Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Kaksi henkilöä kirjoittamassa muistilapuille
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto - Verkkototeutus

Jatkuva haku.
Verkkototeutus
Opiskelumaksu 550 euroa. Oppisopimuskoulutuksena maksuton.

Hae koulutukseen

Löydä uusia näkökulmia ja työkaluja ketterään kehittämiseen sekä palvelumuotoiluun

Kehittämällä uusia palveluja ja elämyksellisyyttä varmistat paikkasi kehityksen kärjessä! Hae uutta potkua toimintaan kehittämällä osaamistasi mm. tuotteistamisessa, palvelumuotoilussa tai brändin rakentamisessa. Tule kehittämään omaa organisaatiotasi innovatiivisessa joukossa ja verkostoidu muiden kehittäjien kanssa. Hakemalla koulutukseen nyt vahvistat osaamistasi oman alasi innovatiivisena toimijana!

 

Kenelle?

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu hyvin organisaation tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä toimiville henkilöille, alan esimiehille ja projektipäälliköille, tai uutta liiketoimintaa käynnistäville yrittäjille.

Careerian suunnittelemassa koulutuksessa saat hyvät valmiudet erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palveluiden luomiseen.

Opintojen sisältöjä ovat mm.

 • Tuotekehitysprosessin hallinta ja kehittäminen
 • Arvoketjut ja asiakasprofiilit
 • Tuotekehitystyön talous
 • Yllätyksiin varautuminen ja riskien kartoittaminen
 • Palvelumuotoilu
 • Brändin rakentaminen
 • Innovaatioiden luominen

Käytännön toteutus

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa opinnot toteutetaan joustavasti monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat verkko-opiskelu, valmennuspäivät ja työpaikalla tapahtuva oppiminen. Voit suorittaa koulutuksen myös kokonaan verkossa.

Tuotekehitystyön asiantuntijoiden avulla kehität osaamistasi ja tuette toisianne ryhmässä kehittämisponnistusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Vastuukouluttaja valmentaa ja tukee sinua koko opintojen ajan kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa.

Opiskelet pääosin työssä oppimalla, mikä on joustava ja käytännönläheinen tapa kehittää osaamista omassa työssä. Opit ja hyödyt saat käyttöösi heti!

Kesto

Koulutuksen kesto voi vaihdella henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, keskimääräinen kesto on noin 12 kuukautta.

Opiskelumaksu

Omaehtoisena koulutuksena opiskelumaksu on 550 €.

Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkinnon suoritettuasi sinun on mahdollista saada Työllisyysrahastosta 400 euron suuruinen ammattitutkintostipendi, mikäli sinulle on kertynyt työhistoriaa vähintään viisi vuotta tutkinnon suorittamispäivään mennessä.

Tutustu saamisedellytyksiin

Opintojen rahoittaminen

Voit hakea opintoihin opintotukea Kelalta.

Jos olet työtön, sinulla voi olla mahdollisuus opiskella työttömyysetuudella.

Tutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Koulutuskokonaisuus tarjoaa loistavat lähtökohdat tuotekehittämiseen, tuotteistamiseen, palvelumuotoiluun ja innovaatioiden luomiseen juuri sinun työssäsi. Lähtökohtana on oman organisaation tai yrityksen toiminnan kehittäminen yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa.

Opintojen sisältöjä ovat mm.

 • Tuotekehitystyön valmistelu
 • Tuotekehitysprosessin hallinta ja kehittäminen
 • Arvoketjut ja asiakasprofiilit
 • Markkinoilla toimiminen
 • Tuotekehitystyön talous
 • Yllätyksiin varautuminen ja riskien kartoittaminen
 • Systeeminen ajattelu ja ketterä kehittäminen
 • Palvelumuotoilu
 • Brändin rakentaminen
 • Innovaatioiden luominen

 

 

Laajuus

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

 

Koulutuksen kuvituskuva

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu yhdestä kaikille pakollisesta osasta ja kahdesta valinnaisesta osasta.

 

Pakollinen tutkinnon osa:
Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:

Tutkinnon muodostuminen ja tutkinnon osat on kuvattu tarkemmin  tutkinnon perusteissa

Hae mukaan

Jatkuva haku, verkkototeutus

Opiskelumaksu: Oppisopimuskoulutuksena maksuton ja omaehtoisena 550 €.

Opinnot toteutetaan joustavasti monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat verkko-opiskelu, valmennuspäivät ja työpaikalla tapahtuva oppiminen. Voit suorittaa koulutuksen myös kokonaan verkossa.

 

 

Hae koulutukseen

Kysy Lisää

Haluatko kysyä lisää koulutuksesta? Jäikö jokin asia askarruttamaan?

Ole yhteydessä! Autamme mielellämme.

Jouni Kahila
Vastuuopettaja / tutkintovastaava
jouni.kahila@careeria.fi
040 595 7629

Pasi Salervo
pasi.salervo@careeria.fi
040 662 6211

Jouni Kahila

0405957629

Jouni.Kahila@careeria.fi

Pasi Salervo

0406626211

pasi.salervo@careeria.fi


Careerian opiskelija menossa ovesta sisään

Miksi juuri Careeriaan?

 1. Voit rakentaa juuri omannäköisesi opiskelupolun, johon aiempi kokemuksesi ja osaamisesi vaikuttaa.
 2. Koulutuksemme on suunniteltu työelämään sopivaksi – saat juuri sellaisia taitoja, joita työpaikalla tarvitset.
 3. Meillä et jää yksin, vaan otamme huomioon juuri sinut: Careeria antaa kaikille opiskelijoille yksilöllistä ohjausta ja tukea.
 4. Meillä pääset tekemään ja valmistut tulevaisuuden tekijäksi.
 5. Toimipisteemme ovat nykyaikaisia, palvelevia oppimisympäristöjä keskeisissä sijainneissa ja hyvien joukkoliikenneväylien lähellä Uudellamaalla.

Toimipisteet