Talotekniikan erikoisammattitutkinto, oppisopimuskoulutus

Kylmämestari

Kylmäasentaja töissä
Talotekniikan erikoisammattitutkinto, kylmämestari - Aloitus: 23.10.2024 - Vantaa

Viimeinen hakupäivä:
25.9.2024
Koulutus alkaa: 23.10.2024 Koulutus päättyy: 30.9.2026
Vantaa, Virnatie 5
Koulutus on maksutonta

Hae koulutukseen Lisätietoja

Kylmämestarin erikoisammattitutkinnolla syvennät ammattitaitoasi!

Kylmämestarin erikoisammattitutkinnossa opit ammattityöntekijältä vaaditut taidot toimimalla työyhteisön jäsenenä kylmäalan toimihenkilötehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi voit tehdä esimerkiksi asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä kylmäalan toimintaympäristöissä ja työtehtävissä. Erikoisammattitutkinnon suorittaneena hoidat kylmäalan tekniset toimihenkilötyöt itsenäisesti vaativissakin toimintaympäristöissä. Osaat myös hahmottaa työtehtävien yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin.

Tutkinnon suorittaneena työtehtäviisi voi kuulua asiakkaan jäähdytys- tai lämmitystarpeet täyttävien, oman alasi kylmä- ja lämpöpumppujärjestelmien itsenäinen suunnittelu. Suunnitteluun osaat hyödyntää laaja-alaista teoriatietoa.

Kylmämestarina tehtäviisi kuuluu laskea tarjouksia tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti ja hinnoitella myytävät projektit. Hoidat kylmäjärjestelmäprojektit ja -työmaat sekä toimit tarvittaessa asentajien esimiehenä. Teet myös asiakkaalle luovutettavan kylmäjärjestelmän teknisen dokumentaation, sekä vastaat työmaan turvallisuudesta.

Viestit ja tuotat tarvittaessa tehtäviisi liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä ja sinulla on työtehtävien hoidon kannalta tarvittava englannin kielen taito.

Kenelle?

Kylmämestarin koulutus on tarkoitettu sinulle, joka teet työksesi kylmälaitosten suunnittelua, myyntiä ja projektinhoitoa. Moni siirtyy koulutuksen myötä asentajan työstä toimihenkilöksi.

Sinulla tulee olla ennalta tietoa kylmätekniikasta, tekniikan alan koulutus sekä hyvät oppimisvalmiudet esimerkiksi matematiikan ja tietokoneen käytön osalta.

Suomen kielen kielitaitovaatimus B2. Kielitaitovaatimus johtuu mm. koulutuksessa tehtävistä vaativista suomenkielisistä teoriakokeista.

Mikäli oppisopimuksen reunaehdot eivät toteudu, mutta työntehtävät kohtaavat tutkinnon, voi koulutuksen suorittaa myös valtionosuusrahoituksella, mihin liittyy opiskelumaksu 600 € ( ei kuulu alv piiriin ja laskutetaan opiskelijalta, yritys laskutus ei mahdollista ) .

 

Käytännön toteutus

Lähiopetusta on noin 2 päivää kuukaudessa.

Opetus tapahtuu Vantaan Tikkurilassa, jonne on hyvät liikenneyhteydet myös junalla ja lentokoneella.

Lähiopetuspäiviä on noin 20 pv. Kylmämestarin koulutuksen pääpaino on kylmäjärjestelmien suunnittelussa, joiden opiskelu aloitetaan heti opintojen alussa. Lähiopetuksen määrässä huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen yksilöllisesti.

Valmistava koulutus 20 päivää käydään n. 1,5 vuoden aikana, oppisopimus tehdään 2 vuodeksi.

Kesto

Kylmämestarin koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan, keskimääräinen kesto on noin 8 kuukautta – 2 vuotta. 

Tutkinto

Talotekniikan erikoisammattitutkinto, kylmämestari

Tutkinnon laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (130 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (50 osp).

 

Pakolliset tutkinnon osat:
 • Kylmäteknisenä asiantuntijana toimiminen, 50 osp
  • Hyvä perustietämys kaupankylmästä, ilmastoinnin jäähdytyksestä ja teollisesta kylmästä. Lisäksi tietämystä kuiva-­ ja märkähöyrysteisistä sekä ali-­ ja ylikriittisistä sovelluksista
  • Turvaryhmä A1, A2L, A2 ja A3 kylmäaineet ja ammoniakki
  • Kylmäainelainsäädäntö ja SFS EN 378
 • Kylmälaitteiden tarjousten laadinta 30 osp
  • Tarjouksen laadinta ja hinnoittelu
 • Kylmälaitteiden suunnittelu 50 osp
  • Jäähdytysteho
  • Lämpöpumpun, vedenjäähdyttimen, vakiokoneikon ja rinnankytketyn koneikon valinta
  • Kompressorien, lamellilämmönsiirtimien ja putkistovarusteiden valinta
  • Putkimitoitus
  • Putkikaaviot
Valinnaiset tutkinnon osat:
 • Kylmäjärjestelmän projektinhoito
  • Projektisuunnitelma
  • Projektin toteutus
  • Esimiestyöskentely
  • Painelaitelainsäädäntö ja käytönvalvonta
  • Käyttöohjeet
  • Luovutusasiakirjat

Valinnaiseksi tutkinnon osaksi voi myös valita syvällisemmin suunnitteluun suuntautuneen tutkinnon osan. Nämä taidot opetellaan työpaikalla, eikä niihin liity lähiopetusta.

