Lassila & Tikanojan ja Careerian yhteistyöllä koulutetaan työelämän osaajia

12.1.2022

Siivouskärryä työntävä henkilö ja ihmisiä neuvottelupöydän äärellä ylhäältä kuvattuna.

Lassila & Tikanojan ja Careerian yhteistyö alkoi kymmenisen vuotta sitten kiinteistöpalvelualan esimieskoulutuksilla, joiden määrä yhteistyöstä on edelleen suurin. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutuksia käydään perustutkinnosta aina erikoisammattitutkintoon asti. Koulutusyhteistyö koetaan sujuvana, ja toimintamalli on vuosien varrella muokkautunut hyvin asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Opiskelijoita on tälläkin hetkellä usealla paikkakunnalla, ja Careerian oppisopimusasiakkuuksista Lassila & Tikanoja on vuositasolla Careerian TOP3-listalla. Tyytyväiset opiskelijat hakeutuvat jatkossakin mielellään Careerian tarjoamiin koulutuksiin. Haastattelimme sekä Lassila & Tikanojan että Careerian edustajia yhteistyöstä ja kysyimme myös opiskelijoiden kokemuksia koulutuksista.

Puhtaus- ja kiinteistöalan koulutuksia perustutkinnosta erikoisammattitutkintoon ja esimieskoulutuksiin

Careerian puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opettaja Tanja Rahijärvi on ollut mukana toteuttamassa Lassila & Tikanojan koulutuksia jo kahdeksan vuotta.
– Koko ajan on ollut koulutuksessa yksi tai useampi Lassila & Tikanojan ryhmä. Vuonna 2018 toteutetussa tutkintouudistuksessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle linjattiin kolme tutkintoa: puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Minusta uudistus toi selkeyttä. Sen myötä tuli myös tutkintojen eri osaamisalat. Lassila & Tikanojan kanssa tehtävässä yhteistyössä viimeisimpänä on aloitettu lähiesimiestyön ammattitutkinto, johon ensimmäiset opiskelijat valmistuivat koronakevään 2020 aikana, Tanja Rahijärvi kuvaa yhteistyön kehittymistä.

Pitkä yhteistyö tuo toimintaan syvyyttä ja ennakointiosaamista asiakkaan tarpeista.
– Olen itse paikan päällä koulutusten aloituspäivissä, opetan valinnaisia aineita, ohjaan opiskelijoita ja teen arviointeja. Opiskelijat ottavat minuun yhteyttä matalalla kynnyksellä. Yhteistyö on niin tiivistä, että minut tunnetaan jo hyvin Lassila & Tikanojan pääkonttorin respassakin. On todella hyvä asia, että koulutusorganisaatio ja asiakas tuntevat toisensa hyvin. Pystymme ennakoimaan asiakkaan tarpeita ja tarjoamaan koulutuksia juuri oikeaan aikaan, Tanja Rahijärvi tuo esille pitkän yhteistyön etuja.

Opiskelijoita ja oppisopimuksia läpi koko Suomen

Toimitilahuollon osaamisalan koulutuksia ja esimiestutkintoja toteutetaan eniten. Careerian koulutuksissa on Lassila & Tikanojan työntekijöitä mukana usealta paikkakunnalta. Lokakuussa 2020 opiskelun aloitti 30 esimiehen oppisopimusryhmä, joka suorittaa alan korkeinta esimiestutkintoa, puhtaus ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoa. Lisäksi keväällä on alkamassa kaksi uutta ryhmää, yksi lähiesimiestyön ammattitutkintoryhmä ja toinen puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoryhmä. Myös syksylle on jo kysyntää.
– Sana hyvistä koulutuksista kiirii. Moni työpaikkaohjaajistakin on innostunut opiskelemaan. On todella palkitsevaa, kun yhden tutkinnon suorittanut palaa tekemään jatko-opintojaan Careeriaan. Esimerkkinä tästä on Janika Parts ja Aivar Jögisoo, jotka suorittavat tällä hetkellä esimiestutkintoa, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoa. Tämä on heidän osaltaan jo kolmas tutkinto meillä. Tyytyväinen opiskelija on parasta kiitosta, Tanja Rahijärvi hehkuttaa.

Asiakasvastaava Kenneth Rosenström Careerian oppisopimustiimistä kiittää sujuvaa yhteistyötä ja Lassila & Tikanojan opiskelumyönteistä ilmapiiriä.
– On hienoa nähdä, miten suuri merkitys organisaatiossa tapahtuva oppiminen on asiakkaalle. Yhteistyössä näkyy koulutustoiminnan suunnitelmallisuus sekä se, että Lassila & Tikanoja näkee tärkeänä, että ihmiset saavat opiskella. Yhteistyö on sujuvaa ja tieto kulkee hyvin asiakkaan ja oppisopimustoimiston välillä. Oppisopimuksia tehdään koko ajan ympäri Suomea. Sähköinen allekirjoitus ja hyvät järjestelmät mahdollistavat paikasta riippumattoman toiminnan. Tällä hetkellä Careeriassa opiskelee oppisopimuksella 65 työntekijää Lassila & Tikanojalta, kertoo Kenneth Rosenström.

Yhteistyötä ja sen tuloksia seurataan jatkuvasti ja toimintaa kehitetään tulosten mukaisesti.
– Yhteistyössämme Lassila & Tikanojan kanssa auttaa se, että meillä on pysyvät vastuuhenkilöt asiakkaan suuntaan. Tanja Rahijärvi hoitaa koulutusten järjestämisen ja minä oppisopimusasiat. Lisäksi olemme käynnistämässä ohjausryhmätoimintaa, jossa koulutusorganisaation, oppisopimustoimiston ja asiakasyrityksen edustajat sekä opiskelijaedustaja tapaavat säännöllisesti ja kehittävät koulutusyhteistyötä suunnitelmallisesti kokemusten perusteella eteenpäin, Kenneth Rosenström jatkaa.

