Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto työkaluna Sipoon digipalvelujen kehittämisessä

8.9.2023

Nainen ja mies tutkimassa yhdessä asioita tietokoneen äärellä, etualalla hahmotelmaa tilastoista ja diagrammeista.

Sipoon kunnan Chief Digital Officer Ethel Eriksson kaipasi työkaluja digipalvelujen kehittämiseen ja tuotteistamiseen. Hän suoritti Careeriassa tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon, joka osoittautui oivalliseksi välineeksi kehittämistyöhön. Haastattelimme Ethel Erikssonia tutkinnon myötä Sipoon kunnan Tietotekniikkapalveluissa ja Digihallintopalveluissa tehdystä kehitystyöstä ja tutkinnon hyödyistä palvelumuotoilussa.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnolla uusia näkökulmia kehittämistyöhön

Ethel Erikssonilla on takanaan 17 vuoden kokemus työskentelystä finanssialalla. Kuntasektorilla hän on nyt työskennellyt seitsemän vuotta. Työssään Sipoon kunnan CDO:na ja johtoryhmän jäsenenä hän vastaa kunnan digitaalisista palveluista ja digikehitysagendasta, johon kuuluvat laitteet, prosessit, ratkaisut ja koko digistrategia. Sipoo on yksi Careerian omistajakunnista ja seuraa koulutustarjontaa. Palvelumuotoiluun ja tuotteistamiseen liittyvä koulutus herätti nyt Ethelin kiinnostuksen.

– Näen kuntasektorilla digitaalisen transformaation osalta saman kehityksen, joka finanssisektorilla oli parikymmentä vuotta sitten. Tulin aikanaan Sipoon kunnalle edistämään juuri automaatiota ja digitalisointia. Tämä on myös yksi syy, miksi hakeuduin opiskelemaan tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa Careeriaan. Ketterä kehittäminen, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu ovat omalla työpöydälläni ja halusin tutkinnon avulla virkistää osaamistani ja saada uusia näkökulmia ja ajatuksia siihen, voisiko jotain tehdä eri tavalla. Lisäksi kollegani kehui tutkintoa, Ethel kertoo taustoja opintojen aloittamiseen Careeriassa.

Ethel on omien sanojensa mukaan opiskellut aina. Takataskussa on Executive MBA-tutkinto, AMK-tutkinto johtamisesta, johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, jne.

– Minulla on tapana päivittää osaamistani esimiestyössä jatkuvasti. Nyt kaipasin työkaluja tuotteistamiseen. Halusin paneutua opiskelussa kädet savessa arkityöhön ja kehittämiseen. Jotta pystyn johtamaan, minun pitää itsekin osata asioita ja tehdä käytännön kehittämistyötä. Asiat, joita tein tutkintoa varten, olivat sellaisia, joita olen tehnyt ennenkin. Palvelumuotoilu on jo 2000-luvun alun pankkimaailmasta minulle tuttua. Asioita piti vain nyt katsoa hieman eri kontekstissa kunta-alalla. Kahlasin asioita läpi ja mietin, mitä ne tarkoittavat nykyisessä työssäni Sipoon kunnassa. Sain ihmiset hyvin mukaan tuotteistamispilotointiin. Kokeileminen oli hyvä tapa uuden kehittämiseen yhdessä kunta-asiakkaiden ja eri toimialojen kanssa, Ethel kertoo johtamisesta ja kehittämistyöstä.

Kiitosta hyvälle ohjaukselle

Ethel suoritti tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon kokonaan verkossa. Yksin, ilman ryhmää opiskellessa korostuu hyvän ohjauksen merkitys. Ethel antaakin kiitosta häntä koko tutkinnon suorittamisen ajan ohjanneelle Careerian opettajalle Jouni Kahilalle.

– Opiskelun verkkototeutuksen ehdoton etu oli, että pystyin sovittamaan opiskelun itselleni sopivaan aikatauluun. Suoritin sisältökokonaisuudet saman kaavan mukaan: ensin luentojen katselu, materiaalien läpi käyminen ja sitten asioiden peilaaminen omaan kehittämistyöhöni. Ohjaajani Jouni Kahila Careeriassa oli hyvä tuki. Kävimme säännöllisesti joka kuukausi läpi tietyn osuuden. Kerroin Jounille, mitä olin suunnitellut ja sain häneltä hyvin sparrausta tekemiseeni. Tein tutkintosuoritukset kolmeen eri muutosprojektiin. Olisin päässyt helpommallakin, mutta en opiskellut vain saadakseni tutkinnon, vaan halusin nimenomaan saada itselleni uusia ajatuksia työhöni, Ethel korostaa.