 • Kaupankylmän kylmäsuunnittelu (CO2-boosterikoneikot)
 • Ilmastoinnin jäähdytyksen kylmäsuunnittelu (vedenjäähdyttimet)
 • Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu (ammoniakkilaitokset)
 • Kylmäjärjestelmän sähkötyöt ja sähkösuunnittelu

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin ePerusteet-palvelussa. 

Koulutukseen hakeminen

 

Pääsykokeet Careeria, Virnatie 5 Vantaa

Ennen pääsykokeita pidetään teams tai live palaveri yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa siitä miten työnkuva kohtaa tutkinnon ja millaiset pohjat hakijalla on koulutukseen.

Pääsykoepäivä Vantaalla 3.10.2024 klo 12-16

Kylmämestarin pääsykokeessa mitataan laskutaitoa ja kylmätekniikan perusteiden tuntemusta.

Alussa on lämpöopin laskuja tehon kaavoilla. Kaavat annetaan tehtävissä. Kaavoja pitäisi pystyä myös pyörittämään; yhdessä tehtävässä annetaan jäähdytysteho ja siitä pitää laskea massavirta. Kaavat ja muutama laskuesimerkki löytyvät Kylmätekniikan perusteet kirjasta.

Kahdessa tehtävässä annetaan kylmälaitoksen höyrystymis- ja lauhtumislämpötila ja kysytään toimiiko laite oikein vai onko siinä joku vika. Kylmäprosessin hyvää hallintaa testataan muutenkin. Sitten on vielä yhdet kysymykset kompressoreista ja työmailla tarvittavasta painelaitelainsäädännöstä.

Lämpöopin laskuilla lähinnä testataan, miten paljon varsinaisessa koulutuksessa pitää satsata laskemiseen. Kokeessa ei ole mitään minimihyväksymispistemäärää. Kylmätekniikan perusteiden osaamista pitää kuitenkin olla. Jos katsotaan, ettei osaaminen riitä kylmämestarikoulutuksen aloittamiseen ja työtehtävät ovat soveltuvia kylmämestarin työhön, on mahdollista osallistua ”Matkalla kylmämestariksi” koulutukseen ja aloittaa itse kylmämestarikoulutus vuoden päästä.

Henkilöä, joka ei osallistu pääsykokeisiin ei valita.

Henkilö, jonka työnkuva ei kohtaa tutkintoa, ei valita. Esimerkiksi jos hän on pelkästään asentaja.

Henkilö, jonka kylmätekniikan perusteet eivät ole kunnossa, ei valita.

Aiempia pääsykokeita ei voi saada nähtäväksi.

Pääsykokeiden jälkeen tapahtuu valinta ja oppisopimustan solmiminen.

Kerro hakemuksessasi “perustelut” -kohdassa, miksi haluat koulutukseen. Kerro myös työnkuvastasi, työpaikastasi sekä työpaikkasi yhteyshenkilö, hänen sähköposti ja puhelinnumero. Pidämme sinun ja esihenkilösi kanssa teams tai live palaverin ennen pääsykokeita.

Skannaa hakemuksesi liitteeksi kylmätekniikan opintojen todistukset ja jos olet suorittanut rekisteröitävien painelaitteiden käytönvalvoja koulutuksen laita myös se todistus meille. Voit myös toimittaa todistukset sähköpostitse välittömästi hakemuksen lähettämisen jälkeen osoitteeseen kristiina.eerola@careeria.fi

 

Hae koulutukseen

Kysy lisätietoja

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Kristiina Eerola

Koulutuskoordinaattori

040 036 0738

Kristiina.Eerola@careeria.fi


Rakentaminen ja talotekniikka

Virnatie 5, Vantaa


Miksi juuri Careeriaan?

 1. Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä – saat tulevaisuuden työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. 
 2. Teemme sinulle yksilöllisen opiskeluohjelman sinun kokemuksesi ja työpaikkasi mukaan.  
 3. Meiltä löydät Suomen parhaimmat kylmäalan kouluttajat.
 4. Koulutuksemme on suunniteltu yhteistyössä kylmäalan yritysten kanssa. 
 5. Meillä voit opiskella kaikki kylmäalan tutkinnot.