeita varmistaaksemme, että tutkinnon suorittaminen on mahdollista työpaikallasi.

Skannaa hakemuksesi liitteeksi kylmätekniikan opintojen todistukset sekä todistukset tekniikan tai johtamisen opinnoista. Voit myös toimittaa ne sähköpostitse välittömästi hakemuksen lähettämisen jälkeen osoitteeseen kristiina.eerola@careeria.fi

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Kristiina Eerola

Koulutuskoordinaattori

040 036 0738

Kristiina.Eerola@careeria.fi


Rakentaminen ja talotekniikka

Virnatie 5, Vantaa


Miksi juuri Careeriaan?

 1. Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä – saat tulevaisuuden työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. 
 2. Teemme sinulle yksilöllisen opiskeluohjelman sinun kokemuksesi ja työpaikkasi mukaan.  
 3. Meiltä löydät Suomen parhaimmat kylmäalan kouluttajat.
 4. Koulutuksemme on suunniteltu yhteistyössä kylmäalan yritysten kanssa. 
 5. Meillä voit opiskella kaikki kylmäalan tutkinnot.