– Ryhmässä opiskelun etuja ovat hyvät keskustelut ja muilta oppiminen. Nyt oma aikatauluni oli hyvinvointialueuudistuksen vuoksi tiukka, enkä olisi voinut sitoutua ryhmäaikatauluihin. Jounilta sain kuitenkin ohjausta juuri niin paljon, kuin tarvitsin. Oli hyvä, että ohjaaja pysyi koko tutkinnon suorittamisen ajan samana. Sain neuvoja siihen, mitä kannattaisi tehdä toisin tai herättelyä ajatella asioita toisista näkökulmista. Jouni osasi esittää juuri oikeat kysymykset. Sain häneltä myös vinkkejä siihen, kuinka muut opiskelijat olivat ratkaisseet asioita vastaavissa tilanteissa. Hän myös osasi hyvin avata haasteet, jos lähdin tekemään asioista itselleni vaikeampia, kuin oli tarpeen. Jouni totesikin välillä, että tutkintomateriaali on jo minulla koossa ja riittävä, Ethel kiittelee.

Tutkinto suoraan oman työn kehittämiseen

Sipoon kunnan näkökulmasta tutkinnon suorittaminen pystyttiin kohdistamaan suoraan Ethelin oman työn kehittämiseen. Työlistalla olevia kehittämisprojekteja pystyttiin Ethelin opintojen myötä tekemään jopa osittain aikataulullisesti etupainotteisesti.

– Oli erinomainen asia, että pystyin edistämään opintoja omaan työhöni soveltaen. Näin mikään opiskelussa ei ollut turhaa ja kaikkeen tuli uusi twisti. Esimerkiksi Whistleblower-palvelun dokumentoinnit syntyivät jo hyvissä ajoin osana tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorituksia. Olimme kunnanjohtaja Mikael Grannaksen kanssa yhtä mieltä niistä asioista, joita koulutukseni myötä kehitettiin. Nuo projektit olisi pitänyt joka tapauksessa tehdä, ja hyvinvointialueuudistuksen vuoksi aikaresurssit olivat rajalliset. Joistain tutkintosuorituksiin sisältyneistä projekteista myös tiedettiin, että niihin tulee jatkoprojekteja. Nyt näihinkin on helpompi tarttua ja jatkaa kehittämistyötä, Ethel kuvaa opiskelun ja kehittämistyön yhdistämistä.

– Opintojen avulla etsittiin myös työpaikallemme uusia tapoja osallistaa henkilöstöä proaktiiviseen kehittämiseen ja mietittiin uudestaan kunnan tuotteistamiskokonaisuutta. Kun lähdetään kehittämään palveluja, tavoitteena on uusi toimintatapa. Opiskeluni mahdollisti monen asian testaamisen. Ja vakioimalla tiettyjä asioita saavutetaan sitten myös taloudellista hyötyä, Ethel kuvaa.

Ethel suosittelee tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa omien kokemustensa kautta myös muille, joilla on mahdollisuus niveltää opinnot oman työn kehittämiseen.

– Tämä oli hyvä koulutus ja sopii henkilöille, joilla on jo kehittämisestä peruskäsitys. Itse löysin uusia asioita ja asiakkuuksia, joita olisi hyvä ottaa kehittämiseen mukaan, Ethel kannustaa muita kehitystyön pariin tutkinnon kautta.

Careerian opettaja Jouni Kahila pitää tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa hyvänä johtamisen välineenä.

– Tutkinto antaa paljon. Koulutus soveltuu hyvin johtamisen ja kehittämisen välineeksi. Ethel sai tutkinnon suorittamisen aikana asioita hienosti kehitettyä ja hänen saamansa palaute oli erinomaista. Ethelillä oli hyvin ymmärrys kehittämisen prosessista, hän oli aikaansaava ja asioissa hyvin sisällä, Jouni Kahila kiittelee opiskelijaansa.

Ammatilliset tutkinnot ovat hyvä johtamisen väline ja keino uusiutua

Kysyimme myös Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannaksen näkemyksiä koulutuksen ja koulutustarpeiden kohtaamisesta ja mitkä ovat niitä asioita, jotka koulutuspalveluja tuottavien organisaatioiden tulisi erityisesti huomioida nyt ja tulevaisuudessa.
– Osaamisvaje on todennäköisesti pysyvämpi haaste myös kuntaorganisaatioissa. Yhä tärkeämpää on jatkuva kouluttautuminen ja johtajien suhteen moderni johtamiskulttuuri ja henkilöstön pitovoiman parantaminen, Mikael Grannas toteaa.

Ammatilliset tutkinnot ovat hyvä johtamisen väline ja keino uusiutua.
– Koulutuksella pystyy ylläpitämään johtamisen peruslaatua sekä johtamiskulttuurin modernisointia organisaatiossa. Jokaisen on syytä uusiutua, ja se tapahtuu parhaiten nykyisen työn yhteydessä tapahtuvan sparraavan koulutuksen kautta, Mikael Grannas summaa lopuksi.