Digitaitaja – digiosaamista opintoihin hankkeen päätösseminaari 10.10.2023

21.9.2023

Careeria järjestää 10.10.2023 klo 9.00–15.00 Porvoossa Taidetehtaalla Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Digitaitaja – digiosaamista opintoihin -hankkeen päätösseminaarin. Tilaisuudessa kuullaan hankkeessa kehitetyistä toimintatavoista ja -malleista ja siitä, miten ne jalkautetaan pysyviksi käytännöiksi. Kaikki halukkaat pääsevät seminaariin mukaan striimin välityksellä. Striimiin pääset tästä: Digitaitaja – Digiosaamista opintoihin -hankkeen päätösseminaari.

Mitä asioita on huomioitava, kun opetusmenetelmiä kehitetään enemmän digitalisaatiota hyödyntäviksi ammatillisen koulutuksen uusissa oppimisympäristöissä?

Tutkimusten mukaan merkittävin muutostekijä digitalisaation edistämiselle on osaamisen parantaminen.  Keskitetty digitaitojen kehittäminen parantaa tasa-arvoisuutta niin opiskelijoiden kuin opettajien välillä. Erityisesti muista kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisen ja työllistymisen mahdollisuuksia digitalisoituvassa Suomessa on tärkeää tukea erilaisin menetelmin.

Digitaitaja – digiosaamista opintoihin -hankkeella rakennetut toimintatavat pysyviksi 

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Digitaitaja-hankkeessa on kehitetty Careerian opiskelijoiden ja opiskelemaan hakeutuvien henkilöiden digitaalisten perustaitojen parantamisen toimintatavat ja -mallit pysyväksi osaksi hakeutumisprosessia ja opintoja.  

Hankkeessa on kehitetty myös opiskelumateriaaleja selkokielisemmiksi ja saavutettavammiksi edistämään erityisesti muusta kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien ja tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisen mahdollisuuksia sekä tieto- ja viestintäalan opiskelijoiden tarjoamaa digitutor-toimintaa. Myös opettajakunnan digitaitojen kehittämiseen on kehitetty erilaisia foorumeita elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen.  

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2021 – 31.10.2023

Lisätietoja hankkeesta.