Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Koulutus antaa sinulle vankan vanhustyön asiantuntijan ammattitaidon. Perehdyt ikääntyneiden palvelutarpeiden arviointiin ja palvelujen laadun kehittämiseen. Koulutuksessa painotetaan muistioireisen asiakkaan kohtaamista ja hänen toimintakykynsä tukemista. Saat työkaluja ikääntyneiden ohjaukseen, neuvotaan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
Kenelle?

Koulutus on suunnattu kokeneelle sosiaali- ja terveysalan ammatillisen koulutuksen suorittaneelle. Edellytyksenä on työpaikka vanhusten päivätoiminnassa, palvelutalossa, vanhustenkeskuksessa, terveyskeskuksessa tai sairaalassa.


Koulutuksen sisältö

Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen

 • Vanhustyön säädökset, määräykset ja ohjeet
 • Tiimin johtajana tai vastuuhenkilönä toimiminen
 • Vanhustyössä tarvittavan ammattitaidon arvioiminen
 • Vanhustyön laadun kehittäminen

Asiakaspalveluverkostossa toimiminen

 • Vanhustyön eettiset periaatteet
 • Toiminta vanhustyön asiakaspalvelutilanteissa
 • Ikääntyneen omaishoitajan ja lähiyhteisön tukeminen
 • Vanhustyön yhteistyöverkostoissa toimiminen
 • Vanhustyön monikulttuurisissa toimintaympäristöissä toimiminen

Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

 • Ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
 • Ikääntyneiden palveluja ohjaavat säädökset ja ohjeet
 • Ikääntyneen palvelutarpeen arvioiminen
 • Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma
 • Terveellisen ravitsemuksen toteuttaminen
 • Ikääntyneen sosiaalisen hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja mielenterveyden tukeminen
 • Kognitiivisten toimintojen ja henkisen toimintakyvyn tukeminen
 • Ikääntyneen sukupuolisuuden tukeminen

Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen

 • Sairaan ikääntyneen tukeminen
 • Sairaan ikääntyneen hoitotyö ja sairauksien hoito
 • Sairaan ikääntyneen hyvinvoinnin edistäminen
 • Turvallinen lääkehoito
 • Mielenterveysoireisen ja päihdeongelmaisen ikääntyneen tukeminen
 • Ikääntyneen saattohoito

Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen

 • Muistioireisia koskevat suositukset ja eettiset periaatteet
 • Muistiasiantuntijana toimiminen
 • Muistioireisen vuorovaikutuksen ja toimintakyvyn tukeminen
 • Muistioireisten palvelujen kehittäminen

Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä

 • Omien yrittäjävalmiuksien kehittäminen
 • Liikeidean täsmentäminen
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Kuolevan ihmisen hoitaminen

 • Kuolevan hoitoon liittyvät säädökset ja suositukset
 • Kuolevan hoidon asiantuntijana toimiminen
 • Kuolevan omaisten ja läheisten tukeminen
 • Kuolevan hoidon toteuttaminen

Käytännön toteutus

Koulutus toteutetaan pääosin verkkokoulutuksena. Verkkoluentoja on 1-3 kertaa kuukaudessa. Osioissa Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen on kaksi lähipäivää klo 8.30-15.30.

Lisäksi tulee itsenäisesti tehtäviä kehittämistehtäviä, joiden avulla kehitetään oman työpaikan toimintaa.


Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen hakeutuessa sinulla pitää olla koulutukseen sopiva työpaikka. Oppisopimus solmitaan työnantajan ja oppisopimustoimiston kanssa.

Lisätietoja oppisopimuksesta: Susan Helenius-Nieminen 050 381 6474 susan.helenius-nieminen@careeria.fi

Voit olla yhteydessä myös oman alueesi oppisopimustoimistoon.

Koulutuksen tiedot

16.09.2019 - 31.12.2020

Viimeinen hakupäivä 30.08.2019

Helsinki Lämmittäjänkatu 2 A

Opiskelijamaksu: 0 EUR

   Print

Hae koulutukseen