Kaksi henkilöä höyrypuhdistustyössä työhallissa.

Yhteydenpito asiakkaan ja koulutuksen järjestäjän välillä on tiivistä

Lassila & Tikanojan HRD-päällikön Henna Järvisen vastuulla on mm. konsernin yhteiset esimiesvalmennukset. HR-asiantuntija Mari Touré vastaa oppilaitosyhteistyöstä, oppisopimuskoulutusten suunnittelusta ja ryhmien koordinoinnista. He kumpikin pitävät pitkää yhteistyötä Careerian kanssa sujuvana ja vaivattomana.
– Yhteistyö on mutkatonta. Tietoa on aina tullut tarpeeksi silloin, kun sitä on kaivattu. Vuosien varrella yhteinen toimintamalli on muokkautunut juuri tarpeisiimme sopivaksi. Olemme säännöllisesti yhteydessä sekä Tanja Rahijärven että Kenneth Rosenströmin kanssa. Työnantajan vinkkelistä asiat on tehty vaivattomiksi, ja yhteydenpito opiskelijoihin hoituu Careerian puolelta mallikkaasti, Mari Touré kiittelee yhteistyötä.

Tutkintouudistus toi selkeyttä myös yhteistyöhön. Ammatillisen koulutuksen reformissa tehtiin ammatillisen koulutuksen tutkintouudistus, jossa tutkintoja laaja-alaistettiin ja erillisten tutkintojen määrää vähennettiin. Alalle tuli uudistuksessa kolme tutkintoa: puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto.
– Tutkintouudistuksen myötä on aiempaa helpompaa yhdistää kiinteistöhoidon ja siivouksen työntekijöitä perus- ja ammattitutkinnossa samoihin ryhmiin. Samoin eri palvelulinjojen esimiehiä lähiesimiestyön ammattitutkinnossa ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnoissa, Mari Touré summaa vuonna 2018 toteutettua tutkintouudistusta.
– Yhteisten ryhmien etuna on myös se, että niissä saadaan esille kummankin liiketoiminta-alueen osaaminen yhteiseen keskusteluun. Esimiehillä on kuitenkin osaamisalasta riippumatta samoja esimiestyön teemoja, joista on hyödyllistä päästä keskustelemaan yhdessä, Henna Järvinen tähdentää.

Jatkuva kehittäminen varmistaa laadun ja koulutusten kysynnän

Lassila & Tikanojan asiantuntijat syventävät koulutuspäivien teemoja omalla puheenvuorollaan, jotta opiskelijat oppisivat soveltamaan koulutuksen sisältöjä omassa päivittäisessä työssään.
– Tämä on tärkeää, ettei aihe jää irralliseksi, vaan asiat linkittyvät hyvin omaan työhön ja oman organisaation käytännön arkeen, Henna Järvinen korostaa.

Hyvääkin pitää kehittää. Koulutuksista kerätään palautetta, jotta niiden sisältöä voidaan tarvittaessa kehittää. Saatu palaute on ollut todella hyvää. Kiitokset toimitetaan kouluttajille, ja kehittämisajatuksia on koko yhteistyön ajan viety aina hienosti eteenpäin. Oppisopimuskoulutuksen suosio on kasvussa, ja tätä yhteistyön osa-aluetta kehitetäänkin suunnitelmallisesti.
– Ylipäätään oppilaitosyhteistyön toimintamallin eteenpäin kehittäminen on nyt työpöydällä. Tavoitteenamme on entistäkin ennakoivampi suunnittelu eri puolilla Suomea tarvittavista tutkinnoista, Henna Järvinen kertoo.

Koulutusmyönteisyys vetovoimatekijänä rekrytoinnissa

Hymyilevä mies seisoo siivouskärryn vieressä.

Lassila & Tikanojalla kannustetaan henkilöstöä kehittämään itseään. Yrityksellä on tarjolla monipuolisia urapolkuja, ja tarinoita henkilöstön kehittämisestä löytyy runsaasti.
– Toivotamme halukkaat tervetulleiksi alalle. Me tarjoamme mahdollisuuden kouluttautua ja kehittyä alan osaajaksi.
– Ala on todella monipuolinen ja työvoimavaltainen. Tehtäviä löytyy laidasta laitaan eivätkä työt ihan heti lopu, Mari Touré jatkaa.

Esimerkkitarina urakehityksestä

Janika Parts ja Aivar Jögisoo tulivat Virosta Suomeen Lassila & Tikanojalle töihin vuonna 2013. He ovat edenneet määrätietoisesti työnantajan tarjoamien koulutusmahdollisuuksien mukaan siivoojasta ohjaajaksi ja edelleen esimiesasemaan, sekä suorittavat parhaillaan alan esimiestutkintoa, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoa.
– Suoritimme ensin vanhan laitoshuoltajan ammattitutkinnon, josta jatkoimme palveluohjaajana toimiville suunnattuun siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkintoon. Oma esimies on aina ollut suotuisa kehittymisellemme. Nyt olemme itse esimiesasemassa ja tuemme myös omia tiimiläisiämme kehittämään itseään tarjolla olevien mahdollisuuksien mukaan, Janika Parts kertoo hänen ja Aivar Jögisoon opiskelupolusta.
– Tämä ala kehittyy koko ajan, joten pitää pysyä ajassa mukana. Nyt on helppoa kouluttaa uusia työntekijöitä, kun on saanut itse hyvää koulutusta. Ja tutkinto tuo myös palkanlisän, Aivar Jögisoo kiteyttää.

Lue myös: Janikan ja Aivarin tie tutkinnoilla esimiestehtäviin