Työnantaja

  1. kuvaa tai määrittelee opiskelijan keskeiset työtehtävät
  2. solmii työsopimuksen koko oppisopimuksen ajalle (ellei se ole jo voimassa)
  3. mahdollistaa osaamisen hankkimisen työpaikalla ja muussa oppimisympäristössä (esim. oppilaitos)
  4. suunnittelee ohjauksen järjestämisen ja nimeää vastuullisen työpaikkaohjaajan
  5. järjestää ohjaukseen käytettävän resurssin
  6. vastaa työsuhteeseen liittyvistä velvoitteista
  7. on ilmoitusvelvollinen oppisopimuksen muutoksista Oppisopimuspalveluihin

 

<  Oppisopimuskoulutus